Insert title here
Insert title here
NJ Titans Cricket Club
NJ Titans Cricket Club

Squad

Select Squad

NJ Titans - CLNJ

Affiliated to: Cricket League of New Jersey

Members Professional Players

Batting and Fielding Performances
Player M I NO R HS Avg SR 100 50 CT ST
Venkat Sai 7 7 1 199 89 33.17 113.07 0 2 2 0
Manish Nashine 5 5 3 152 69 152 93.25 0 2 3 0
Pratik Shah 2 2 - 136 73 68 79.53 0 2 5 0
Sridhar Pattisapu 10 10 - 122 44 12.2 80.26 0 0 1 0
Kaushal Pandey 6 6 - 118 41 19.67 79.19 0 0 0 0
Pradeep Yarlagadda 3 3 - 100 53 33.33 100 0 1 2 1
Sanjay Bhaskaran 6 6 - 80 35 16 73.39 0 0 4 0
Aniruddha Gupte 7 7 - 77 23 11 64.71 0 0 3 0
Lakshman Rao Thumu 10 10 1 72 29 9 54.96 0 0 5 0
Mahenth Singamuthu 3 3 1 72 44 36 45 0 0 0 0
Aman Singh 6 6 1 71 32 17.75 88.75 0 0 0 0
Harpreet Singh Rana 3 3 - 53 49 17.67 55.79 0 0 0 0
Haresh Lala 5 5 - 43 16 8.6 82.69 0 0 2 2
Suprabath Reddy Gangana 2 2 - 42 22 21 97.67 0 0 1 0
Akash Parekh 5 5 1 32 14 8 62.75 0 0 1 0
Ankur Tyagi 2 2 - 31 28 15.5 70.45 0 0 0 0
Hari Damodar 5 5 - 21 10 5.25 30.43 0 0 0 0
Parimal Patel 8 8 1 15 12 3 75 0 0 0 0
Akshaysingh Chavan 3 3 - 14 11 7 29.79 0 0 0 0
Vignesh Nadadhi 2 2 - 14 13 7 35 0 0 2 0
Sid Purohit 2 2 1 11 8 11 73.33 0 0 1 0
Sandeep Singh 2 2 - 10 6 5 47.62 0 0 1 0
Sunny Thakkar 1 1 - 9 9 9 100 0 0 1 0
Chetan Patel 1 1 - 8 8 8 80 0 0 0 0
Farhan Ahmed 3 3 - 5 4 1.67 23.81 0 0 1 0
Gajendar Pratap 1 1 - 4 4 4 50 0 0 0 0
Lakhan Solanki 1 1 - 4 4 4 100 0 0 0 0
Ajay Vyamajala 1 1 - 3 3 3 37.5 0 0 0 0
Blaze Grabowski 1 1 - 2 2 2 33.33 0 0 1 0
Bhavin Patel 1 1 1 1 1 0 33.33 0 0 0 0
Hrishikesh Gupte 1 1 - 1 1 1 33.33 0 0 0 0
Anil Kamath 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Asad Khan 1 1 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Asheesh Dwivedi 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Atul Singh 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Bhushan Gokhale 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Gaurav Narang 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Nagarjuna Reddy 1 1 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Nick Barot 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Nitesh Gaur 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Pankaj Mishra 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Pravin Jotwani 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Ronak Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Sachin Ravindran 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Sanket Singhania 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Sharad Joshi 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Sivakumar Arumugam 1 1 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Sri Ashish Ponnaganti 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Srivatsa K Acharya 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Tejas Parekh 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Varun Tyagi 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Vivek Sridhar 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Bowling Performances
Player Overs M R W BBI 5W 10W Avg SR ECO
Sridhar Pattisapu 71.0 10 357 17 0 0 21 25.06 5.03
Parimal Patel 40.4 8 249 9 0 0 27.67 27.11 6.16
Kaushal Pandey 35.0 6 157 8 0 0 19.62 26.25 4.49
Aniruddha Gupte 36.0 7 252 7 0 0 36 30.86 7
Akash Parekh 26.1 5 155 5 0 0 31 31.4 5.94
Venkat Sai 29.4 7 180 5 0 0 36 35.6 6.12
Aman Singh 7.0 6 58 3 0 0 19.33 14 8.29
Ankur Tyagi 9.0 2 68 3 0 0 22.67 18 7.56
Lakshman Rao Thumu 47.0 10 329 3 0 0 109.67 94 7
Manish Nashine 30.0 5 135 3 0 0 45 60 4.5
Sandeep Singh 13.0 2 77 3 0 0 25.67 26 5.92
Vignesh Nadadhi 7.1 2 47 2 0 0 23.5 21.5 6.62
Harpreet Singh Rana 7.0 3 60 1 0 0 60 42 8.57
Suprabath Reddy Gangana 6.0 2 33 1 0 0 33 36 5.5
Ajay Vyamajala 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0
Akshaysingh Chavan 7.0 3 42 0 0 0 0 0 6
Anil Kamath 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asad Khan 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0
Asheesh Dwivedi 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atul Singh 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bhavin Patel 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0
Bhushan Gokhale 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Blaze Grabowski 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0
Chetan Patel 4.0 1 36 0 0 0 0 0 9
Farhan Ahmed 0.0 3 0 0 0 0 0 0 0
Gajendar Pratap 2.0 1 19 0 0 0 0 0 9.5
Gaurav Narang 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Haresh Lala 2.0 5 21 0 0 0 0 0 10.5
Hari Damodar 0.0 5 0 0 0 0 0 0 0
Hrishikesh Gupte 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0
Lakhan Solanki 3.0 1 22 0 0 0 0 0 7.33
Mahenth Singamuthu 4.0 3 27 0 0 0 0 0 6.75
Nagarjuna Reddy 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0
Nick Barot 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nitesh Gaur 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pankaj Mishra 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pradeep Yarlagadda 2.0 3 12 0 0 0 0 0 6
Pratik Shah 0.0 2 0 0 0 0 0 0 0
Pravin Jotwani 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ronak Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sachin Ravindran 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sanjay Bhaskaran 0.0 6 0 0 0 0 0 0 0
Sanket Singhania 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sharad Joshi 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sid Purohit 2.0 2 17 0 0 0 0 0 8.5
Sivakumar Arumugam 0.5 1 15 0 0 0 0 0 30
Sri Ashish Ponnaganti 0.0 2 0 0 0 0 0 0 0
Srivatsa K Acharya 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sunny Thakkar 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0
Tejas Parekh 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0
Varun Tyagi 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vivek Sridhar 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0

Photos

No images are there
Insert title here
EVENTS
Completed Events