Insert title here
Insert title here
NJ Titans Cricket Club
NJ Titans Cricket Club

Star Batsmen of the Week

No Star Batsmen for the week

Star Bowlers of the Week

No Star Bowler for the week

Recent Match Results

Upcoming/In progress Matches

No upcoming matches
Batting and Fielding Performances
Player M I NO R HS Avg SR 100 50 CT ST
Pradeep Pradeep 5 5 - 114 53 22.8 125.27 0 1 0 0
Sharad Joshi 5 5 - 100 64 20 92.59 0 1 4 0
Kaushal Pandey 6 6 - 54 26 9 180 0 0 0 0
Vignes Nadadhi 6 6 - 52 31 8.67 35.62 0 0 2 0
Shahaji Kadam 6 6 - 47 26 7.83 52.81 0 0 2 0
Haresh Lala 4 4 - 38 24 9.5 190 0 0 1 2
Sridhar Pattisapu 7 7 2 37 20 7.4 43.53 0 0 1 0
Sanjay Bhaskaran 4 4 - 34 14 8.5 200 0 0 0 0
Srivatsa K Acharya 3 3 - 32 17 10.67 82.05 0 0 2 0
Bhushan Gokhale 4 4 - 27 24 6.75 50 0 0 0 0
Asheesh Dwivedi 2 2 - 16 9 8 114.29 0 0 1 1
Lakshman Rao Thumu 6 6 1 15 10 3 30 0 0 1 0
Vivek Sridhar 1 1 - 14 14 14 0 0 0 0 0
Lakhan Solanki 2 2 - 13 11 6.5 260 0 0 1 0
Sandeep Singh 4 4 1 12 6 4 85.71 0 0 0 0
Parimal Patel 6 6 3 6 2 2 60 0 0 1 0
Sri Nikhil Akkineni 1 1 - 2 2 2 0 0 0 0 0
Sandeep Kothari 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0
Akshaysingh Chavan 1 1 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Alok Patra 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Anant Rai Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Anil Kamath 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Ankur Tyagi 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Anuj Singh 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Aryan Singh 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Asad Khan 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Atul Singh 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Bhavin Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Chetan Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Farhan Ahmed 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Hrishikesh Gupte 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Mahenth Singamuthu 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Manish Nashine 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Nick Barot 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Nitesh Gaur 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Prajwal Reddy Inavolu 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Ravi Churi 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Sanjay A Shukul 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Sarvesh Pattisapu 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Ujwal Pathak 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Bowling Performances
Player Overs M R W BBI 5W 10W Avg SR ECO
Sharad Joshi 31.2 5 208 7 0 0 29.71 18.29 9.75
Kaushal Pandey 19.4 6 80 6 0 0 13.33 14.67 5.45
Sridhar Pattisapu 40.0 7 216 6 0 0 36 30 7.2
Lakshman Rao Thumu 24.4 6 124 5 0 0 24.8 22.8 6.53
Parimal Patel 16.1 6 109 5 0 0 21.8 15.6 8.38
Akshaysingh Chavan 4.0 1 19 2 0 0 9.5 12 4.75
Haresh Lala 6.0 4 35 2 0 0 17.5 18 5.83
Pradeep Pradeep 21.2 5 120 2 0 0 60 46 7.83
Sandeep Kothari 5.0 1 36 2 0 0 18 15 7.2
Shahaji Kadam 4.0 6 20 2 0 0 10 12 5
Sri Nikhil Akkineni 4.0 1 19 2 0 0 9.5 12 4.75
Sandeep Singh 14.0 4 84 1 0 0 84 66 7.64
Vignes Nadadhi 11.0 6 61 1 0 0 61 66 5.55
Alok Patra 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anant Rai Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anil Kamath 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ankur Tyagi 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anuj Singh 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aryan Singh 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asad Khan 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asheesh Dwivedi 2.0 2 21 0 0 0 0 0 10.5
Atul Singh 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bhavin Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bhushan Gokhale 16.2 4 55 0 0 0 0 0 3.37
Chetan Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Farhan Ahmed 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hrishikesh Gupte 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lakhan Solanki 2.0 2 18 0 0 0 0 0 0
Mahenth Singamuthu 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Manish Nashine 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nick Barot 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nitesh Gaur 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prajwal Reddy Inavolu 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ravi Churi 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sanjay A Shukul 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sanjay Bhaskaran 0.0 4 0 0 0 0 0 0 0
Sarvesh Pattisapu 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Srivatsa K Acharya 0.0 3 0 0 0 0 0 0 0
Ujwal Pathak 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vivek Sridhar 1.0 1 8 0 0 0 0 0 8
Team Statistics
Year Tournament Played Won Lost Tie/Draw No Result Highest Lowest
2020 CLNJ Fall T20 - Group A 4 1 3 0 0 143 65