Insert title here
Insert title here
Westfield Blues Cricket Club

Star Batsmen of the Week

No Star Batsmen for the week

Star Bowlers of the Week

No Star Bowler for the week

Recent Match Results

Upcoming/In progress Matches

No upcoming matches
Batting and Fielding Performances
Player M I NO R HS Avg SR 100 50 CT ST
Vijay Pappu 10 10 2 278 79 34.75 79.43 0 2 1 0
Harsh Ramani 11 11 3 226 54 28.25 81.29 0 1 9 0
Kunal Joshi 9 9 - 116 35 12.89 86.57 0 0 4 0
Anand Malwade 9 9 - 113 37 14.12 47.08 0 0 2 0
Ashish Parikh 4 4 1 104 47 34.67 69.33 0 0 4 1
Adhokshaj Katarni 6 6 - 98 35 19.6 59.39 0 0 3 0
Bhavin Thacker 11 11 6 97 41 32.33 44.29 0 0 4 0
Raghav Sehgal 1 1 - 94 94 94 117.5 0 1 0 0
Sharmin Karbhari 8 8 1 74 21 10.57 72.55 0 0 10 1
Ashish Mishra 3 3 - 51 35 17 68.92 0 0 1 0
Rohit Gaddam 12 12 - 40 13 5 40.82 0 0 5 0
Devesh Das 5 5 - 38 16 7.6 69.09 0 0 4 0
Abhay Agarwal 4 4 - 33 19 8.25 50.77 0 0 1 0
Sanal Palakkal 8 8 1 30 17 4.29 45.45 0 0 2 0
Shrey Kumar 10 10 2 22 9 4.4 45.83 0 0 0 0
Sameer Bhosle 8 8 2 16 8 4 25.81 0 0 1 0
Shirish Mehta 6 6 - 15 6 3 34.88 0 0 2 0
Amey Rairikar 1 1 - 14 14 14 50 0 0 1 0
Raghu Bala 2 2 - 13 11 6.5 65 0 0 1 0
Ashwin Venkat 1 1 - 7 7 7 25.93 0 0 0 0
Sirish Kumar 1 1 - 6 6 6 54.55 0 0 1 0
Yuvaraj Manivannan 1 1 - 6 6 6 60 0 0 0 0
Dev Sundarasekhar 1 1 - 3 3 3 25 0 0 0 0
Srikanth Kasa 2 2 - 2 2 1 11.76 0 0 0 0
Abhishek Mundra 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Amol Sahasrabudhe 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Apurva Nair 1 1 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Darshit Mody 1 1 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Ibrahim Mirza 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Mukesh Saini 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Ritesh Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Sunny Bangotra 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Suyash Bhagwat 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Taha A Khan 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Tejas Chavan 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Tejas Reddy 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Venkata Karavadi 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Bowling Performances
Player Overs M R W BBI 5W 10W Avg SR ECO
Rohit Gaddam 87.0 12 308 27 0 0 11.41 19.33 3.54
Harsh Ramani 49.0 11 209 13 0 0 16.08 22.62 4.27
Shrey Kumar 38.0 10 186 10 0 0 18.6 22.8 4.89
Bhavin Thacker 53.0 11 227 9 0 0 25.22 35.33 4.28
Kunal Joshi 39.0 9 194 9 0 0 21.56 26 4.97
Sameer Bhosle 37.0 8 167 8 0 0 20.88 27.75 4.51
Vijay Pappu 35.2 10 179 8 0 0 22.38 26.5 5.07
Ashish Mishra 7.0 3 20 5 0 0 4 8.4 2.86
Ashish Parikh 17.0 4 71 4 0 0 17.75 25.5 4.18
Raghu Bala 15.0 2 70 2 0 0 35 45 4.67
Abhay Agarwal 3.0 4 29 1 0 0 29 18 9.67
Anand Malwade 18.0 9 80 1 0 0 80 108 4.44
Apurva Nair 8.0 1 40 1 0 0 40 48 5
Devesh Das 6.0 5 36 1 0 0 36 36 6
Abhishek Mundra 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adhokshaj Katarni 0.0 6 0 0 0 0 0 0 0
Amey Rairikar 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0
Amol Sahasrabudhe 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ashwin Venkat 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0
Darshit Mody 1.4 1 28 0 0 0 0 0 16.8
Dev Sundarasekhar 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ibrahim Mirza 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mukesh Saini 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Raghav Sehgal 8.0 1 29 0 0 0 0 0 3.62
Ritesh Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sanal Palakkal 1.0 8 4 0 0 0 0 0 4
Sharmin Karbhari 0.0 8 0 0 0 0 0 0 0
Shirish Mehta 0.2 6 4 0 0 0 0 0 12
Sirish Kumar 8.0 1 44 0 0 0 0 0 5.5
Srikanth Kasa 0.0 2 0 0 0 0 0 0 0
Sunny Bangotra 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Suyash Bhagwat 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Taha A Khan 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tejas Chavan 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tejas Reddy 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Venkata Karavadi 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yuvaraj Manivannan 2.0 1 15 0 0 0 0 0 7.5
Team Statistics
Year Tournament Played Won Lost Tie/Draw No Result Highest Lowest
2019 2019 Division A 15 5 8 0 2 235 0