Insert title here
Insert title here
Parsippany Panthers Cricket Club
Batting and Fielding Performances
Player M I NO R HS Avg SR 100 50 CT ST
Advay Amin 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Ajay Thummar 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Amit Jariwala 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Anant Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Ankit Bodalia 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Anshul Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Anup Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Arjun Kumar 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Ashish Khandelwal 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Bhargav Desai 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Bhargav Parekh 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Deep Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Dipen J Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Harsh Sharma 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Jainik Shah 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Jaynish Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Kalpesh Mansuria 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Krushna Bhimani 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Mehul Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Nilay Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Nirav Bodalia 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Nirav T Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Nishant Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Raj Ardham 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Rajesh(raju) Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Reetik Parikh 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Rohan Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Samik Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Samir A Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Shrey V Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Tarang Chokshi 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Vatsal Gandhi 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Vikrant Shah 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Vishal Jariwala 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Yash Thaker 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Bowling Performances
Player Overs M R W BBI 5W 10W Avg SR ECO
Advay Amin 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ajay Thummar 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amit Jariwala 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anant Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ankit Bodalia 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anshul Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anup Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arjun Kumar 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ashish Khandelwal 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bhargav Desai 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bhargav Parekh 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deep Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dipen J Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Harsh Sharma 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jainik Shah 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jaynish Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kalpesh Mansuria 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Krushna Bhimani 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mehul Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nilay Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nirav Bodalia 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nirav T Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nishant Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Raj Ardham 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rajesh(raju) Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reetik Parikh 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rohan Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Samik Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Samir A Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shrey V Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tarang Chokshi 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vatsal Gandhi 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vikrant Shah 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vishal Jariwala 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yash Thaker 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Team Statistics
Year Tournament Played Won Lost Tie/Draw No Result Highest Lowest
2019 2019 Division C  0 0 0 0 0 0 0