Insert title here
Insert title here

Batting and Fielding Performances

Player M I NO R HS Avg SR 100 50 CT ST
Amol Moye 13 13 - 336 88 28 75.34 0 3 9 1
Pradeep Vedala 13 13 1 229 71 20.82 75.83 0 2 11 0
Pavnesh Kaushal 7 7 - 220 55 31.43 86.27 0 2 2 0
Vikram Nadig 10 10 2 199 42 24.88 68.86 0 0 5 0
Ashish Mody 11 11 2 153 55 19.12 80.95 0 1 5 2
Pavan Dodda 11 11 1 149 56 16.56 103.47 0 1 5 0
Vishal A Cheruku 13 13 1 148 61 13.45 62.45 0 1 5 0
Dhanunjaya Vummadishetty 6 6 - 125 51 20.83 62.19 0 1 4 1
Anil Prabhu 9 9 - 68 28 9.71 70.1 0 0 8 0
Girish Menon 7 7 3 67 31 33.5 103.08 0 0 0 0
Anil Pemira Reddy 8 8 - 58 18 9.67 61.7 0 0 1 0
Varun Rao 2 2 1 52 50 52 247.62 0 1 0 0
Sameer Bhandoh 2 2 - 46 23 23 76.67 0 0 1 0
Yogesh Yadav 5 5 - 41 18 8.2 87.23 0 0 0 0
Ashay Kawli 4 4 1 32 15 10.67 53.33 0 0 3 0
Ashwin Raghu 3 3 - 26 11 8.67 54.17 0 0 2 0
Vishnu Srinivasan 2 2 1 17 16 17 113.33 0 0 0 0
Darshan Ponnappa 4 4 - 16 7 4 38.1 0 0 2 0
Jayasimha Bheemasena Rao 2 2 2 13 12 0 56.52 0 0 1 0
Ravindra Tempalli 5 5 1 12 5 4 28.57 0 0 2 0
Faisal Mehmood 6 6 2 9 7 4.5 75 0 0 1 0
Ashish Mohan Pathak 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Harsha Singamreddy 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Imran Shaik 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Krutesh Choksi 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Nanda Konanki 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Raghu Prasad 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Siddhartha Thyagarajan 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0

Bowling Performances

Player Overs M R W BBI 5W 10W Avg SR ECO
Ashish Mody 68.5 11 280 23 1 0 12.17 17.96 4.07
Amol Moye 52.0 13 250 15 1 0 16.67 20.8 4.81
Pradeep Vedala 71.5 13 339 14 0 0 24.21 30.79 4.72
Pavan Dodda 57.0 11 256 11 0 0 23.27 31.09 4.49
Vikram Nadig 29.0 10 124 11 0 0 11.27 15.82 4.28
Vishal A Cheruku 33.3 13 212 7 0 0 30.29 28.71 6.33
Girish Menon 25.1 7 97 6 0 0 16.17 25.17 3.85
Faisal Mehmood 27.0 6 145 3 0 0 48.33 54 5.37
Sameer Bhandoh 9.1 2 50 3 0 0 16.67 18.33 5.45
Anil Pemira Reddy 8.5 8 69 2 0 0 34.5 26.5 7.81
Yogesh Yadav 29.0 5 109 2 0 0 54.5 87 3.76
Ravindra Tempalli 11.0 5 72 1 0 0 72 66 6.55
Anil Prabhu 0.0 9 0 0 0 0 0 0 0
Ashay Kawli 0.0 4 0 0 0 0 0 0 0
Ashish Mohan Pathak 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ashwin Raghu 0.0 3 0 0 0 0 0 0 0
Darshan Ponnappa 3.0 4 19 0 0 0 0 0 6.33
Dhanunjaya Vummadishetty 0.0 6 0 0 0 0 0 0 0
Harsha Singamreddy 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Imran Shaik 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jayasimha Bheemasena Rao 6.0 2 17 0 0 0 0 0 2.83
Krutesh Choksi 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nanda Konanki 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pavnesh Kaushal 0.0 7 0 0 0 0 0 0 0
Raghu Prasad 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siddhartha Thyagarajan 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varun Rao 5.0 2 24 0 0 0 0 0 4.8
Vishnu Srinivasan 6.0 2 39 0 0 0 0 0 6.5

Team Statistics

Year Tournament Played Won Lost Tie/Draw No Result Highest Lowest
2018 2018 CLNJ Playoffs - Division A 1 0 1 0 0 199 199
2018 2018 Division A 15 7 5 0 3 238 0