Insert title here
Insert title here
Westfield Blues Cricket Club
Batting and Fielding Performances
Player M I NO R HS Avg SR 100 50 CT ST
Vijay Pappu 1 1 - 42 42 42 97.67 0 0 0 0
Ashish Mishra 1 1 - 35 35 35 50 0 0 0 0
Sanal Palakkal 2 2 1 26 17 26 76.47 0 0 1 0
Sharmin Karbhari 1 1 - 19 19 19 100 0 0 0 1
Harsh Ramani 1 1 - 16 16 16 88.89 0 0 0 0
Anand Malwade 1 1 - 13 13 13 68.42 0 0 0 0
Bhavin Thacker 2 2 1 7 5 7 41.18 0 0 0 0
Shrey Kumar 2 2 - 7 7 7 63.64 0 0 0 0
Shirish Mehta 2 2 - 6 4 3 26.09 0 0 0 0
Yuvaraj Manivannan 1 1 - 6 6 6 60 0 0 0 0
Adhokshaj Katarni 1 1 - 5 5 5 100 0 0 1 0
Kunal Joshi 2 2 - 4 4 2 28.57 0 0 1 0
Amey Rairikar 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Amol Sahasrabudhe 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Apurva Nair 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Ashish Parikh 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Darshit Mody 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Dev Sundarasekhar 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Devesh Das 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Ibrahim Mirza 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Raghav Sehgal 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Raghu Bala 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Ritesh Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Rohit Gaddam 1 1 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Sameer Bhosle 1 1 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Srikanth Kasa 1 1 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Sunny Bangotra 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Suyash Bhagwat 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Taha A Khan 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Tejas Chavan 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Tejas Reddy 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Vibhav Agarwal 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Bowling Performances
Player Overs M R W BBI 5W 10W Avg SR ECO
Shrey Kumar 9.0 2 33 4 0 0 8.25 13.5 3.67
Rohit Gaddam 5.0 1 15 3 0 0 5 10 3
Sameer Bhosle 6.0 1 24 3 0 0 8 12 4
Bhavin Thacker 9.0 2 31 2 0 0 15.5 27 3.44
Ashish Mishra 2.0 1 10 1 0 0 10 12 5
Kunal Joshi 5.0 2 23 1 0 0 23 30 4.6
Adhokshaj Katarni 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0
Amey Rairikar 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amol Sahasrabudhe 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anand Malwade 3.0 1 20 0 0 0 0 0 6.67
Apurva Nair 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ashish Parikh 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Darshit Mody 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dev Sundarasekhar 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Devesh Das 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Harsh Ramani 4.0 1 14 0 0 0 0 0 3.5
Ibrahim Mirza 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Raghav Sehgal 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Raghu Bala 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ritesh Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sanal Palakkal 0.0 2 0 0 0 0 0 0 0
Sharmin Karbhari 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0
Shirish Mehta 0.0 2 0 0 0 0 0 0 0
Srikanth Kasa 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0
Sunny Bangotra 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Suyash Bhagwat 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Taha A Khan 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tejas Chavan 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tejas Reddy 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vibhav Agarwal 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vijay Pappu 6.0 1 25 0 0 0 0 0 4.17
Yuvaraj Manivannan 2.0 1 15 0 0 0 0 0 7.5
Team Statistics
Year Tournament Played Won Lost Tie/Draw No Result Highest Lowest
2019 2019 Division A 4 1 1 0 2 154 0