Insert title here
Insert title here
Parsippany Panthers Cricket Club
Batting and Fielding Performances
Player M I NO R HS Avg SR 100 50 CT ST
Vishal Jariwala 10 10 1 269 68 29.89 67.59 0 1 8 0
Anant Patel 7 7 1 173 67 28.83 119.31 0 1 4 0
Nilay Patel 6 6 - 146 43 24.33 100.69 0 0 5 1
Nirav Bodalia 7 7 - 84 28 12 78.5 0 0 5 0
Amit Jariwala 7 7 - 79 36 11.29 36.41 0 0 2 0
Deep Patel 6 6 1 45 16 9 145.16 0 0 1 0
Harsh Sharma 2 2 - 39 23 19.5 60.94 0 0 0 0
Vatsal Gandhi 1 1 - 38 38 38 69.09 0 0 0 0
Bhargav Desai 4 4 - 37 23 9.25 68.52 0 0 0 0
Samir A Patel 2 2 1 32 17 32 80 0 0 1 0
Kalpesh Mansuria 7 7 1 30 14 5 76.92 0 0 2 0
Ankit Bodalia 2 2 - 23 22 11.5 57.5 0 0 0 0
Vikrant Shah 7 7 2 23 7 4.6 3.9 0 0 5 0
Bhargav Parekh 3 3 1 22 14 11 42.31 0 0 1 0
Rohan Patel 3 3 - 19 16 6.33 45.24 0 0 0 0
Ajay Thummar 1 1 - 18 18 18 37.5 0 0 0 0
Samik Patel 1 1 - 18 18 18 66.67 0 0 0 0
Arjun Kumar 6 6 1 17 6 3.4 38.64 0 0 0 0
Jaynish Patel 2 2 1 14 12 14 140 0 0 2 0
Anshul Patel 4 4 - 11 9 2.75 183.33 0 0 0 0
Rajesh(raju) Patel 5 5 2 10 7 5 58.82 0 0 1 0
Reetik Parikh 2 2 1 6 6 6 42.86 0 0 0 0
Jainik Shah 3 3 1 4 4 2 11.43 0 0 0 0
Advay Amin 2 2 1 3 3 3 23.08 0 0 1 0
Nirav T Patel 2 2 - 3 3 1.5 27.27 0 0 0 0
Anup Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Ashish Khandelwal 1 1 - 0 0 0 0 0 0 1 0
Dipen J Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Krushna Bhimani 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Mehul Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Nishant Patel 1 1 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Raj Ardham 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Shrey V Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Tarang Chokshi 1 1 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Yash Thaker 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Bowling Performances
Player Overs M R W BBI 5W 10W Avg SR ECO
Nilay Patel 28.0 6 81 12 0 0 6.75 14 2.89
Nirav Bodalia 41.0 7 264 11 1 0 24 22.36 6.44
Vishal Jariwala 54.0 10 212 10 0 0 21.2 32.4 3.93
Rajesh(raju) Patel 26.5 5 83 9 0 0 9.22 17.89 3.09
Anant Patel 20.4 7 91 8 1 0 11.38 15.5 4.4
Amit Jariwala 26.0 7 146 7 0 0 20.86 22.29 5.62
Deep Patel 16.0 6 97 5 0 0 19.4 19.2 6.06
Bhargav Parekh 14.0 3 70 4 0 0 17.5 21 5
Anshul Patel 8.0 4 69 3 0 0 23 16 8.62
Bhargav Desai 5.3 4 26 3 0 0 8.67 11 4.73
Ajay Thummar 8.0 1 36 2 0 0 18 24 4.5
Jaynish Patel 7.0 2 24 1 0 0 24 42 3.43
Kalpesh Mansuria 17.3 7 94 1 0 0 94 105 5.37
Vatsal Gandhi 5.0 1 13 1 0 0 13 30 2.6
Advay Amin 1.0 2 0 0 0 0 0 0 0
Ankit Bodalia 6.0 2 60 0 0 0 0 0 10
Anup Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arjun Kumar 12.0 6 82 0 0 0 0 0 6.83
Ashish Khandelwal 2.0 1 22 0 0 0 0 0 11
Dipen J Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Harsh Sharma 5.0 2 25 0 0 0 0 0 5
Jainik Shah 3.0 3 48 0 0 0 0 0 16
Krushna Bhimani 0.0 2 0 0 0 0 0 0 0
Mehul Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nirav T Patel 1.0 2 7 0 0 0 0 0 7
Nishant Patel 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0
Raj Ardham 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reetik Parikh 4.0 2 25 0 0 0 0 0 6.25
Rohan Patel 0.0 3 0 0 0 0 0 0 0
Samik Patel 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0
Samir A Patel 0.0 2 0 0 0 0 0 0 0
Shrey V Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tarang Chokshi 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0
Vikrant Shah 0.3 7 6 0 0 0 0 0 12
Yash Thaker 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Team Statistics
Year Tournament Played Won Lost Tie/Draw No Result Highest Lowest
2018 2018 Division B 15 2 8 1 4 243 0