Insert title here
Insert title here
Smashers XI Sports Club
Smashers XI Sports Club

Squad

Select Squad

Smashers XI Sports Club

Affiliated to: Cricket League Of New Jersey (T20)

Members

Batting and Fielding Performances
Player M I NO R HS Avg SR 100 50 CT ST
Abhay Agarwal 11 11 1 246 65 27.33 107.89 0 2 2 0
Kalyan Balachander 8 8 - 114 71 19 118.75 0 1 7 0
Niraj Paranjpe 5 5 1 114 65 114 140.74 0 1 0 0
Abhishek Singh Chauhan 5 5 1 112 37 28 114.29 0 0 1 0
Shirish Mehta 6 6 2 100 53 25 163.93 0 1 3 0
Kushal Trivedi 3 3 - 97 51 48.5 134.72 0 1 4 0
Parth Gaudani 3 3 1 77 43 38.5 160.42 0 0 0 0
Arun Kumar 5 5 1 72 32 24 101.41 0 0 1 0
Naga Sirish Kumar Tengarana 6 6 - 64 33 10.67 98.46 0 0 2 0
Tirth Patel 8 8 1 52 34 13 144.44 0 0 6 0
Gagan Khindria 1 1 - 50 50 50 142.86 0 1 0 0
Krushab Gandhi 3 3 1 43 33 43 95.56 0 0 0 0
Viral Shaah 2 2 1 36 36 36 150 0 0 0 0
Mahesh Kesarkar 3 3 - 35 25 17.5 125 0 0 1 0
Bharath Kandati 1 1 - 24 24 24 80 0 0 0 0
Tumul Singh 4 4 1 23 23 23 164.29 0 0 0 0
Raj Santhanaraman 1 1 - 17 17 17 106.25 0 0 2 0
Ashish Joshi 6 6 2 16 5 5.33 53.33 0 0 1 0
Dilip Kovuri 2 2 - 15 15 15 100 0 0 1 0
Shrey Kumar 1 1 - 10 10 10 71.43 0 0 0 0
Georgy Abraham 1 1 - 9 9 9 45 0 0 0 0
Vijay Nagalla 4 4 1 9 7 4.5 81.82 0 0 0 0
Neel Patel 3 3 1 8 8 0 66.67 0 0 1 0
Rudra Patel 9 9 1 8 4 8 88.89 0 0 1 0
Binal Mehta 1 1 - 4 4 4 80 0 0 1 0
Sachin Patel 9 9 1 2 1 2 40 0 0 5 0
Srinivas Dar 1 1 - 1 1 1 50 0 0 0 0
Akshath Chauhan 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Ayush Singh 2 2 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Chirag Chandana 2 2 - 0 0 0 0 0 0 2 0
Deepesh Naidu 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Drumil Amin 2 2 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Gaurang Patel 1 1 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Nir Amin 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Shyamal Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Tej Pratap 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Yash Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Bowling Performances
Player Overs M R W BBI 5W 10W Avg SR ECO
Abhishek Singh Chauhan 11.0 5 63 10 1 0 6.3 6.6 5.73
Rudra Patel 23.0 9 186 8 0 0 23.25 16.5 8.09
Shirish Mehta 19.0 6 185 7 0 0 26.43 16.29 9.74
Naga Sirish Kumar Tengarana 17.0 6 101 6 0 0 16.83 14 5.94
Tirth Patel 16.5 8 118 5 0 0 23.6 15.6 7.15
Vijay Nagalla 15.0 4 71 5 0 0 14.2 18 4.73
Sachin Patel 14.0 9 138 4 0 0 34.5 19.5 9.86
Dilip Kovuri 5.0 2 52 3 0 0 17.33 6 10.4
Mahesh Kesarkar 8.0 3 66 3 0 0 22 16 8.25
Niraj Paranjpe 7.0 5 99 3 0 0 33 14 14.14
Tumul Singh 8.0 4 70 3 0 0 23.33 8 8.75
Parth Gaudani 10.0 3 56 2 0 0 28 24 5.6
Georgy Abraham 4.0 1 38 1 0 0 38 24 9.5
Neel Patel 3.0 3 29 1 0 0 29 18 9.67
Srinivas Dar 4.0 1 37 1 0 0 37 24 9.25
Tej Pratap 2.3 2 11 1 0 0 11 15 4.78
Abhay Agarwal 0.0 11 0 0 0 0 0 0 0
Akshath Chauhan 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arun Kumar 0.0 5 0 0 0 0 0 0 0
Ashish Joshi 1.0 6 3 0 0 0 0 0 3
Ayush Singh 0.0 2 0 0 0 0 0 0 0
Bharath Kandati 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0
Binal Mehta 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0
Chirag Chandana 0.0 2 0 0 0 0 0 0 0
Deepesh Naidu 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Drumil Amin 4.0 2 36 0 0 0 0 0 9
Gagan Khindria 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0
Gaurang Patel 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0
Kalyan Balachander 8.6 8 97 0 0 0 0 0 11.28
Krushab Gandhi 1.0 3 14 0 0 0 0 0 14
Kushal Trivedi 1.0 3 6 0 0 0 0 0 6
Nir Amin 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Raj Santhanaraman 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0
Shrey Kumar 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0
Shyamal Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Viral Shaah 0.0 2 0 0 0 0 0 0 0
Yash Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0

Photos

No images are there
Insert title here
EVENTS
Completed Events