Insert title here
Insert title here
GymKhana Dominators
GymKhana Dominators

Recent Match Results

Upcoming/In progress Matches

Deccan Chargers

GymKhana Dominators

EDT View Score

Batting and Fielding Performances
Player M I NO R HS Avg SR 100 50 CT ST
Gauranshu Sharma 10 10 1 587 126 65.22 93.62 2 3 6 0
Touqeer Hassan 11 11 2 457 119 50.78 98.49 1 3 6 1
Supreet Madan 10 10 3 280 135 56 112 1 0 5 0
Aman Patel 11 11 1 180 38 20 76.27 0 0 3 0
Devineni Siddharth 11 11 - 83 31 9.22 56.08 0 0 9 0
Raj Patel 10 10 - 81 20 11.57 87.1 0 0 3 0
Umair Pervez 5 5 - 80 54 16 126.98 0 1 3 0
Yash Khangura 6 6 1 67 39 16.75 73.63 0 0 2 0
Danish Ejaz 7 7 2 55 28 13.75 85.94 0 0 5 0
Vivek Narayan 1 1 - 54 54 54 85.71 0 1 0 0
Pranav Rao 3 3 - 41 34 13.67 59.42 0 0 2 1
Karan Chaudhri 2 2 1 15 9 15 60 0 0 0 0
Prarthit Shah 4 4 2 15 10 0 71.43 0 0 0 0
Aashish Katipally 1 1 - 14 14 14 50 0 0 2 0
Jishnav Kohli 12 12 2 11 5 3.67 50 0 0 6 0
Manan Ahuja 2 2 - 6 6 6 60 0 0 0 0
Srinivas Rao 1 1 1 6 6 0 66.67 0 0 0 0
Chiru Bhatia 2 2 - 5 3 2.5 41.67 0 0 1 0
Vijay Keluskar 2 2 1 2 2 0 50 0 0 0 0
Aaditya Varadharajan 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Aditya Sharma 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Ajay Manoharan 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Alekh Shah 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Ameer Ali 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Amit Srivastava 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Arun Pasumpadiyar 3 3 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Arya Garg 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Ashish Patel 2 2 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Ashish Joshi 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Ashish K 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Ashok Menaria 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Bala Devarajan 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Bhaskar Yadram 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Damion Jacobs 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
David Walton 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Deep Bharucha 3 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0
Dino Cheemaweeran 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Dixitchandra Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Emanuel Seechram 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Erra Easwaraiah 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Faravi Chowdhary 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Gautham Yepuri 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Gohar Tareen 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Gursewak Singh 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Hemanth Reddy Lankireddy 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Ibrahim Zahoor 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Imran Chaudhry 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Ishaan Bansal 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Jaladjh Dua 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Kamran Hussain 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapil Kohli 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Karamjit Singh 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Karanjit Singh 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Kiran Cherukuwada 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Krunal Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Kunal Baride 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Lijo Varghese 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Masood Mirza 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Mohammad Rinaz 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Mohammed Shafique 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Navsandeep Singh 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Nikhil Narvaneni 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Odayne Pitter 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Omi Vyas 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Pradeep Srikakolapu 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Pranay Linga 1 1 - 0 0 0 0 0 0 1 0
Prasad Nasika 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Rahul (gman) Sharma 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Raj Rocky Nannan 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Revanth Kumar Bandari 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Sai Kotta 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Sameer Sharma 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Santosh Sangidi 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Sanyam Sharma 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Saurabh Dograa 2 2 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Shaqib Kapada 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Shera Singh 1 1 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Shiva Eranki 1 1 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Smit Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Srini Nathani 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Steven Taylor 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Syed Mubasheer 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Tapash Baishya 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Tejas Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Umair Ali 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Umer Farook 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Ummair Ali 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Usman Pervaiz 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Vandit Prajapati 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Vijay Madhineni 1 1 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Waseem Jutt 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Yash Guptaa 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Yashwant Balaji 1 1 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Zafran Hussain 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Bowling Performances
Player Overs M R W BBI 5W 10W Avg SR ECO
Aman Patel 63.5 11 436 18 0 0 24.22 21.28 6.83
Raj Patel 58.6 10 330 13 0 0 25.38 27.23 5.59
Yash Khangura 35.0 6 166 12 0 0 13.83 17.83 4.65
Supreet Madan 52.0 10 275 9 0 0 30.56 34.67 5.29
Jishnav Kohli 40.0 12 247 7 0 0 35.29 34.29 6.17
Gauranshu Sharma 15.0 10 85 5 0 0 17 18 5.67
Vijay Madhineni 8.0 1 44 4 0 0 11 12 5.5
Pranav Rao 7.0 3 34 3 0 0 11.33 14 4.86
Shiva Eranki 6.5 1 31 3 0 0 10.33 13.67 4.54
Aashish Katipally 8.0 1 44 2 0 0 22 21 6.29
Chiru Bhatia 8.0 2 44 2 0 0 22 24 5.5
Devineni Siddharth 27.0 11 187 2 0 0 93.5 81 6.93
Danish Ejaz 9.0 7 60 1 0 0 60 54 6.67
Vivek Narayan 4.0 1 31 1 0 0 31 24 7.75
Aaditya Varadharajan 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aditya Sharma 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ajay Manoharan 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alekh Shah 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ameer Ali 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amit Srivastava 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arun Pasumpadiyar 0.0 3 0 0 0 0 0 0 0
Arya Garg 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ashish Patel 0.0 2 0 0 0 0 0 0 0
Ashish Joshi 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ashish K 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ashok Menaria 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bala Devarajan 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bhaskar Yadram 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Damion Jacobs 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
David Walton 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deep Bharucha 3.2 3 20 0 0 0 0 0 6
Dino Cheemaweeran 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dixitchandra Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Emanuel Seechram 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erra Easwaraiah 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Faravi Chowdhary 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gautham Yepuri 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gohar Tareen 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gursewak Singh 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hemanth Reddy Lankireddy 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ibrahim Zahoor 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Imran Chaudhry 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ishaan Bansal 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jaladjh Dua 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kamran Hussain 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapil Kohli 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Karamjit Singh 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Karan Chaudhri 1.0 2 10 0 0 0 0 0 5
Karanjit Singh 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kiran Cherukuwada 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Krunal Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kunal Baride 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lijo Varghese 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Manan Ahuja 0.0 2 0 0 0 0 0 0 0
Masood Mirza 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mohammad Rinaz 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mohammed Shafique 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Navsandeep Singh 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nikhil Narvaneni 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Odayne Pitter 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omi Vyas 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pradeep Srikakolapu 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pranay Linga 2.0 1 17 0 0 0 0 0 8.5
Prarthit Shah 0.0 4 0 0 0 0 0 0 0
Prasad Nasika 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rahul (gman) Sharma 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Raj Rocky Nannan 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Revanth Kumar Bandari 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sai Kotta 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sameer Sharma 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Santosh Sangidi 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sanyam Sharma 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saurabh Dograa 0.0 2 0 0 0 0 0 0 0
Shaqib Kapada 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shera Singh 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0
Smit Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Srini Nathani 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Srinivas Rao 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0
Steven Taylor 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Syed Mubasheer 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tapash Baishya 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tejas Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Touqeer Hassan 0.0 11 0 0 0 0 0 0 0
Umair Pervez 3.0 5 23 0 0 0 0 0 7.67
Umair Ali 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Umer Farook 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ummair Ali 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Usman Pervaiz 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vandit Prajapati 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vijay Keluskar 3.0 2 25 0 0 0 0 0 8.33
Waseem Jutt 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yash Guptaa 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yashwant Balaji 6.0 1 39 0 0 0 0 0 6.5
Zafran Hussain 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Team Statistics
Year Tournament Played Won Lost Tie/Draw No Result Highest Lowest
2021 CLNJ 2021 - T40 Premier Division 12 7 4 0 1 271 0
RECENT POST
Currently there are no feeds available in your pitch