Insert title here
Insert title here

Batting and Fielding Performances

Player M I NO R HS Avg SR 100 50 CT ST
Vishal Jariwala 8 8 1 227 68 32.43 65.99 0 1 7 0
Anant Patel 5 5 1 150 67 37.5 114.5 0 1 1 0
Nirav Bodalia 6 6 - 80 28 13.33 74.77 0 0 5 0
Nilay Patel 4 4 - 74 26 18.5 62.71 0 0 3 0
Amit Jariwala 5 5 - 72 36 14.4 36.18 0 0 2 0
Harsh Sharma 2 2 - 39 23 19.5 60.94 0 0 0 0
Vatsal Gandhi 1 1 - 38 38 38 69.09 0 0 0 0
Kalpesh Mansuria 6 6 1 29 14 5.8 85.29 0 0 2 0
Deep Patel 4 4 1 26 16 8.67 123.81 0 0 1 0
Ankit Bodalia 2 2 - 23 22 11.5 57.5 0 0 0 0
Bhargav Parekh 3 3 1 22 14 11 42.31 0 0 1 0
Vikrant Shah 6 6 2 22 7 5.5 3.74 0 0 5 0
Rohan Patel 3 3 - 19 16 6.33 45.24 0 0 0 0
Ajay Thummar 1 1 - 18 18 18 37.5 0 0 0 0
Samik Patel 1 1 - 18 18 18 66.67 0 0 0 0
Arjun Kumar 6 6 1 17 6 3.4 38.64 0 0 0 0
Samir A Patel 1 1 - 15 15 15 88.24 0 0 1 0
Bhargav Desai 2 2 - 13 12 6.5 32.5 0 0 0 0
Rajesh(raju) Patel 3 3 2 7 7 0 50 0 0 0 0
Reetik Parikh 2 2 1 6 6 6 42.86 0 0 0 0
Jainik Shah 3 3 1 4 4 2 11.43 0 0 0 0
Advay Amin 1 1 - 3 3 3 23.08 0 0 1 0
Nirav T Patel 2 2 - 3 3 1.5 27.27 0 0 0 0
Anshul Patel 2 2 - 1 1 0.5 33.33 0 0 0 0
Anup Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Ashish Khandelwal 1 1 - 0 0 0 0 0 0 1 0
Dipen J Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Jaynish Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Krushna Bhimani 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Mehul Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Nishant Patel 1 1 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Raj Ardham 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Shrey V Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Tarang Chokshi 1 1 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Yash Thaker 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0

Bowling Performances

Player Overs M R W BBI 5W 10W Avg SR ECO
Nirav Bodalia 41.0 6 264 11 1 0 24 22.36 6.44
Nilay Patel 14.0 4 24 8 0 0 3 10.5 1.71
Vishal Jariwala 40.0 8 161 7 0 0 23 34.29 4.03
Amit Jariwala 17.0 5 86 6 0 0 14.33 17 5.06
Anant Patel 16.4 5 77 6 1 0 12.83 16.67 4.62
Rajesh(raju) Patel 12.5 3 36 5 0 0 7.2 15.4 2.81
Bhargav Parekh 14.0 3 70 4 0 0 17.5 21 5
Anshul Patel 8.0 2 69 3 0 0 23 16 8.62
Bhargav Desai 5.3 2 26 3 0 0 8.67 11 4.73
Deep Patel 8.0 4 62 3 0 0 20.67 16 7.75
Ajay Thummar 8.0 1 36 2 0 0 18 24 4.5
Kalpesh Mansuria 17.3 6 94 1 0 0 94 105 5.37
Vatsal Gandhi 5.0 1 13 1 0 0 13 30 2.6
Advay Amin 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ankit Bodalia 6.0 2 60 0 0 0 0 0 10
Anup Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arjun Kumar 12.0 6 82 0 0 0 0 0 6.83
Ashish Khandelwal 2.0 1 22 0 0 0 0 0 11
Dipen J Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Harsh Sharma 5.0 2 25 0 0 0 0 0 5
Jainik Shah 3.0 3 48 0 0 0 0 0 16
Jaynish Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Krushna Bhimani 0.0 2 0 0 0 0 0 0 0
Mehul Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nirav T Patel 1.0 2 7 0 0 0 0 0 7
Nishant Patel 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0
Raj Ardham 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reetik Parikh 4.0 2 25 0 0 0 0 0 6.25
Rohan Patel 0.0 3 0 0 0 0 0 0 0
Samik Patel 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0
Samir A Patel 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0
Shrey V Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tarang Chokshi 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0
Vikrant Shah 0.3 6 6 0 0 0 0 0 12
Yash Thaker 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0

Team Statistics

Year Tournament Played Won Lost Tie/Draw No Result Highest Lowest
2018 2018 Division B 11 2 5 1 3 243 0