Insert title here
Insert title here
Westfield Blues Cricket Club
Batting and Fielding Performances
Player M I NO R HS Avg SR 100 50 CT ST
Vijay Pappu 11 11 1 260 90 32.5 156.63 0 2 3 0
Kunal Joshi 11 11 1 244 71 27.11 104.72 0 1 2 0
Anand Malwade 10 10 1 164 50 20.5 70.69 0 1 4 0
Adhokshaj Katarni 10 10 2 163 52 20.38 64.94 0 1 0 0
Sanal Palakkal 12 12 2 143 40 15.89 92.26 0 0 3 1
Vimal Verma 13 13 2 136 38 17 149.45 0 0 4 0
Manav Sharma 2 2 - 120 80 60 146.34 0 1 1 0
Ashish Parikh 6 6 1 95 41 31.67 113.1 0 0 6 0
Rohit Gaddam 13 13 1 91 32 11.38 115.19 0 0 8 0
Sharmin Karbhari 11 11 - 82 38 10.25 65.08 0 0 9 0
Shirish Mehta 11 11 2 58 20 8.29 61.7 0 0 5 0
Raghav Sehgal 5 5 - 45 24 11.25 50 0 0 2 0
Shrey Kumar 10 10 3 27 7 6.75 90 0 0 2 0
Usman Karim 4 4 1 16 12 8 266.67 0 0 1 0
Poromendro Burman 3 3 - 8 8 8 38.1 0 0 1 0
Sameer Bhosle 13 13 6 8 4 8 26.67 0 0 0 0
Darshit Mody 1 1 - 7 7 7 70 0 0 0 0
Ibrahim Mirza 1 1 - 7 7 7 0 0 0 0 0
Taha A Khan 1 1 - 5 5 5 45.45 0 0 1 0
Suyash Bhagwat 1 1 - 4 4 4 40 0 0 0 0
Ritesh Patel 1 1 - 2 2 2 33.33 0 0 0 0
Amey Rairikar 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Amol Sahasrabudhe 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Anuraag Sharma 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Apurva Nair 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Ashwin Venkat 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Bhavin Thacker 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Dev Sundarasekhar 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Dinesh Jaiswal 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Rohan Jaiswal 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Romesh Sharma 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Saurabh Kharche 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Tejas Chavan 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Tejas Reddy 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Vibhav Agarwal 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Vichith Vijayakumar 3 3 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Bowling Performances
Player Overs M R W BBI 5W 10W Avg SR ECO
Rohit Gaddam 72.2 13 297 22 1 0 13.5 19.73 4.11
Vimal Verma 56.5 13 245 22 1 0 11.14 15.5 4.31
Sameer Bhosle 48.0 13 228 12 0 0 19 24 4.75
Kunal Joshi 53.5 11 223 11 0 0 20.27 29.36 4.14
Sanal Palakkal 25.8 12 148 7 0 0 21.14 22.57 5.62
Ashish Parikh 19.0 6 85 6 0 0 14.17 19 4.47
Vijay Pappu 24.3 11 112 5 0 0 22.4 29.4 4.57
Poromendro Burman 6.0 3 26 4 0 0 6.5 9 4.33
Shrey Kumar 23.0 10 103 3 0 0 34.33 46 4.48
Anand Malwade 12.0 10 62 2 0 0 31 36 5.17
Darshit Mody 5.0 1 9 2 0 0 4.5 15 1.8
Adhokshaj Katarni 1.0 10 0 0 0 0 0 0 0
Amey Rairikar 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amol Sahasrabudhe 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anuraag Sharma 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Apurva Nair 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ashwin Venkat 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bhavin Thacker 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dev Sundarasekhar 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dinesh Jaiswal 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ibrahim Mirza 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0
Manav Sharma 0.0 2 0 0 0 0 0 0 0
Raghav Sehgal 0.0 5 0 0 0 0 0 0 0
Ritesh Patel 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0
Rohan Jaiswal 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Romesh Sharma 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saurabh Kharche 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sharmin Karbhari 0.0 11 0 0 0 0 0 0 0
Shirish Mehta 3.0 11 16 0 0 0 0 0 5.33
Suyash Bhagwat 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0
Taha A Khan 4.0 1 25 0 0 0 0 0 6.25
Tejas Chavan 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tejas Reddy 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Usman Karim 0.3 4 8 0 0 0 0 0 16
Vibhav Agarwal 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vichith Vijayakumar 4.0 3 24 0 0 0 0 0 6
Team Statistics
Year Tournament Played Won Lost Tie/Draw No Result Highest Lowest
2018 2018 CLNJ Playoffs - Division A 2 1 1 0 0 222 89
2018 2018 Division A 15 8 3 0 4 220 0