Insert title here
Insert title here

Batting and Fielding Performances

Player M I NO R HS Avg SR 100 50 CT ST
Anant Patel 1 1 - 28 28 28 140 0 0 0 0
Nirav Bodalia 1 1 - 28 28 28 147.37 0 0 1 0
Vishal Jariwala 2 2 - 23 22 11.5 54.76 0 0 1 0
Kalpesh Mansuria 2 2 - 18 14 9 85.71 0 0 1 0
Samik Patel 1 1 - 18 18 18 66.67 0 0 0 0
Harsh Sharma 1 1 - 16 16 16 100 0 0 0 0
Rajesh(raju) Patel 1 1 1 7 7 0 50 0 0 0 0
Vikrant Shah 2 2 - 7 7 3.5 20 0 0 3 0
Arjun Kumar 2 2 - 6 4 3 50 0 0 0 0
Jaynish Patel 2 2 - 6 6 3 200 0 0 0 0
Reetik Parikh 2 2 1 6 6 6 42.86 0 0 0 0
Bhargav Desai 1 1 - 1 1 1 25 0 0 0 0
Advay Amin 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Ajay Thummar 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Amit Jariwala 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Ankit Bodalia 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Anup Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Ashish Khandelwal 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Bhargav Parekh 1 1 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Bhumit Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Deep Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Dipen J Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Jaynish Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiten Nathani 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Kalpesh(kario) Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Karan Sharma 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Kishan Sukhadia 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Krushna Bhimani 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Mehul Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Nirav T Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Nishant Patel 1 1 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Pratik Gandhi 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Raj Ardham 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Ranadheer Sammetta 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Rohan Patel 1 1 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Samir A Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Samir Sukhadia 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Shrey V Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Tarang Chokshi 1 1 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Vatsal Gandhi 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Vinit Vachani 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Vipul S Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Yash Thaker 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0

Bowling Performances

Player Overs M R W BBI 5W 10W Avg SR ECO
Anant Patel 7.4 1 27 6 1 0 4.5 7.67 3.52
Bhargav Desai 5.3 1 26 3 0 0 8.67 11 4.73
Rajesh(raju) Patel 4.0 1 12 2 0 0 6 12 3
Vishal Jariwala 13.0 2 28 2 0 0 14 39 2.15
Bhargav Parekh 6.0 1 23 1 0 0 23 36 3.83
Nirav Bodalia 8.0 1 46 1 0 0 46 48 5.75
Advay Amin 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ajay Thummar 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amit Jariwala 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ankit Bodalia 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anup Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arjun Kumar 0.0 2 0 0 0 0 0 0 0
Ashish Khandelwal 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bhumit Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deep Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dipen J Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Harsh Sharma 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0
Jaynish Patel 1.0 2 7 0 0 0 0 0 7
Jaynish Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiten Nathani 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kalpesh Mansuria 5.3 2 23 0 0 0 0 0 4.18
Kalpesh(kario) Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Karan Sharma 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kishan Sukhadia 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Krushna Bhimani 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mehul Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nirav T Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nishant Patel 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0
Pratik Gandhi 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Raj Ardham 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ranadheer Sammetta 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reetik Parikh 4.0 2 25 0 0 0 0 0 6.25
Rohan Patel 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0
Samik Patel 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0
Samir A Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Samir Sukhadia 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shrey V Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tarang Chokshi 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0
Vatsal Gandhi 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vikrant Shah 0.3 2 6 0 0 0 0 0 12
Vinit Vachani 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vipul S Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yash Thaker 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0

Team Statistics

Year Tournament Played Won Lost Tie/Draw No Result Highest Lowest
2018 2018 Division B 3 0 2 0 1 146 0