Insert title here
Insert title here
Mavericks Sports Club
Mavericks Sports Club

Squad

Select Squad

Mavericks - CLNJ

Affiliated to: Cricket League of New Jersey

Members Professional Players

Batting and Fielding Performances
Player M I NO R HS Avg SR 100 50 CT ST
Monappa Mathanda 10 10 - 312 88 31.2 125.81 0 2 5 0
Prashant Patel 12 12 - 257 51 21.42 88.62 0 1 2 0
Vimal Kumar 11 11 - 245 46 22.27 114.49 0 0 6 1
Bhushan Gokhale 5 5 1 191 64 47.75 79.25 0 1 0 0
Sandeep Patel 11 11 - 169 49 15.36 77.88 0 0 3 0
Mandeep Singh 11 11 2 163 38 18.11 67.92 0 0 5 0
Girish Mangtani 9 9 - 161 48 20.12 56.89 0 0 2 0
Asim Khan 5 5 - 119 32 23.8 71.69 0 0 2 0
Manish Chawla 4 4 1 94 68 31.33 102.17 0 1 5 0
Vikram Daniel 4 4 - 90 36 22.5 115.38 0 0 1 0
Ankur S Patel 7 7 - 88 43 12.57 57.52 0 0 1 0
Chaitanya Kondaveeti 6 6 1 61 33 15.25 72.62 0 0 4 0
Nilay Patel 4 4 - 37 20 9.25 52.11 0 0 2 0
Taahaa Warraich 1 1 - 35 35 35 64.81 0 0 1 0
Nadeem Virani 6 6 - 29 17 5.8 82.86 0 0 3 0
Shoaib Jafri 3 3 1 27 17 13.5 150 0 0 1 0
Usman X Zubair 6 6 - 26 8 4.33 36.11 0 0 2 0
Bhavesh Thaker 4 4 3 22 13 22 104.76 0 0 0 0
Rajdeep Patel 1 1 - 15 15 15 68.18 0 0 0 0
Chirag Patel 2 2 1 11 11 0 52.38 0 0 3 0
Gurtej Singh 1 1 1 3 3 0 60 0 0 0 0
Hitesh Patel (hitech) 1 1 1 3 3 0 50 0 0 0 0
Arpit Desai 2 2 - 2 2 1 28.57 0 0 1 0
Muhammad Asif 1 1 1 1 1 0 50 0 0 0 0
Vikas Bhatti 2 2 2 1 1 0 11.11 0 0 0 0
Alekh R Shah 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Amanpreet Singh 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Bhaskar Ahuja 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Bhuvnesh Dutt Sharma 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Daoud Mohamed 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Dimpal Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Gagandeep Singh 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Gautam Sharma 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Gautham Eddamakanti 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Haider Butt 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Hitesh Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Janak Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Kalyan Balachander 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Kashyap Desai 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Manjinder Singh 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Mayur Khandelwal 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Meet Anklesh 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Mohammed Umer 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Mukunda Srinivasa Rao 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Naresh Desai 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Navdeep Parmar 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Neeyav Shah 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Nishul Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Pavan Kasani 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Prabhakar Nandiwada 1 1 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Raj Kiran Yadav (renny) 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Sachin Subhash Kulkarni 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Sai Bharath Dhanekula 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Salil Yadav 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Shoukat Ali 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Tahir Bhatti 1 1 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Tarun Dutta 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Umalingeshwar Kodimela (munna) 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Vayunandan Chennadi 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Venkata Satya Pradeep Srikakolapu 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Vivek Arya 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Yashasvy Mantha 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Bowling Performances
Player Overs M R W BBI 5W 10W Avg SR ECO
Mandeep Singh 82.1 11 343 18 0 0 19.06 27.39 4.18
Ankur S Patel 47.3 7 247 13 1 0 19 21 5.22
Usman X Zubair 37.1 6 200 9 0 0 22.22 24.78 5.39
Prashant Patel 50.0 12 319 8 0 0 39.88 37.5 6.38
Vikram Daniel 29.0 4 201 6 0 0 33.5 29 6.93
Bhushan Gokhale 27.0 5 154 5 0 0 30.8 32.4 5.7
Vimal Kumar 22.6 11 125 5 0 0 25 27.6 5.53
Nadeem Virani 24.0 6 129 4 0 0 32.25 36 5.38
Shoaib Jafri 21.0 3 137 4 0 0 34.25 31.5 6.52
Bhavesh Thaker 22.0 4 94 3 0 0 31.33 40 4.27
Asim Khan 3.0 5 19 2 0 0 9.5 9 6.33
Nilay Patel 12.0 4 86 2 0 0 43 36 7.17
Rajdeep Patel 4.3 1 29 1 0 0 29 27 6.74
Taahaa Warraich 6.0 1 58 1 0 0 58 36 9.67
Tahir Bhatti 0.5 1 5 1 0 0 5 5 10
Alekh R Shah 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amanpreet Singh 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arpit Desai 0.5 2 8 0 0 0 0 0 16
Bhaskar Ahuja 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bhuvnesh Dutt Sharma 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chaitanya Kondaveeti 1.3 6 12 0 0 0 0 0 9.23
Chirag Patel 1.0 2 10 0 0 0 0 0 10
Daoud Mohamed 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dimpal Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gagandeep Singh 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gautam Sharma 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gautham Eddamakanti 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Girish Mangtani 3.0 9 35 0 0 0 0 0 11.67
Gurtej Singh 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0
Haider Butt 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hitesh Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hitesh Patel (hitech) 4.4 1 32 0 0 0 0 0 7.27
Janak Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kalyan Balachander 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kashyap Desai 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Manish Chawla 0.0 4 0 0 0 0 0 0 0
Manjinder Singh 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mayur Khandelwal 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Meet Anklesh 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mohammed Umer 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0
Monappa Mathanda 0.0 10 0 0 0 0 0 0 0
Muhammad Asif 3.0 1 21 0 0 0 0 0 7
Mukunda Srinivasa Rao 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Naresh Desai 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Navdeep Parmar 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Neeyav Shah 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nishul Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pavan Kasani 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prabhakar Nandiwada 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0
Raj Kiran Yadav (renny) 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sachin Subhash Kulkarni 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sai Bharath Dhanekula 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Salil Yadav 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sandeep Patel 19.0 11 109 0 0 0 0 0 5.74
Shoukat Ali 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tarun Dutta 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Umalingeshwar Kodimela (munna) 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vayunandan Chennadi 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Venkata Satya Pradeep Srikakolapu 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vikas Bhatti 2.0 2 7 0 0 0 0 0 3.5
Vivek Arya 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yashasvy Mantha 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0

Photos

No images are there
Insert title here
EVENTS
Completed Events