Insert title here
Insert title here
SACHIN CRICKET FOUNDATION
Batting and Fielding Performances
Player M I NO R HS Avg SR 100 50 CT ST
Akthar Basha Akbar Basha 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Annuba Shamsudeen 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Deepak Ravichandran 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Dinesh Ravi 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Giridharan Kamaraj 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Guruprasad Sureshraman 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Harikrishna Udaybabu 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Jagadeesh Vajjiram 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Karthickrajan Loganathan 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Santhakumar Baskaran 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Sathish Sundar Vajjiram 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Sendhil Kumar Sekar 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Shajid Basha Sathikbasha 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Shankar Arumugam 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Sudhakaran Karunakaran 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Sunilsurya Baskaran 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Tamilselvan Kumar 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Thiyagarajan Sakthivel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Viswanathan Dhasarathan 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Viswanathan Sadayandi 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Bowling Performances
Player Overs M R W BBI 5W 10W Avg SR ECO
Akthar Basha Akbar Basha 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annuba Shamsudeen 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deepak Ravichandran 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dinesh Ravi 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Giridharan Kamaraj 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Guruprasad Sureshraman 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Harikrishna Udaybabu 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jagadeesh Vajjiram 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Karthickrajan Loganathan 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Santhakumar Baskaran 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sathish Sundar Vajjiram 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sendhil Kumar Sekar 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shajid Basha Sathikbasha 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shankar Arumugam 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sudhakaran Karunakaran 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sunilsurya Baskaran 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tamilselvan Kumar 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Thiyagarajan Sakthivel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Viswanathan Dhasarathan 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Viswanathan Sadayandi 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Team Statistics
Year Tournament Played Won Lost Tie/Draw No Result Highest Lowest
2019 Group B - BYT 2.0 - U 14 (1.9.05) 1 0 1 0 0 166 166