Insert title here
Insert title here
Jersey Eagles Cricket Club
Jersey Eagles Cricket Club

Squad

Select Squad

Jersey Eagles - CLNJ

Affiliated to: Cricket League of New Jersey

Members Professional Players

Batting and Fielding Performances
Player M I NO R HS Avg SR 100 50 CT ST
Abhishek Prabhu 7 7 3 465 121 116.25 121.41 1 4 3 0
Paresh Deshmukh 9 9 2 437 100 72.83 132.83 1 4 4 0
Advaith Biligeri Jagannath 10 10 3 205 83 34.17 101.49 0 1 3 0
Chintan Modi 11 11 1 178 46 22.25 87.68 0 0 15 1
Sunil Patel 3 3 - 118 58 39.33 93.65 0 1 0 0
Sanket Yadav 10 10 - 86 47 21.5 91.49 0 0 9 0
Chinmay Bhat 7 7 2 85 26 42.5 87.63 0 0 5 0
Karthikraj Sriram 8 8 2 73 22 24.33 74.49 0 0 1 0
Gagan Khindria 7 7 2 44 18 14.67 58.67 0 0 2 0
Anuj Jain 8 8 2 17 6 8.5 32.08 0 0 0 0
Dhanushka Haputhanthri 5 5 - 14 14 7 116.67 0 0 0 0
Sandeep Dhar 1 1 - 14 14 14 155.56 0 0 0 0
Anuj Belsare 6 6 - 13 7 4.33 24.53 0 0 2 0
Kushal Biniwale 5 5 - 13 13 13 130 0 0 1 0
Jay Ghatpande 3 3 1 11 10 0 100 0 0 0 0
Dilip Kovuri 1 1 - 10 10 10 45.45 0 0 0 0
Gopi Krishna Bandi 7 7 - 8 7 2.67 66.67 0 0 1 0
Shekar Mallik Chikkamudde Murthy 1 1 - 5 5 5 17.86 0 0 1 0
Arun Sharma 4 4 1 1 1 1 25 0 0 0 0
Abdullah Mukaddam 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Ananthkrishnan Gopalakrishnan 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Ashish Gandhi 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Balakrishna Kureti 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Dipen Bhatt 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Harsha Kiran Singam Reddy 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapil Y 2 2 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Manoj Acharya 4 4 - 0 0 0 0 0 0 1 0
Prajwal Suresh Naidu 1 1 - 0 0 0 0 0 0 1 0
Sekhar Vajjhala 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Shrinivas Bhat 1 1 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Siddharth Jayakumar 1 1 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Srinath Nandyala 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Srinivasa Rao Madaka 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Venkatesh Donavalli 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Vijay Parmeshwaran 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Vishal Vikram 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Bowling Performances
Player Overs M R W BBI 5W 10W Avg SR ECO
Sanket Yadav 57.4 10 296 11 0 0 26.91 31.45 5.16
Paresh Deshmukh 39.2 9 228 10 0 0 22.8 23.6 5.82
Gopi Krishna Bandi 36.0 7 174 8 0 0 21.75 27 4.83
Karthikraj Sriram 49.0 8 287 8 0 0 35.88 36.75 5.86
Arun Sharma 28.0 4 120 6 0 0 20 28 4.29
Chinmay Bhat 37.0 7 186 6 0 0 31 37 5.03
Manoj Acharya 23.0 4 88 6 0 0 14.67 23 3.83
Dhanushka Haputhanthri 20.0 5 107 5 0 0 21.4 24 5.35
Kapil Y 12.0 2 33 5 0 0 6.6 14.4 2.75
Kushal Biniwale 24.2 5 111 4 0 0 27.75 36.5 4.59
Sunil Patel 12.0 3 100 4 0 0 25 18 8.33
Advaith Biligeri Jagannath 22.0 10 132 3 0 0 44 44 6
Anuj Jain 10.0 8 80 3 0 0 26.67 20 8
Sandeep Dhar 7.0 1 65 2 0 0 32.5 21 9.29
Abhishek Prabhu 2.0 7 7 1 0 0 7 12 3.5
Abdullah Mukaddam 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ananthkrishnan Gopalakrishnan 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anuj Belsare 0.0 6 0 0 0 0 0 0 0
Ashish Gandhi 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Balakrishna Kureti 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chintan Modi 0.0 11 0 0 0 0 0 0 0
Dilip Kovuri 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0
Dipen Bhatt 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gagan Khindria 0.0 7 0 0 0 0 0 0 0
Harsha Kiran Singam Reddy 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jay Ghatpande 0.0 3 0 0 0 0 0 0 0
Prajwal Suresh Naidu 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0
Sekhar Vajjhala 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shekar Mallik Chikkamudde Murthy 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0
Shrinivas Bhat 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0
Siddharth Jayakumar 3.0 1 18 0 0 0 0 0 6
Srinath Nandyala 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Srinivasa Rao Madaka 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Venkatesh Donavalli 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vijay Parmeshwaran 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vishal Vikram 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0

Photos

No images are there
Insert title here
EVENTS
Completed Events