Insert title here
Insert title here

Batting and Fielding Performances

Player M I NO R HS Avg SR 100 50 CT ST
Rishikesh Fansalkar 2 2 - 63 38 31.5 0 0 0 1 0
Balaji Ravishankar 3 3 2 62 33 62 1550 0 0 3 0
Anshul Pathak 2 2 - 60 34 30 222.22 0 0 0 0
Nrupal Desai 2 2 - 50 28 25 0 0 0 1 0
Nisarg Chokshi 3 3 - 47 30 23.5 247.37 0 0 4 0
Sumanth Singh 3 3 1 41 33 20.5 273.33 0 0 0 0
Abhijeet Khamkar 1 1 - 19 19 19 0 0 0 0 0
Kanay Patel 3 3 1 6 6 6 600 0 0 1 0
Bhavnesh Jindal 3 3 - 4 4 4 0 0 0 2 0
Srinath Chavali 1 1 - 3 3 3 50 0 0 2 0
Chandan Mishra 1 1 - 2 2 2 0 0 0 0 0
Nisarg Bhatt 1 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0
Achal X Shah 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Achal Shah 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Anish Phadnis 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Ankit V Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Bharat Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Chirag G Shah 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Duane George 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Gavish Sharma 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Karnik Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Kashyap Hansraj 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Krishna Padiyar 1 1 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Luv Vasaiwala 1 1 - 0 0 0 0 0 0 1 1
Nimit Suri 2 2 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Rajeev S Gabbita 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Sutirtha Bagchi 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Swanand Vaze 2 2 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Tapan A Shah 2 2 - 0 0 0 0 0 0 3 0

Bowling Performances

Player Overs M R W BBI 5W 10W Avg SR ECO
Bhavnesh Jindal 17.0 3 46 5 0 0 9.2 20.4 2.71
Tapan A Shah 12.0 2 43 4 0 0 10.75 18 3.58
Balaji Ravishankar 13.0 3 77 3 0 0 25.67 26 5.92
Luv Vasaiwala 8.0 1 26 3 0 0 8.67 16 3.25
Nrupal Desai 10.0 2 30 3 0 0 10 20 3
Chandan Mishra 4.0 1 8 2 0 0 4 12 2
Kanay Patel 15.0 3 80 2 0 0 40 45 5.33
Anshul Pathak 5.0 2 32 1 0 0 32 30 6.4
Krishna Padiyar 5.0 1 18 1 0 0 18 30 3.6
Nimit Suri 14.0 2 62 1 0 0 62 84 4.43
Nisarg Chokshi 4.0 3 21 1 0 0 21 24 5.25
Abhijeet Khamkar 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0
Achal X Shah 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Achal Shah 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anish Phadnis 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ankit V Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bharat Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chirag G Shah 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Duane George 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gavish Sharma 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Karnik Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kashyap Hansraj 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nisarg Bhatt 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0
Rajeev S Gabbita 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rishikesh Fansalkar 0.0 2 0 0 0 0 0 0 0
Srinath Chavali 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0
Sumanth Singh 1.0 3 8 0 0 0 0 0 8
Sutirtha Bagchi 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Swanand Vaze 12.0 2 51 0 0 0 0 0 4.25

Team Statistics

Year Tournament Played Won Lost Tie/Draw No Result Highest Lowest
2018 2018 Division A 4 2 1 0 1 177 0