Insert title here
Insert title here
Wolverines
Wolverines

Squad

Select Squad

Wolverines - CLNJ 40/40 Squad

Affiliated to: Cricket League of New Jersey

Members Professional Players

Batting and Fielding Performances
Player M I NO R HS Avg SR 100 50 CT ST
Varun Venkateshan 11 11 1 308 70 34.22 67.25 0 4 1 0
Navam Shah 10 10 1 279 87 39.86 93.62 0 2 5 0
Rishi Udeshi 12 12 2 245 52 30.62 83.05 0 2 8 0
Jaswanth Reddy 11 11 1 234 68 23.4 79.32 0 2 4 0
Abhishek Roy 8 8 1 141 38 23.5 90.38 0 0 7 0
Akhil Arjun Chintala 8 8 1 135 50 22.5 85.44 0 1 4 0
Rahul Mishra 6 6 1 93 32 18.6 92.08 0 0 4 0
Subash Kambala 8 8 2 79 22 15.8 103.95 0 0 6 0
Anil Raju Keerthipati 2 2 - 73 46 36.5 91.25 0 0 2 0
Raj Asokkumar 9 9 3 56 18 14 50.91 0 0 3 0
Chanky Luniya 4 4 - 47 28 15.67 59.49 0 0 4 0
Rahul Sharma 4 4 - 45 24 11.25 86.54 0 0 1 0
Vishal Venkateshan 12 12 3 19 7 3.8 55.88 0 0 5 0
Madhan Gopalan 5 5 1 17 9 8.5 39.53 0 0 5 0
Prashanth Maheshwar 2 2 - 16 15 8 76.19 0 0 2 0
Colin Philip 4 4 1 14 7 7 51.85 0 0 0 0
Mohil Patel 1 1 - 10 10 10 58.82 0 0 0 0
Shiv Kumar 1 1 1 9 9 0 60 0 0 0 0
Parikshit Desai 1 1 1 6 6 0 100 0 0 0 0
Hrishikesh Menon 1 1 1 2 2 0 66.67 0 0 0 0
Rohith Reddy Loka 5 5 - 2 1 0.67 40 0 0 1 0
Ravinder Vennu 4 4 - 1 1 1 20 0 0 0 0
Saranga Ram 1 1 - 1 1 1 20 0 0 0 0
Aruran Chettipalayam 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Aswin Kumar Sampath Kumar 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Hamza Liaqat 1 1 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Harish Reddy Muppireddy 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Karthik Srinivasan 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Mahesh Mandalapu 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Mohit Kalyan 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Muralidharan Ashok Kumar 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Nazir Dawi 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Piyush Dhorajia 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Rahul Abhishek Thanugundla 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Vasu Patel 1 1 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Bowling Performances
Player Overs M R W BBI 5W 10W Avg SR ECO
Jaswanth Reddy 61.5 11 320 19 0 0 16.84 19.53 5.2
Vishal Venkateshan 60.6 12 303 13 0 0 23.31 28.15 5
Varun Venkateshan 53.7 11 264 10 1 0 26.4 32.5 4.92
Navam Shah 31.2 10 146 9 0 0 16.22 20.89 4.68
Rohith Reddy Loka 25.1 5 135 8 0 0 16.88 18.88 5.38
Raj Asokkumar 26.5 9 193 6 0 0 32.17 26.83 7.28
Rahul Mishra 28.0 6 183 5 0 0 36.6 34.8 6.54
Ravinder Vennu 17.6 4 76 4 0 0 19 27 4.32
Hrishikesh Menon 6.1 1 43 3 0 0 14.33 12.33 7.05
Rishi Udeshi 27.7 12 184 3 0 0 61.33 56.33 6.64
Hamza Liaqat 8.0 1 56 1 0 0 56 48 7
Madhan Gopalan 25.0 5 134 1 0 0 134 150 5.36
Rahul Sharma 4.0 4 12 1 0 0 12 24 3
Abhishek Roy 0.0 8 0 0 0 0 0 0 0
Akhil Arjun Chintala 0.0 8 0 0 0 0 0 0 0
Anil Raju Keerthipati 0.0 2 0 0 0 0 0 0 0
Aruran Chettipalayam 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aswin Kumar Sampath Kumar 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chanky Luniya 0.0 4 0 0 0 0 0 0 0
Colin Philip 9.0 4 56 0 0 0 0 0 6.22
Harish Reddy Muppireddy 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Karthik Srinivasan 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mahesh Mandalapu 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mohil Patel 1.0 1 8 0 0 0 0 0 8
Mohit Kalyan 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muralidharan Ashok Kumar 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nazir Dawi 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Parikshit Desai 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0
Piyush Dhorajia 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prashanth Maheshwar 0.0 2 0 0 0 0 0 0 0
Rahul Abhishek Thanugundla 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saranga Ram 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0
Shiv Kumar 5.0 1 16 0 0 0 0 0 3.2
Subash Kambala 0.0 8 0 0 0 0 0 0 0
Vasu Patel 2.0 1 17 0 0 0 0 0 8.5

Photos

No images are there
Insert title here
EVENTS
Completed Events