Insert title here
Insert title here
Franklin Cricket Club

Star Batsmen of the Week

Star Bowlers of the Week

No Star Bowler for the week

Recent Match Results

Upcoming/In progress Matches

No upcoming matches
Batting and Fielding Performances
Player M I NO R HS Avg SR 100 50 CT ST
Abhijeet Khamkar 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Achal X Shah 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Ankit V Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Anshul Pathak 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Bhavnesh Jindal 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Chaitanya Krishna 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Chandan Mishra 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Chirag Shah 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Dhanraj Rathod 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Kanay Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Karnik Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Kashyap Hansraj 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Kiran Kumar Rottela 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Krishna Padiyar 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Kunal Joshi 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Kush Vasaiwala 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Luv Vasaiwala 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Nimit Suri 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Nisarg Chokshi 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Nrupal Desai 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Prayut Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Ram Reddy Vastala 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Rishikesh Fansalkar 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Rohan Pandit 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Rushabh Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Sanal Palakkal 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Sapan Sharma 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Saurabh Singh 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Sriharsha Mohan 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Srinath Chavali 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Sumanth Singh 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Sutirtha Bagchi 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Swanand Vaze 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Tapan A Shah 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Vandit Narula 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Viral Parekh 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Vishal Juneja 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Yatin Tuteja 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Bowling Performances
Player Overs M R W BBI 5W 10W Avg SR ECO
Abhijeet Khamkar 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Achal X Shah 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ankit V Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anshul Pathak 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bhavnesh Jindal 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chaitanya Krishna 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chandan Mishra 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chirag Shah 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dhanraj Rathod 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kanay Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Karnik Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kashyap Hansraj 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kiran Kumar Rottela 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Krishna Padiyar 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kunal Joshi 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kush Vasaiwala 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luv Vasaiwala 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nimit Suri 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nisarg Chokshi 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nrupal Desai 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prayut Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ram Reddy Vastala 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rishikesh Fansalkar 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rohan Pandit 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rushabh Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sanal Palakkal 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sapan Sharma 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saurabh Singh 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sriharsha Mohan 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Srinath Chavali 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sumanth Singh 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sutirtha Bagchi 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Swanand Vaze 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tapan A Shah 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vandit Narula 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Viral Parekh 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vishal Juneja 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yatin Tuteja 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Team Statistics
Year Tournament Played Won Lost Tie/Draw No Result Highest Lowest
2019 CLNJ 2019 T20 - Division A - Group 1 0 0 0 0 0 0 0
RECENT POST

Sumanth SINGH

lets start the season on positive note Guyzz .. go FCC