Insert title here
Insert title here
Westfield Blues Cricket Club
Batting and Fielding Performances
Player M I NO R HS Avg SR 100 50 CT ST
Adhokshaj Katarni 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Amey Rairikar 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Amol Sahasrabudhe 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Anand Malwade 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Anuraag Sharma 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Apurva Nair 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Ashish Parikh 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Ashwin Venkat 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Bhavin Thacker 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Darshit Mody 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Dev Sundarasekhar 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Dinesh Jaiswal 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Ibrahim Mirza 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Kunal Joshi 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Manav Sharma 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Poromendro Burman 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Raghav Sehgal 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Ritesh Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Rohan Jaiswal 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Rohit Gaddam 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Romesh Sharma 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Sameer Bhosle 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Sanal Palakkal 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Saurabh Kharche 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Sharmin Karbhari 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Shirish Mehta 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Shrey Kumar 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Suyash Bhagwat 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Taha A Khan 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Tejas Chavan 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Tejas Reddy 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Usman Karim 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Vibhav Agarwal 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Vichith Vijayakumar 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Vijay Pappu 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Vimal Verma 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Bowling Performances
Player Overs M R W BBI 5W 10W Avg SR ECO
Adhokshaj Katarni 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amey Rairikar 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amol Sahasrabudhe 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anand Malwade 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anuraag Sharma 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Apurva Nair 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ashish Parikh 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ashwin Venkat 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bhavin Thacker 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Darshit Mody 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dev Sundarasekhar 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dinesh Jaiswal 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ibrahim Mirza 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kunal Joshi 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Manav Sharma 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poromendro Burman 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Raghav Sehgal 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ritesh Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rohan Jaiswal 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rohit Gaddam 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Romesh Sharma 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sameer Bhosle 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sanal Palakkal 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saurabh Kharche 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sharmin Karbhari 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shirish Mehta 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shrey Kumar 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Suyash Bhagwat 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Taha A Khan 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tejas Chavan 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tejas Reddy 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Usman Karim 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vibhav Agarwal 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vichith Vijayakumar 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vijay Pappu 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vimal Verma 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Team Statistics
Year Tournament Played Won Lost Tie/Draw No Result Highest Lowest
2019 2019 Division A 0 0 0 0 0 0 0