Insert title here
Insert title here
Westfield Blues Cricket Club

Star Batsmen of the Week

No Star Batsmen for the week

Star Bowlers of the Week

No Star Batsmen for the week

Recent Match Results

  • No completed match results

Upcoming/In progress Matches

Westfield Blues Cricket Club

Majestic Cricket Club

EDT View Score

Hightstown Cricket Club

Westfield Blues Cricket Club

EDT View Score

Westfield Blues Cricket Club

DreamCricket Colts

EDT View Score

Westfield Blues Cricket Club

SGCC Blues

EDT View Score
Batting and Fielding Performances
Player M I NO R HS Avg SR 100 50 CT ST
Kunal Joshi 6 6 - 84 35 14 103.7 0 0 2 0
Harsh Ramani 5 5 1 83 54 20.75 64.34 0 1 3 0
Vijay Pappu 4 4 - 64 42 16 85.33 0 0 1 0
Sharmin Karbhari 4 4 - 58 21 14.5 73.42 0 0 5 1
Ashish Mishra 3 3 - 51 35 17 68.92 0 0 1 0
Bhavin Thacker 7 7 4 48 19 16 34.78 0 0 3 0
Anand Malwade 5 5 - 44 18 8.8 46.32 0 0 2 0
Adhokshaj Katarni 3 3 - 35 30 11.67 60.34 0 0 2 0
Rohit Gaddam 6 6 - 33 13 6.6 38.37 0 0 1 0
Sanal Palakkal 6 6 1 28 17 5.6 56 0 0 2 0
Devesh Das 2 2 - 24 16 12 120 0 0 1 0
Abhay Agarwal 1 1 - 19 19 19 76 0 0 0 0
Amey Rairikar 1 1 - 14 14 14 50 0 0 1 0
Raghu Bala 1 1 - 11 11 11 73.33 0 0 0 0
Shrey Kumar 6 6 1 9 7 2.25 50 0 0 0 0
Shirish Mehta 3 3 - 8 4 2.67 30.77 0 0 0 0
Ashwin Venkat 1 1 - 7 7 7 25.93 0 0 0 0
Sirish Kumar 1 1 - 6 6 6 54.55 0 0 1 0
Yuvaraj Manivannan 1 1 - 6 6 6 60 0 0 0 0
Sameer Bhosle 6 6 1 4 3 1.33 12.5 0 0 1 0
Dev Sundarasekhar 1 1 - 3 3 3 25 0 0 0 0
Srikanth Kasa 2 2 - 2 2 1 11.76 0 0 0 0
Amol Sahasrabudhe 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Apurva Nair 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Ashish Parikh 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Darshit Mody 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Ibrahim Mirza 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Mukesh Saini 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Raghav Sehgal 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Ritesh Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Sunny Bangotra 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Suyash Bhagwat 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Taha A Khan 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Tejas Chavan 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Tejas Reddy 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Vibhav Agarwal 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Bowling Performances
Player Overs M R W BBI 5W 10W Avg SR ECO
Rohit Gaddam 42.0 6 145 15 0 0 9.67 16.8 3.45
Bhavin Thacker 36.0 7 146 8 0 0 18.25 27 4.06
Sameer Bhosle 29.0 6 139 7 0 0 19.86 24.86 4.79
Ashish Mishra 7.0 3 20 5 0 0 4 8.4 2.86
Harsh Ramani 21.0 5 84 5 0 0 16.8 25.2 4
Kunal Joshi 25.0 6 109 5 0 0 21.8 30 4.36
Shrey Kumar 18.0 6 77 5 0 0 15.4 21.6 4.28
Vijay Pappu 10.0 4 54 2 0 0 27 30 5.4
Abhay Agarwal 3.0 1 29 1 0 0 29 18 9.67
Devesh Das 6.0 2 36 1 0 0 36 36 6
Raghu Bala 7.0 1 30 1 0 0 30 42 4.29
Adhokshaj Katarni 0.0 3 0 0 0 0 0 0 0
Amey Rairikar 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0
Amol Sahasrabudhe 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anand Malwade 10.0 5 41 0 0 0 0 0 4.1
Apurva Nair 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ashish Parikh 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ashwin Venkat 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0
Darshit Mody 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dev Sundarasekhar 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ibrahim Mirza 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mukesh Saini 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Raghav Sehgal 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ritesh Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sanal Palakkal 1.0 6 4 0 0 0 0 0 4
Sharmin Karbhari 0.0 4 0 0 0 0 0 0 0
Shirish Mehta 0.0 3 0 0 0 0 0 0 0
Sirish Kumar 8.0 1 44 0 0 0 0 0 5.5
Srikanth Kasa 0.0 2 0 0 0 0 0 0 0
Sunny Bangotra 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Suyash Bhagwat 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Taha A Khan 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tejas Chavan 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tejas Reddy 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vibhav Agarwal 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yuvaraj Manivannan 2.0 1 15 0 0 0 0 0 7.5
Team Statistics
Year Tournament Played Won Lost Tie/Draw No Result Highest Lowest
2019 2019 Division A 9 2 5 0 2 154 0