Insert title here
Insert title here
Franklin Cricket Club
Franklin Cricket Club

Star Batsmen of the Week

No Star Batsmen for the week

Star Bowlers of the Week

No Star Bowler for the week

Recent Match Results

Upcoming/In progress Matches

No upcoming matches
Batting and Fielding Performances
Player M I NO R HS Avg SR 100 50 CT ST
Ritvik Bansal 5 5 1 119 51 29.75 160.81 0 1 1 0
Anish Phadnis 4 4 1 94 47 31.33 180.77 0 0 1 0
Ravishankar Bala 4 4 - 50 37 16.67 208.33 0 0 1 0
Sanal Palakkal 5 5 - 39 17 7.8 325 0 0 0 0
Rushabh Patel 4 4 1 20 20 10 0 0 0 1 0
Rohan Pandit 1 1 - 12 12 12 0 0 0 2 0
Achal X Shah 3 3 - 11 10 5.5 275 0 0 2 0
Kapil Yadav 1 1 - 6 6 6 0 0 0 0 0
Rishikesh Fansalkar 2 2 - 2 2 1 0 0 0 0 0
Anshul Pathak 2 2 - 1 1 1 0 0 0 1 0
Abhijeet Khamkar 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Amandeep Singh 5 5 - 0 0 0 0 0 0 1 0
Amit Poonia 4 4 1 0 0 0 0 0 0 2 0
Bhavnesh Jindal 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Chaitanya Krishna 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Chandan Mishra 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Chirag Shah 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Dhanraj Rathod 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Dhruvish A 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Hamza Liaqat 1 1 - 0 0 0 0 0 0 1 0
Hamzza Liaqat 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Kanay Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapil Yadav 1 1 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Karnik Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Kashyap Hansraj 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Kiran Kumar Rottela 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Krishna Padiyar 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Kush Vasaiwala 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Luv Vasaiwala 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Manush Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Mohit Chawla 1 1 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhammad Ali 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhammad Noman Ali 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Nimit Suri 1 1 - 0 0 0 0 0 0 1 0
Nisarg Chokshi 1 1 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Nrupal Desai 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Prayut Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Ram Reddy Vastala 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Ritesh Patel 2 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0
Rohan Bidkar 1 1 - 0 0 0 0 0 0 0 1
Romesh Sharma 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Sapan Sharma 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Saurabh Singh 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Sriharsha Mohan 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Srinath Chavali 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Sumanth Singh 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Sunay Pandya 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Sutirtha Bagchi 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Swanand Vaze 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Tapan A Shah 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Vandit Narula 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Vishal Juneja 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Yatin Tuteja 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Bowling Performances
Player Overs M R W BBI 5W 10W Avg SR ECO
Amit Poonia 10.3 4 69 4 0 0 17.25 15.75 6.57
Kapil Yadav 4.0 1 14 4 0 0 3.5 6 3.5
Achal X Shah 9.0 3 48 3 0 0 16 12 8
Amandeep Singh 13.0 5 86 1 0 0 86 54 9.56
Rushabh Patel 8.1 4 84 1 0 0 84 37 13.62
Abhijeet Khamkar 1.0 1 0 0 0 0 0 0 0
Anish Phadnis 0.0 4 0 0 0 0 0 0 0
Anshul Pathak 4.0 2 30 0 0 0 0 0 7.5
Bhavnesh Jindal 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chaitanya Krishna 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chandan Mishra 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chirag Shah 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dhanraj Rathod 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dhruvish A 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hamza Liaqat 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0
Hamzza Liaqat 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kanay Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapil Yadav 4.0 1 29 0 0 0 0 0 7.25
Karnik Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kashyap Hansraj 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kiran Kumar Rottela 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Krishna Padiyar 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kush Vasaiwala 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luv Vasaiwala 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Manush Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mohit Chawla 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0
Muhammad Ali 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhammad Noman Ali 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nimit Suri 3.0 1 32 0 0 0 0 0 10.67
Nisarg Chokshi 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0
Nrupal Desai 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prayut Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ram Reddy Vastala 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ravishankar Bala 4.1 4 45 0 0 0 0 0 38.57
Rishikesh Fansalkar 0.0 2 0 0 0 0 0 0 0
Ritesh Patel 0.0 2 0 0 0 0 0 0 0
Ritvik Bansal 0.0 5 0 0 0 0 0 0 0
Rohan Bidkar 4.0 1 40 0 0 0 0 0 10
Rohan Pandit 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0
Romesh Sharma 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0
Sanal Palakkal 0.0 5 0 0 0 0 0 0 0
Sapan Sharma 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saurabh Singh 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sriharsha Mohan 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Srinath Chavali 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sumanth Singh 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sunay Pandya 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sutirtha Bagchi 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Swanand Vaze 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tapan A Shah 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vandit Narula 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vishal Juneja 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yatin Tuteja 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Team Statistics
Year Tournament Played Won Lost Tie/Draw No Result Highest Lowest
2020 CLNJ 2020 - T20 8 2 5 0 1 161 0
RECENT POST

Sumanth SINGH

lets start the season on positive note Guyzz .. go FCC