Insert title here
Insert title here
Legions Cricket Club
Legions Cricket Club

Squad

Select Squad

Legions - CLNJ

Affiliated to: Cricket League of New Jersey

Members Professional Players

Batting and Fielding Performances
Player M I NO R HS Avg SR 100 50 CT ST
Prem Bhagavathi 11 11 1 278 102 34.75 87.97 1 1 4 0
Vishrut Kannan 11 11 1 242 74 26.89 76.83 0 1 3 0
Vineet Yadav 9 9 - 211 100 35.17 117.22 1 1 1 0
Akhil Thuremella 10 10 - 186 76 26.57 60 0 1 2 0
Shalaish Koul 10 10 - 105 37 15 68.63 0 0 5 0
Deep Joshi 7 7 2 100 43 25 86.96 0 0 2 0
Krushab Gandhi 7 7 2 100 37 25 58.48 0 0 2 0
Ramanathan Vignesh 10 10 - 93 25 13.29 59.24 0 0 6 0
Vasudhar Sai 5 5 - 33 17 11 97.06 0 0 0 0
Kannan Chandran 10 10 4 31 8 7.75 50 0 0 1 0
Ravi M Bhagavathi 2 2 - 21 12 10.5 87.5 0 0 1 0
Raj Vyas 2 2 1 20 20 0 76.92 0 0 2 0
Vinay Kannan 1 1 1 20 20 0 200 0 0 0 0
Ehsan Shabbir 1 1 1 17 17 0 154.55 0 0 0 0
Arya Garg 10 10 - 15 5 2.5 34.88 0 0 4 0
Sahir Bhatia 6 6 1 15 9 7.5 55.56 0 0 2 0
Gaurav Thakkar 4 4 - 14 7 4.67 77.78 0 0 2 0
Bhavik Patel (bansi) 1 1 - 13 13 13 54.17 0 0 0 0
Harsh Patel 2 2 - 8 8 8 61.54 0 0 0 0
Vineet Luthra 4 4 1 3 2 3 60 0 0 3 0
Srinivasan Kaveri 4 4 - 2 2 1 28.57 0 0 0 0
Angugoutham Rajasekaran 1 1 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Bhavesh Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Chandra Mohan M 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Dinesh Putluri 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Haider Ali 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Herlin Raju 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Jagannathan Venkatesan 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Jay Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Josento Alapatt 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Kausthab Dglad 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Lalit Bhatia 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Mohsin Shabbir 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Mrugesh Patel 1 1 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Navdeep Garg 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Nitin Sawant 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Paawan Arora 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Parimal Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Rahi Bhatia 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Ravi Mankad 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Satish Ramakrishnan 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Seron Cunningham 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Sheikh Ammar Ahmad 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Shyam Bulusu 1 1 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Tejas Reddy Komatireddy 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Virat Shaktivardhan 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Bowling Performances
Player Overs M R W BBI 5W 10W Avg SR ECO
Vishrut Kannan 58.8 11 246 16 0 0 15.38 20 4.18
Kannan Chandran 46.1 10 225 11 0 0 20.45 20.82 4.88
Shalaish Koul 46.0 10 243 11 0 0 22.09 25.09 5.28
Arya Garg 50.0 10 263 9 0 0 29.22 28 5.26
Sahir Bhatia 20.3 6 68 9 0 0 7.56 13.67 3.35
Vineet Luthra 14.4 4 85 9 0 0 9.44 9.78 5.9
Vineet Yadav 42.2 9 201 8 0 0 25.12 23.5 4.76
Vasudhar Sai 7.0 5 45 6 0 0 7.5 7 6.43
Deep Joshi 23.0 7 124 2 0 0 62 45 5.39
Raj Vyas 4.0 2 18 2 0 0 9 12 4.5
Krushab Gandhi 4.0 7 23 1 0 0 23 24 5.75
Prem Bhagavathi 2.0 11 19 1 0 0 19 12 9.5
Srinivasan Kaveri 1.5 4 3 1 0 0 3 11 2
Akhil Thuremella 0.0 10 0 0 0 0 0 0 0
Angugoutham Rajasekaran 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0
Bhavesh Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bhavik Patel (bansi) 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0
Chandra Mohan M 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dinesh Putluri 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ehsan Shabbir 3.0 1 25 0 0 0 0 0 8.33
Gaurav Thakkar 0.0 4 0 0 0 0 0 0 0
Haider Ali 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Harsh Patel 2.0 2 8 0 0 0 0 0 4
Herlin Raju 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jagannathan Venkatesan 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jay Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Josento Alapatt 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kausthab Dglad 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lalit Bhatia 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mohsin Shabbir 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mrugesh Patel 1.0 1 2 0 0 0 0 0 2
Navdeep Garg 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nitin Sawant 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paawan Arora 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Parimal Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rahi Bhatia 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ramanathan Vignesh 0.0 10 0 0 0 0 0 0 0
Ravi M Bhagavathi 0.0 2 0 0 0 0 0 0 0
Ravi Mankad 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Satish Ramakrishnan 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Seron Cunningham 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sheikh Ammar Ahmad 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shyam Bulusu 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0
Tejas Reddy Komatireddy 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vinay Kannan 5.4 1 31 0 0 0 0 0 5.74
Virat Shaktivardhan 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0

Photos

No images are there
Insert title here
EVENTS
Completed Events