Insert title here
Insert title here
Legions Cricket Club

Squad

Select Squad

Legions - CLNJ

Affiliated to: Cricket League of New Jersey

Members Professional Players

Batting and Fielding Performances
Player M I NO R HS Avg SR 100 50 CT ST
Akhil Thuremella 10 10 2 290 70 36.25 83.33 0 2 2 0
Satish Ramakrishnan 5 5 - 215 94 43 105.39 0 2 2 0
Virat Shaktivardhan 12 12 1 211 44 19.18 103.94 0 0 3 0
Kannan Chandran 13 13 2 155 64 17.22 96.27 0 1 3 0
Harsh Patel 7 7 - 116 34 16.57 108.41 0 0 3 0
Paawan Arora 6 6 1 111 60 22.2 127.59 0 1 2 0
Mrugesh Patel 5 5 1 85 44 21.25 82.52 0 0 0 0
Venkatesh Prabu Loganathan 7 7 2 63 24 12.6 121.15 0 0 14 0
Jay J Patel 2 2 1 56 56 56 83.58 0 1 2 0
Jagannathan Venkatesan 6 6 - 53 25 8.83 57.61 0 0 3 0
Kapil Yadav 9 9 1 53 28 10.6 165.62 0 0 3 0
Parimal Patel 6 6 1 42 16 8.4 140 0 0 1 0
Vishal Venkateshan 6 6 1 40 10 8 36.7 0 0 4 0
Nitin Sawant 9 9 1 38 17 5.43 48.72 0 0 4 0
Assem Chaudray 5 5 1 37 22 12.33 97.37 0 0 2 0
Rohit Sharma 2 2 - 34 19 17 56.67 0 0 0 0
Shyam Bulusu 4 4 1 26 13 13 83.87 0 0 3 0
Gaurav Thakkar 3 3 - 21 12 7 110.53 0 0 0 0
Siva Kumar 2 2 - 15 10 7.5 48.39 0 0 0 0
Jay Patel 2 2 - 12 10 6 52.17 0 0 3 0
Jay Patel 1 1 - 11 11 11 91.67 0 0 3 0
Himanshu Patel 1 1 - 10 10 10 90.91 0 0 0 0
Ravi Mb 1 1 - 8 8 8 40 0 0 0 0
Sachin Ghemud 3 3 1 7 4 3.5 46.67 0 0 2 0
Ravi Mankad 2 2 2 3 2 0 50 0 0 0 0
Ravi M Bhagavathi 1 1 - 3 3 3 18.75 0 0 0 0
Ankit Patel 1 1 1 1 1 0 12.5 0 0 1 0
Shiva Anand 1 1 - 1 1 1 33.33 0 0 0 0
Akhil Ahuja 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Albin Antoo 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Ammar Ahmad 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Ammar A Ahmed 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Basil P Aleyas 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Dinesh Putluri 1 1 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Fahad Shahnawaz 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Fazal Hussein 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Gandharva Gowda 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Girish Kulkarni 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Hammad Farooq Abbasi 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Hardik Rana 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Hari Govind Govindasamy Mohanasundaram 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Herlin Raju 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Ishan Jain 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Jayan Jayden 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Josento Alapatt 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Kausthab Dglad 1 1 - 0 0 0 0 0 0 1 0
Kavin Elamurugan 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Krunal Y Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Manorathan Indran 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Mayur Mayur Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Meet Shah 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Mohammad Aa Imran 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhammad Musaibuddin 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Naineet Gawri 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Nayan Elamurugan 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Nirav Shah 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Prarthit A Shah 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Prem Bhagavathi 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Sai Rachav 2 2 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Sai Tej 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Shiva Shankar 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Shri Hari 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Supan Shah 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Surya Rajesh 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Vasudhar Sai 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Vijay Narayanan 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Vivek Krish 1 1 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Bowling Performances
Player Overs M R W BBI 5W 10W Avg SR ECO
Virat Shaktivardhan 75.3 12 399 30 1 0 13.3 15.1 5.28
Kannan Chandran 67.1 13 354 17 0 0 20.82 23.71 5.27
Kapil Yadav 43.3 9 210 14 0 0 15 18.64 4.83
Nitin Sawant 54.5 9 242 11 0 0 22 29.91 4.41
Assem Chaudray 28.0 5 111 5 0 0 22.2 33.6 3.96
Mrugesh Patel 18.0 5 68 5 0 0 13.6 21.6 3.78
Paawan Arora 21.0 6 116 5 0 0 23.2 25.2 5.52
Parimal Patel 31.0 6 144 4 0 0 36 46.5 4.65
Harsh Patel 10.0 7 53 3 0 0 17.67 20 5.3
Gaurav Thakkar 5.0 3 33 2 0 0 16.5 15 6.6
Jay Patel 3.0 2 16 2 0 0 8 9 5.33
Dinesh Putluri 6.0 1 35 1 0 0 35 36 5.83
Jagannathan Venkatesan 6.0 6 35 1 0 0 35 36 5.83
Jay J Patel 12.0 2 81 1 0 0 81 72 6.75
Vishal Venkateshan 1.3 6 8 1 0 0 8 9 5.33
Akhil Ahuja 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Akhil Thuremella 2.0 10 12 0 0 0 0 0 6
Albin Antoo 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ammar Ahmad 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ammar A Ahmed 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ankit Patel 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0
Basil P Aleyas 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fahad Shahnawaz 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fazal Hussein 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gandharva Gowda 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Girish Kulkarni 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hammad Farooq Abbasi 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hardik Rana 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hari Govind Govindasamy Mohanasundaram 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Herlin Raju 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Himanshu Patel 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ishan Jain 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jay Patel 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0
Jayan Jayden 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Josento Alapatt 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kausthab Dglad 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0
Kavin Elamurugan 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Krunal Y Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Manorathan Indran 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mayur Mayur Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Meet Shah 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mohammad Aa Imran 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhammad Musaibuddin 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Naineet Gawri 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nayan Elamurugan 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nirav Shah 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prarthit A Shah 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prem Bhagavathi 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ravi Mankad 2.0 2 16 0 0 0 0 0 8
Ravi Mb 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ravi M Bhagavathi 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0
Rohit Sharma 0.0 2 0 0 0 0 0 0 0
Sachin Ghemud 13.0 3 80 0 0 0 0 0 6.15
Sai Rachav 0.0 2 0 0 0 0 0 0 0
Sai Tej 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Satish Ramakrishnan 0.0 5 0 0 0 0 0 0 0
Shiva Shankar 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shiva Anand 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0
Shri Hari 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shyam Bulusu 0.0 4 0 0 0 0 0 0 0
Siva Kumar 3.0 2 15 0 0 0 0 0 5
Supan Shah 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Surya Rajesh 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vasudhar Sai 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Venkatesh Prabu Loganathan 0.0 7 0 0 0 0 0 0 0
Vijay Narayanan 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vivek Krish 2.0 1 12 0 0 0 0 0 6

Photos

No images are there
Insert title here
EVENTS
Completed Events