Insert title here
Insert title here
Batting and Fielding Performances
Player M I NO R HS Avg SR 100 50 CT ST
Vishal A Cheruku 2 2 1 39 29 39 76.47 0 0 0 0
Sameer Bhandoh 1 1 - 34 34 34 0 0 0 0 0
Pavnesh Kaushal 2 2 - 27 23 13.5 108 0 0 0 0
Pradeep Vedala 1 1 - 22 22 22 64.71 0 0 0 0
Ravindra Tempalli 2 2 - 12 11 6 44.44 0 0 2 0
Amandeep Sachdeva 2 2 - 10 10 5 45.45 0 0 1 0
Darshan Ponnappa 1 1 - 6 6 6 28.57 0 0 1 0
Pavan Dodda 2 2 - 6 6 3 200 0 0 0 0
Rohan Bidkar 1 1 - 5 5 5 29.41 0 0 2 0
Varun Rao 1 1 - 5 5 5 0 0 0 0 0
Vikram Nadig 2 2 - 4 3 2 50 0 0 0 0
Anil Pemira Reddy 1 1 1 2 2 0 13.33 0 0 0 0
Saikiran Rathan 1 1 - 2 2 2 25 0 0 0 0
Prem Sanjay Vuthandam 1 1 - 1 1 1 33.33 0 0 0 0
Rakesh Gouni 1 1 - 1 1 1 0 0 0 0 0
Amol Moye 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Anil Prabhu 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Ashay Kawli 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Ashish Mody 1 1 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Ashish Mohan Pathak 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Ashutosh Ashish 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Ashwin Raghu 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Davinder Vasudeva 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Dhanunjaya Vummadishetty 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Faisal Mehmood 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Girish Menon 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Imran Shaik 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Krutesh Choksi 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Praveen Sake 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Raghu Prasad 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Siddhartha Thyagarajan 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Yogesh Yadav 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Bowling Performances
Player Overs M R W BBI 5W 10W Avg SR ECO
Ravindra Tempalli 8.0 2 27 3 0 0 9 16 3.38
Girish Menon 7.0 1 18 2 0 0 9 21 2.57
Pradeep Vedala 8.0 1 48 2 0 0 24 24 6
Sameer Bhandoh 6.0 1 16 2 0 0 8 18 2.67
Pavan Dodda 16.0 2 60 1 0 0 60 96 3.75
Amandeep Sachdeva 1.0 2 10 0 0 0 0 0 10
Amol Moye 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anil Prabhu 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anil Pemira Reddy 3.0 1 27 0 0 0 0 0 9
Ashay Kawli 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ashish Mody 3.0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ashish Mohan Pathak 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ashutosh Ashish 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ashwin Raghu 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Darshan Ponnappa 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0
Davinder Vasudeva 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dhanunjaya Vummadishetty 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Faisal Mehmood 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Imran Shaik 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Krutesh Choksi 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pavnesh Kaushal 0.0 2 0 0 0 0 0 0 0
Praveen Sake 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prem Sanjay Vuthandam 5.0 1 27 0 0 0 0 0 5.4
Raghu Prasad 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rakesh Gouni 2.0 1 14 0 0 0 0 0 7
Rohan Bidkar 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0
Saikiran Rathan 3.0 1 24 0 0 0 0 0 8
Siddhartha Thyagarajan 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varun Rao 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0
Vikram Nadig 1.0 2 12 0 0 0 0 0 12
Vishal A Cheruku 3.0 2 28 0 0 0 0 0 9.33
Yogesh Yadav 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Team Statistics
Year Tournament Played Won Lost Tie/Draw No Result Highest Lowest
2019 2019 Division A 4 0 2 0 2 129 0