Insert title here
Insert title here

Batting and Fielding Performances

Player M I NO R HS Avg SR 100 50 CT ST
Anshul Pathak 7 7 - 232 66 33.14 216.82 0 2 0 0
Balaji Ravishankar 6 6 4 119 43 59.5 208.77 0 0 6 0
Nrupal Desai 4 4 - 114 42 28.5 456 0 0 1 0
Sumanth Singh 8 8 2 108 33 18 177.05 0 0 3 0
Nisarg Chokshi 6 6 - 89 30 17.8 206.98 0 0 11 1
Srinath Chavali 3 3 1 81 53 40.5 197.56 0 1 4 0
Sutirtha Bagchi 1 1 - 79 79 79 0 0 1 1 0
Abhijeet Khamkar 4 4 1 71 41 23.67 139.22 0 0 2 0
Vaibhav Gupta 2 2 1 71 38 71 177.5 0 0 0 0
Rishikesh Fansalkar 2 2 - 63 38 31.5 0 0 0 1 0
Achal Shah 3 3 - 50 50 50 0 0 1 6 0
Anish Phadnis 2 2 1 50 45 50 142.86 0 0 1 0
Swanand Vaze 7 7 1 34 30 17 566.67 0 0 1 0
Tapan A Shah 4 4 - 12 8 6 120 0 0 4 0
Kashyap Hansraj 1 1 - 10 10 10 50 0 0 0 0
Karnik Patel 1 1 - 9 9 9 180 0 0 1 0
Kanay Patel 6 6 1 7 6 2.33 233.33 0 0 1 0
Bhavnesh Jindal 8 8 - 6 4 2 300 0 0 2 0
Chandan Mishra 1 1 - 2 2 2 0 0 0 0 0
Nisarg Bhatt 2 2 1 2 2 0 0 0 0 1 0
Luv Vasaiwala 5 5 1 1 1 0 25 0 0 1 1
Achal X Shah 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Ankit V Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Bharat Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Chirag Shah 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Chirag G Shah 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Duane George 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Krishna Padiyar 2 2 1 0 0 0 0 0 0 2 0
Nikhil Kartha 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Nimit Suri 2 2 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Rajeev S Gabbita 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Yash Shah 1 1 - 0 0 0 0 0 0 0 0

Bowling Performances

Player Overs M R W BBI 5W 10W Avg SR ECO
Luv Vasaiwala 30.0 5 136 11 0 0 12.36 16.36 4.53
Bhavnesh Jindal 38.0 8 204 8 0 0 25.5 28.5 5.37
Kanay Patel 26.0 6 125 8 0 0 15.62 19.5 4.81
Anshul Pathak 28.0 7 139 7 0 0 19.86 24 4.96
Balaji Ravishankar 26.0 6 189 7 0 0 27 22.29 7.27
Swanand Vaze 34.5 7 136 7 0 0 19.43 29.86 3.9
Achal Shah 15.4 3 69 6 0 0 11.5 15.67 4.4
Tapan A Shah 21.0 4 90 5 0 0 18 25.2 4.29
Nisarg Chokshi 8.0 6 46 3 0 0 15.33 16 5.75
Nrupal Desai 13.0 4 44 3 0 0 14.67 26 3.38
Chandan Mishra 4.0 1 8 2 0 0 4 12 2
Anish Phadnis 4.0 2 28 1 0 0 28 24 7
Karnik Patel 2.0 1 20 1 0 0 20 12 10
Krishna Padiyar 5.0 2 18 1 0 0 18 30 3.6
Nimit Suri 14.0 2 62 1 0 0 62 84 4.43
Vaibhav Gupta 10.0 2 47 1 0 0 47 60 4.7
Yash Shah 8.0 1 37 1 0 0 37 48 4.62
Abhijeet Khamkar 0.0 4 0 0 0 0 0 0 0
Achal X Shah 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ankit V Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bharat Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chirag Shah 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chirag G Shah 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Duane George 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kashyap Hansraj 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0
Nikhil Kartha 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nisarg Bhatt 3.0 2 18 0 0 0 0 0 6
Rajeev S Gabbita 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rishikesh Fansalkar 0.0 2 0 0 0 0 0 0 0
Srinath Chavali 0.0 3 0 0 0 0 0 0 0
Sumanth Singh 1.0 8 8 0 0 0 0 0 8
Sutirtha Bagchi 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0

Team Statistics

Year Tournament Played Won Lost Tie/Draw No Result Highest Lowest
2018 2018 Division A 11 6 2 0 3 258 0