Insert title here
Insert title here
Batting and Fielding Performances
Player M I NO R HS Avg SR 100 50 CT ST
Vinay Khadke 1 1 1 28 28 0 62.22 0 0 0 0
Apoorv Rajput 2 2 - 25 25 12.5 89.29 0 0 0 0
Vishal Tyagi 2 2 - 21 19 10.5 116.67 0 0 1 0
Rakesh Nanjappa 1 1 - 19 19 19 63.33 0 0 0 0
Niranjan Wad 1 1 - 17 17 17 56.67 0 0 0 0
Abhishek Poddar 2 2 - 16 10 8 84.21 0 0 1 0
Arpit Shukla 1 1 - 9 9 9 60 0 0 0 0
Yash Guptaa 2 2 - 9 6 4.5 47.37 0 0 0 0
Chandan Malhotra 1 1 - 7 7 7 0 0 0 1 0
Manik Anand 1 1 - 5 5 5 62.5 0 0 0 0
Prashant Bansal 2 2 - 5 4 2.5 62.5 0 0 0 0
Jeet Ranawat 1 1 - 1 1 1 12.5 0 0 0 0
Aditya Kaushik 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Amit Sareen 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Harmandeep Singh Sethi 1 1 - 0 0 0 0 0 0 2 0
Harsh Yadav 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Harshit Srivastava 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Hitesh Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Kartik Rajput 1 1 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Madhav Pandya 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Madhav Bansal 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Madhav Pandya 1 1 - 0 0 0 0 0 0 1 0
Madhur Bhasin 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Maulik Prajapati 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Navneet Singh Bhatia 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Nimesh Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Rahul Kadle 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Ritesh Pandey 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Shree Krishna Teja 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Srinivasan Varadarajan 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Sumukh Sharma 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Vinay Mahajan 1 1 - 0 0 0 0 0 0 1 0
Vineet Balan 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Bowling Performances
Player Overs M R W BBI 5W 10W Avg SR ECO
Madhav Bansal 6.0 1 22 3 0 0 7.33 12 3.67
Prashant Bansal 4.0 2 8 3 0 0 2.67 8 2
Vishal Tyagi 8.4 2 20 3 0 0 6.67 17.33 2.31
Vinay Mahajan 7.0 1 10 2 0 0 5 21 1.43
Apoorv Rajput 11.0 2 36 1 0 0 36 66 3.27
Arpit Shukla 5.0 1 24 1 0 0 24 30 4.8
Vinay Khadke 3.0 1 19 1 0 0 19 18 6.33
Abhishek Poddar 0.0 2 0 0 0 0 0 0 0
Aditya Kaushik 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amit Sareen 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chandan Malhotra 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0
Harmandeep Singh Sethi 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0
Harsh Yadav 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Harshit Srivastava 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hitesh Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jeet Ranawat 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0
Kartik Rajput 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0
Madhav Pandya 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Madhav Pandya 6.0 1 25 0 0 0 0 0 4.17
Madhur Bhasin 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Manik Anand 1.0 1 10 0 0 0 0 0 10
Maulik Prajapati 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Navneet Singh Bhatia 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nimesh Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Niranjan Wad 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0
Rahul Kadle 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rakesh Nanjappa 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ritesh Pandey 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shree Krishna Teja 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Srinivasan Varadarajan 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sumukh Sharma 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vineet Balan 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yash Guptaa 0.0 2 0 0 0 0 0 0 0
Team Statistics
Year Tournament Played Won Lost Tie/Draw No Result Highest Lowest
2019 2019 Division B 4 0 2 0 2 116 0