Insert title here
Insert title here
Traditions Cricket Club
Traditions Cricket Club

Squad

Select Squad

Traditions CC - US Cricket League

Affiliated to: Cricket League Of New Jersey (T20)

Members

Batting and Fielding Performances
Player M I NO R HS Avg SR 100 50 CT ST
Alok Modani 9 9 - 148 55 18.5 160.87 0 1 1 0
Haresh Dash 9 9 - 133 58 16.62 104.72 0 1 4 2
Sumeet Phatak 9 9 - 117 37 16.71 92.13 0 0 0 0
Jignesh Patel 10 10 - 105 28 15 73.43 0 0 1 0
Nirav Shukla 1 1 - 63 63 63 134.04 0 1 0 0
Suresh James 10 10 1 59 23 8.43 62.77 0 0 1 0
Haresh Lala 3 3 - 53 45 26.5 0 0 0 0 0
Gagan Vij 11 11 2 51 30 7.29 159.38 0 0 1 0
Bala Hariharan 7 7 1 39 33 13 82.98 0 0 1 0
Farid Charaniya 8 8 - 39 13 5.57 86.67 0 0 0 0
Pramod Terdale 7 7 1 38 29 6.33 190 0 0 1 0
Ravi Shankar 11 11 4 35 12 7 56.45 0 0 1 0
Amit Marathe 9 9 3 33 10 5.5 68.75 0 0 1 0
Chintan Patel 4 4 1 28 26 14 96.55 0 0 1 0
Alok Patra 2 2 - 20 20 20 0 0 0 0 0
Suresh James 2 2 - 12 12 12 85.71 0 0 0 0
Nithin Chintanippu 1 1 - 9 9 9 64.29 0 0 0 0
Sandesh Menjoge 2 2 - 9 9 9 45 0 0 0 0
Vishal Bhat 2 2 1 4 4 4 57.14 0 0 0 0
Vignesh Nadadhi 1 1 - 2 2 2 28.57 0 0 0 0
Vignesh Nadadhi 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
Anup Das 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Aryan Vij 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Dinesh Salwan 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Lakhan Solanki 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Praveen Verma 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Rajaraman Ramadoss 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Revanth Yarlagadda 1 1 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Saif Qureshi 1 1 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Sanjay Bhaskaran 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Tej Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Vijay Mukherjee 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Vinit Mehta 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Bowling Performances
Player Overs M R W BBI 5W 10W Avg SR ECO
Jignesh Patel 25.0 10 201 13 1 0 15.46 9.69 8.04
Alok Modani 24.0 9 204 10 0 0 20.4 13.8 8.5
Gagan Vij 20.0 11 160 7 0 0 22.86 13.71 8
Sumeet Phatak 21.0 9 168 7 0 0 24 14.57 8
Farid Charaniya 14.0 8 83 6 0 0 13.83 14 5.93
Ravi Shankar 6.0 11 65 2 0 0 32.5 18 10.83
Bala Hariharan 4.0 7 36 1 0 0 36 24 9
Suresh James 7.0 10 64 1 0 0 64 42 9.14
Alok Patra 4.0 2 40 0 0 0 0 0 10
Amit Marathe 5.0 9 60 0 0 0 0 0 12
Anup Das 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aryan Vij 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chintan Patel 11.0 4 97 0 0 0 0 0 8.82
Dinesh Salwan 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Haresh Dash 0.0 9 0 0 0 0 0 0 0
Haresh Lala 0.0 3 0 0 0 0 0 0 0
Lakhan Solanki 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nirav Shukla 4.0 1 26 0 0 0 0 0 6.5
Nithin Chintanippu 4.0 1 18 0 0 0 0 0 4.5
Pramod Terdale 14.5 7 134 0 0 0 0 0 9.24
Praveen Verma 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rajaraman Ramadoss 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Revanth Yarlagadda 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0
Saif Qureshi 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0
Sandesh Menjoge 0.0 2 0 0 0 0 0 0 0
Sanjay Bhaskaran 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Suresh James 0.0 2 0 0 0 0 0 0 0
Tej Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vignesh Nadadhi 5.0 1 35 0 0 0 0 0 7
Vignesh Nadadhi 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0
Vijay Mukherjee 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vinit Mehta 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vishal Bhat 2.0 2 26 0 0 0 0 0 13

Photos

No images are there
Insert title here
EVENTS
Completed Events