Insert title here
Insert title here

Batting and Fielding Performances

Player M I NO R HS Avg SR 100 50 CT ST
Kunal Joshi 5 5 - 178 71 35.6 125.35 0 1 1 0
Vijay Pappu 6 6 1 147 90 36.75 153.12 0 1 1 0
Vimal Verma 8 8 1 111 38 22.2 168.18 0 0 2 0
Adhokshaj Katarni 6 6 - 100 52 20 57.8 0 1 0 0
Sanal Palakkal 7 7 1 98 40 16.33 103.16 0 0 1 0
Rohit Gaddam 8 8 1 87 32 17.4 126.09 0 0 7 0
Anand Malwade 6 6 - 54 30 10.8 73.97 0 0 3 0
Sharmin Karbhari 6 6 - 54 38 10.8 65.85 0 0 5 0
Ashish Parikh 3 3 1 51 28 51 127.5 0 0 1 0
Manav Sharma 1 1 - 40 40 40 0 0 0 0 0
Shirish Mehta 7 7 1 24 15 4.8 72.73 0 0 2 0
Usman Karim 3 3 1 16 12 8 266.67 0 0 1 0
Shrey Kumar 6 6 2 13 6 6.5 54.17 0 0 1 0
Poromendro Burman 2 2 - 8 8 8 38.1 0 0 1 0
Darshit Mody 1 1 - 7 7 7 70 0 0 0 0
Ibrahim Mirza 1 1 - 7 7 7 0 0 0 0 0
Suyash Bhagwat 1 1 - 4 4 4 40 0 0 0 0
Ritesh Patel 1 1 - 2 2 2 33.33 0 0 0 0
Sameer Bhosle 7 7 4 2 1 0 18.18 0 0 0 0
Amey Rairikar 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Amol Sahasrabudhe 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Anuraag Sharma 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Apurva Nair 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Ashwin Venkat 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Bhavin Thacker 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Dev Sundarasekhar 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Dinesh Jaiswal 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Raghav Sehgal 1 1 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Rohan Jaiswal 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Romesh Sharma 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Saurabh Kharche 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Taha A Khan 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Tejas Chavan 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Tejas Reddy 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Vibhav Agarwal 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Vichith Vijayakumar 2 2 - 0 0 0 0 0 0 0 0

Bowling Performances

Player Overs M R W BBI 5W 10W Avg SR ECO
Vimal Verma 32.5 8 141 15 1 0 9.4 13.13 4.29
Rohit Gaddam 38.0 8 163 12 1 0 13.58 19 4.29
Kunal Joshi 25.5 5 98 6 0 0 16.33 25.83 3.79
Sameer Bhosle 25.0 7 126 5 0 0 25.2 30 5.04
Poromendro Burman 6.0 2 26 4 0 0 6.5 9 4.33
Sanal Palakkal 18.3 7 105 4 0 0 26.25 27.75 5.68
Ashish Parikh 10.0 3 45 3 0 0 15 20 4.5
Anand Malwade 5.0 6 30 2 0 0 15 15 6
Darshit Mody 5.0 1 9 2 0 0 4.5 15 1.8
Shrey Kumar 12.0 6 57 2 0 0 28.5 36 4.75
Vijay Pappu 7.3 6 49 2 0 0 24.5 22.5 6.53
Adhokshaj Katarni 0.0 6 0 0 0 0 0 0 0
Amey Rairikar 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amol Sahasrabudhe 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anuraag Sharma 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Apurva Nair 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ashwin Venkat 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bhavin Thacker 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dev Sundarasekhar 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dinesh Jaiswal 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ibrahim Mirza 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0
Manav Sharma 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0
Raghav Sehgal 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ritesh Patel 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0
Rohan Jaiswal 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Romesh Sharma 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saurabh Kharche 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sharmin Karbhari 0.0 6 0 0 0 0 0 0 0
Shirish Mehta 1.0 7 3 0 0 0 0 0 3
Suyash Bhagwat 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0
Taha A Khan 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tejas Chavan 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tejas Reddy 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Usman Karim 0.3 3 8 0 0 0 0 0 16
Vibhav Agarwal 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vichith Vijayakumar 4.0 2 24 0 0 0 0 0 6

Team Statistics

Year Tournament Played Won Lost Tie/Draw No Result Highest Lowest
2018 2018 Division A 11 4 3 0 4 220 0