Insert title here
Insert title here
Franklin Cricket Club
Batting and Fielding Performances
Player M I NO R HS Avg SR 100 50 CT ST
Rishikesh Fansalkar 7 7 - 294 110 42 144.12 1 2 3 0
Sapan Sharma 5 5 - 87 45 29 122.54 0 0 2 0
Abhijeet Khamkar 4 4 1 77 41 25.67 145.28 0 0 2 0
Nisarg Chokshi 4 4 1 77 53 38.5 148.08 0 1 1 0
Anshul Pathak 4 4 1 59 37 19.67 128.26 0 0 0 0
Sumanth Singh 6 6 3 55 18 18.33 127.91 0 0 4 2
Achal X Shah 3 3 1 37 34 37 0 0 0 1 0
Nrupal Desai 4 4 - 30 20 10 166.67 0 0 2 0
Krishna Padiyar 5 5 1 23 20 23 104.55 0 0 3 0
Ankit V Patel 4 4 1 20 15 20 285.71 0 0 4 0
Pinkesh Patel 2 2 - 16 15 8 94.12 0 0 0 0
Ram Reddy Vastala 2 2 1 15 13 15 75 0 0 5 0
Sanal Palakkal 2 2 1 13 13 0 0 0 0 0 0
Rushabh Patel 3 3 1 11 6 11 91.67 0 0 1 0
Chirag Shah 2 2 - 9 9 9 100 0 0 1 0
Kush Vasaiwala 2 2 - 5 5 2.5 71.43 0 0 0 0
Sriharsha Mohan 3 3 1 2 1 2 200 0 0 2 0
Viral Parekh 1 1 - 2 2 2 50 0 0 0 0
Chandan Mishra 5 5 1 1 1 1 0 0 0 1 0
Luv Vasaiwala 3 3 1 1 1 0 0 0 0 2 0
Balaji Ravishankar 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Bhavnesh Jindal 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Kanay Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Karnik Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Kashyap Hansraj 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Kunal Joshi 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Nimit Suri 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Rohan Pandit 2 2 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Saurabh Singh 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Srinath Chavali 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Sutirtha Bagchi 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Swanand Vaze 1 1 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Swaril Parikh 2 2 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Tapan A Shah 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Bowling Performances
Player Overs M R W BBI 5W 10W Avg SR ECO
Ankit V Patel 16.0 4 90 9 0 0 10 10.67 5.62
Krishna Padiyar 14.0 5 59 7 0 0 8.43 12 4.21
Anshul Pathak 10.0 4 54 5 0 0 10.8 12 5.4
Sapan Sharma 13.0 5 80 5 0 0 16 15.6 6.15
Luv Vasaiwala 10.0 3 56 4 0 0 14 15 5.6
Achal X Shah 8.0 3 37 3 0 0 12.33 16 4.62
Sriharsha Mohan 8.0 3 41 3 0 0 13.67 16 5.12
Swanand Vaze 4.0 1 18 3 0 0 6 8 4.5
Chandan Mishra 17.0 5 82 2 0 0 41 51 4.82
Chirag Shah 6.0 2 36 2 0 0 18 18 6
Nrupal Desai 8.0 4 52 2 0 0 26 24 6.5
Rishikesh Fansalkar 3.0 7 18 2 0 0 9 9 6
Abhijeet Khamkar 6.0 4 51 1 0 0 51 36 8.5
Ram Reddy Vastala 1.0 2 7 1 0 0 7 6 7
Rushabh Patel 5.0 3 37 1 0 0 37 30 7.4
Sanal Palakkal 2.0 2 12 1 0 0 12 12 6
Swaril Parikh 4.0 2 25 1 0 0 25 24 6.25
Balaji Ravishankar 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bhavnesh Jindal 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kanay Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Karnik Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kashyap Hansraj 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kunal Joshi 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kush Vasaiwala 3.0 2 13 0 0 0 0 0 4.33
Nimit Suri 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nisarg Chokshi 0.0 4 0 0 0 0 0 0 0
Pinkesh Patel 0.0 2 0 0 0 0 0 0 0
Rohan Pandit 3.0 2 35 0 0 0 0 0 11.67
Saurabh Singh 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Srinath Chavali 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sumanth Singh 4.0 6 32 0 0 0 0 0 8
Sutirtha Bagchi 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tapan A Shah 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Viral Parekh 2.0 1 11 0 0 0 0 0 5.5
Team Statistics
Year Tournament Played Won Lost Tie/Draw No Result Highest Lowest
2018 CLNJ 2018 T20 Tournament - Div B2 PLAY OFFS 1 0 1 0 0 145 145
2018 CLNJ 2018 T20 Tournament - Div B2 6 6 0 0 0 195 90