Insert title here
Insert title here
Batting and Fielding Performances
Player M I NO R HS Avg SR 100 50 CT ST
Amol Moye 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Anil Prabhu 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Anil Pemira Reddy 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Ashay Kawli 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Ashish Mody 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Ashish Mohan Pathak 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Ashwin Raghu 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Darshan Ponnappa 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Davinder Vasudeva 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Dhanunjaya Vummadishetty 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Faisal Mehmood 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Girish Menon 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Harsha Singamreddy 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Imran Shaik 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Jayasimha Bheemasena Rao 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Krutesh Choksi 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Nanda Konanki 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Pavan Dodda 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Pavnesh Kaushal 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Pradeep Vedala 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Raghu Prasad 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Ravindra Tempalli 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Sameer Bhandoh 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Siddhartha Thyagarajan 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varun Rao 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Vikram Nadig 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Vishal A Cheruku 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Vishnu Srinivasan 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Yogesh Yadav 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Bowling Performances
Player Overs M R W BBI 5W 10W Avg SR ECO
Amol Moye 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anil Prabhu 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anil Pemira Reddy 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ashay Kawli 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ashish Mody 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ashish Mohan Pathak 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ashwin Raghu 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Darshan Ponnappa 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Davinder Vasudeva 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dhanunjaya Vummadishetty 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Faisal Mehmood 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Girish Menon 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Harsha Singamreddy 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Imran Shaik 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jayasimha Bheemasena Rao 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Krutesh Choksi 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nanda Konanki 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pavan Dodda 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pavnesh Kaushal 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pradeep Vedala 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Raghu Prasad 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ravindra Tempalli 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sameer Bhandoh 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siddhartha Thyagarajan 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varun Rao 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vikram Nadig 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vishal A Cheruku 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vishnu Srinivasan 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yogesh Yadav 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Team Statistics
Year Tournament Played Won Lost Tie/Draw No Result Highest Lowest
2019 2019 Division A 0 0 0 0 0 0 0