Insert title here
Insert title here
Batting and Fielding Performances
Player M I NO R HS Avg SR 100 50 CT ST
Ramandeep Singh Jaj 4 4 2 155 51 77.5 161.46 0 1 0 0
Aditya Mohan 6 6 1 124 78 31 354.29 0 1 1 0
Raj Sundaram 6 6 2 119 53 39.67 136.78 0 1 4 0
Deepak Chavan 6 6 1 114 55 38 156.16 0 1 0 0
Sriram Raghavan 6 6 2 92 50 30.67 161.4 0 1 8 4
Navaneeth Karthikeyan 4 4 1 73 42 36.5 192.11 0 0 0 0
Varun Katari 4 4 2 49 22 49 544.44 0 0 0 0
Subramanian Cilambakkam 7 7 2 33 23 33 78.57 0 0 2 0
Sriram Narayanan 4 4 - 22 22 11 88 0 0 2 0
Krishnan Venkatraman 2 2 1 17 12 17 80.95 0 0 2 0
Sridhar Ramaiyengar 5 5 - 17 11 4.25 85 0 0 2 0
Akash Malusare 3 3 - 10 9 5 71.43 0 0 0 0
Sainath V N Chunduri 7 7 1 4 4 0 100 0 0 1 0
Kannan Murugan 2 2 - 3 3 1.5 23.08 0 0 0 0
Sricharan Rache 1 1 - 3 3 3 60 0 0 1 0
Aashish M Mody 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Aditya Mohan Bhuvanagiri 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Ajay Sahoo 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Amin Roop 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Ashwin Ashok Kumar 6 6 - 0 0 0 0 0 0 2 1
Balamurugan Satyanaratana 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
James Nicholas Joel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Jayakumar Dillibabu 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Jayaram Sadasivam 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Joe Devalla 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Joy Prakash 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Kabilan Jayaraman 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Kushal Sheth 3 3 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Lakhan Solanki 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Mahendran Mallaiah 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Maruthu Janarthanan 1 1 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Mylsamy P 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Nasib Abir 3 3 - 0 0 0 0 0 0 1 0
Nirav Damani 2 2 - 0 0 0 0 0 0 1 0
Nithin Yadav 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Pon Ponnahah 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Ragav Devalla 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Raja Santhosam 1 1 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Senthil Kumar Chokkalingam 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Shain Kanjukkaran 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Shanth Serukur 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Srinivas Sannaputtaih 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Susindran Thangaraju 1 1 - 0 0 0 0 0 0 1 0
Thinnappan Muthu 2 2 - 0 0 0 0 0 0 1 0
Vijay A Selvaraj 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Bowling Performances
Player Overs M R W BBI 5W 10W Avg SR ECO
Sainath V N Chunduri 23.0 7 157 9 0 0 17.44 15.33 6.83
Subramanian Cilambakkam 26.0 7 139 8 0 0 17.38 19.5 5.35
Ashwin Ashok Kumar 16.0 6 92 7 0 0 13.14 13.71 5.75
Aditya Mohan 13.0 6 124 5 0 0 24.8 15.6 9.54
Navaneeth Karthikeyan 12.0 4 90 4 0 0 22.5 18 7.5
Varun Katari 13.5 4 122 4 0 0 30.5 20.75 8.82
Nirav Damani 2.0 2 5 3 0 0 1.67 4 2.5
Ramandeep Singh Jaj 4.0 4 16 3 0 0 5.33 8 4
Kushal Sheth 5.0 3 33 2 0 0 16.5 15 6.6
Sricharan Rache 3.0 1 31 2 0 0 15.5 9 10.33
Sriram Narayanan 4.0 4 15 2 0 0 7.5 12 3.75
Akash Malusare 4.0 3 17 1 0 0 17 24 4.25
Maruthu Janarthanan 3.0 1 23 1 0 0 23 18 7.67
Nasib Abir 7.0 3 33 1 0 0 33 42 4.71
Thinnappan Muthu 5.0 2 34 1 0 0 34 30 6.8
Aashish M Mody 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aditya Mohan Bhuvanagiri 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ajay Sahoo 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amin Roop 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Balamurugan Satyanaratana 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deepak Chavan 1.0 6 11 0 0 0 0 0 11
James Nicholas Joel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jayakumar Dillibabu 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jayaram Sadasivam 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Joe Devalla 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Joy Prakash 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kabilan Jayaraman 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kannan Murugan 0.0 2 0 0 0 0 0 0 0
Krishnan Venkatraman 0.0 2 0 0 0 0 0 0 0
Lakhan Solanki 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mahendran Mallaiah 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mylsamy P 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nithin Yadav 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pon Ponnahah 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ragav Devalla 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Raj Sundaram 0.0 6 0 0 0 0 0 0 0
Raja Santhosam 3.0 1 22 0 0 0 0 0 7.33
Senthil Kumar Chokkalingam 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shain Kanjukkaran 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shanth Serukur 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sridhar Ramaiyengar 0.0 5 0 0 0 0 0 0 0
Srinivas Sannaputtaih 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sriram Raghavan 0.0 6 0 0 0 0 0 0 0
Susindran Thangaraju 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0
Vijay A Selvaraj 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Team Statistics
Year Tournament Played Won Lost Tie/Draw No Result Highest Lowest
2018 CLNJ 2018 T20 Tournament - Div B2 PLAY OFFS 1 1 0 0 0 162 162
2018 CLNJ 2018 T20 Tournament - Div B1 7 4 3 0 0 169 59