Insert title here
Insert title here

Batting and Fielding Performances

Player M I NO R HS Avg SR 100 50 CT ST
Mayank Ray 2 2 - 68 64 34 971.43 0 1 1 0
Dharmesh Patel 1 1 1 55 55 0 0 0 1 0 0
Bhaumik Patel 2 2 - 33 33 33 0 0 0 2 0
Chintan Patel 1 1 - 13 13 13 0 0 0 0 0
Sameer S Patel 2 2 - 11 11 11 0 0 0 1 0
Bhavin R Patel 1 1 - 7 7 7 35 0 0 0 0
Sunny Singh 2 2 1 7 7 7 700 0 0 1 0
Ronak Patel 1 1 - 4 4 4 0 0 0 0 0
Himanshu Patel 2 2 1 3 3 0 0 0 0 0 0
Hiren Amin 1 1 - 3 3 3 0 0 0 1 0
Samir. Shah 1 1 - 3 3 3 60 0 0 1 0
Vikas Patel 1 1 - 3 3 3 0 0 0 0 0
Nilesh Shah 2 2 - 2 2 2 0 0 0 0 0
Akul Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Ankit- Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Deep- Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Dharmesh M Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Eijaz Mulla 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Hardik Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Hardik-a Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Haseeb Malik 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Jesal Kapadia 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Jigar (jigo) Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Kashyap Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Kushan Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Naitik Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Nirav Dave 1 1 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Nirav N Parekh 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Nirmal- Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Omar Aslam 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Parth Amin 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Parthiv- Mehta 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Shivang- Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Shyam Pandya 1 1 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Snehal. Patel 1 1 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Swapnil Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Umesh Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0

Bowling Performances

Player Overs M R W BBI 5W 10W Avg SR ECO
Mayank Ray 13.0 2 42 4 0 0 10.5 19.5 3.23
Bhaumik Patel 10.0 2 36 2 0 0 18 30 3.6
Nilesh Shah 10.0 2 47 2 0 0 23.5 30 4.7
Sunny Singh 11.0 2 61 2 0 0 30.5 33 5.55
Vikas Patel 8.0 1 39 2 0 0 19.5 24 4.88
Himanshu Patel 5.0 2 27 1 0 0 27 30 5.4
Hiren Amin 5.0 1 13 1 0 0 13 30 2.6
Akul Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ankit- Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bhavin R Patel 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0
Chintan Patel 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0
Deep- Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dharmesh M Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dharmesh Patel 6.0 1 22 0 0 0 0 0 3.67
Eijaz Mulla 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hardik Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hardik-a Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Haseeb Malik 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jesal Kapadia 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jigar (jigo) Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kashyap Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kushan Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Naitik Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nirav Dave 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0
Nirav N Parekh 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nirmal- Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omar Aslam 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Parth Amin 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Parthiv- Mehta 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ronak Patel 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0
Sameer S Patel 0.0 2 0 0 0 0 0 0 0
Samir. Shah 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0
Shivang- Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shyam Pandya 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0
Snehal. Patel 2.0 1 25 0 0 0 0 0 12.5
Swapnil Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Umesh Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0

Team Statistics

Year Tournament Played Won Lost Tie/Draw No Result Highest Lowest
2018 2018 Division A 4 1 1 0 2 155 0