Insert title here
Insert title here
MOGAMBIKAI ENG COLLEGE
MOGAMBIKAI ENG COLLEGE
Batting and Fielding Performances
Player M I NO R HS Avg SR 100 50 CT ST
Thennarasu K 3 3 - 26 18 8.67 89.66 0 0 1 0
Aravinth K 3 3 1 18 7 9 43.9 0 0 0 0
Nagaarjun S 3 3 - 17 17 8.5 26.56 0 0 0 0
Surya Prakash S 3 3 - 14 14 14 38.89 0 0 1 0
Ajithkumar N 2 2 - 9 6 4.5 30 0 0 0 0
Jeevan Ram 3 3 1 7 6 7 33.33 0 0 0 0
Sugumar S 2 2 1 6 4 6 31.58 0 0 2 0
Ranjith K 2 2 1 5 5 5 33.33 0 0 0 0
Bala Subramaniyan 3 3 1 4 4 0 200 0 0 0 0
Manikandan R 1 1 - 4 4 4 100 0 0 0 0
Sanothose K 2 2 - 3 3 1.5 21.43 0 0 0 0
A Naveen En 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
A Vijay Ay 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Ajith Th 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
B Venkatesh Sh 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Dan Ramdehal 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Harish Sh 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
N Vijay Ay 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Pramesh S 2 2 - 0 0 0 0 0 0 0 0
S Sethuraman An 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Sanjay Mk 3 3 - 0 0 0 0 0 0 3 0
Santhose H 1 1 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Seetha Raman 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Sugumar Ar 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Sundharam Am 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Surya Ya 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Vijaya Barani 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Bowling Performances
Player Overs M R W BBI 5W 10W Avg SR ECO
Ajithkumar N 9.3 2 30 12 2 0 2.5 4.75 3.23
Thennarasu K 13.0 3 34 7 0 0 4.86 11.14 2.62
Manikandan R 5.0 1 16 5 1 0 3.2 6 3.2
Pramesh S 5.4 2 18 2 0 0 9 17 3.33
A Naveen En 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Vijay Ay 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ajith Th 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aravinth K 0.0 3 0 0 0 0 0 0 0
B Venkatesh Sh 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bala Subramaniyan 0.0 3 0 0 0 0 0 0 0
Dan Ramdehal 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Harish Sh 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jeevan Ram 1.7 3 12 0 0 0 0 0 7.06
N Vijay Ay 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nagaarjun S 0.0 3 0 0 0 0 0 0 0
Ranjith K 0.0 2 0 0 0 0 0 0 0
S Sethuraman An 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sanjay Mk 0.0 3 0 0 0 0 0 0 0
Sanothose K 0.0 2 0 0 0 0 0 0 0
Santhose H 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0
Seetha Raman 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sugumar Ar 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sugumar S 10.0 2 40 0 0 0 0 0 4
Sundharam Am 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Surya Ya 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Surya Prakash S 0.0 3 0 0 0 0 0 0 0
Vijaya Barani 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Team Statistics
Year Tournament Played Won Lost Tie/Draw No Result Highest Lowest
2021 Dr SUNDARAMOORTHY MEMORIAL TROPHY 2021 3 2 1 0 0 65 44