Insert title here
Insert title here

Batting and Fielding Performances

Player M I NO R HS Avg SR 100 50 CT ST
Aashish M Mody 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Ajay Sahoo 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Balamurugan Satyanaratana 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
James Nicholas Joel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Jayakumar Dillibabu 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Jayaram Sadasivam 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Joe Devalla 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Joy Prakash 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Kabilan Jayaraman 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Mahendran Mallaiah 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Mylsamy P 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Pon Ponnahah 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Ragav Devalla 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Raj Sundaram 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Shanth Serukur 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Sriram Raghavan 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Subramanian Cilambakkam 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Susindran Thangaraju 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Vijay A Selvaraj 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0

Bowling Performances

Player Overs M R W BBI 5W 10W Avg SR ECO
Aashish M Mody 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ajay Sahoo 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Balamurugan Satyanaratana 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
James Nicholas Joel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jayakumar Dillibabu 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jayaram Sadasivam 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Joe Devalla 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Joy Prakash 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kabilan Jayaraman 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mahendran Mallaiah 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mylsamy P 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pon Ponnahah 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ragav Devalla 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Raj Sundaram 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shanth Serukur 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sriram Raghavan 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subramanian Cilambakkam 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Susindran Thangaraju 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vijay A Selvaraj 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0

Team Statistics

Year Tournament Played Won Lost Tie/Draw No Result Highest Lowest
2018 2018 Division A 11 4 5 0 2 239 0