Insert title here
Insert title here
NJ Titans Cricket Club
Batting and Fielding Performances
Player M I NO R HS Avg SR 100 50 CT ST
Kaushal Pandey 2 2 1 36 32 36 81.82 0 0 1 0
Sharad Joshi 2 2 - 30 25 15 500 0 0 0 0
Sridhar Pattisapu 2 2 - 30 30 15 78.95 0 0 0 0
Shahaji Kadam 2 2 - 15 15 7.5 1500 0 0 0 0
Asheesh Dwivedi 1 1 - 14 14 14 116.67 0 0 0 0
Haresh Lala 1 1 - 13 13 13 130 0 0 1 0
Chetan Patel 1 1 - 11 11 11 0 0 0 0 0
Anil Kamath 1 1 - 8 8 8 61.54 0 0 1 0
Lakhan Solanki 1 1 - 6 6 6 66.67 0 0 0 1
Sarvesh Pattisapu 1 1 - 6 6 6 0 0 0 0 0
Asad Khan 1 1 - 5 5 5 0 0 0 0 0
Alok Patra 1 1 - 1 1 1 0 0 0 0 0
Avnish Madan 1 1 - 1 1 1 0 0 0 0 0
Ujwal Pathak 1 1 1 1 1 0 16.67 0 0 0 0
Vignes Nadadhi 1 1 - 1 1 1 0 0 0 0 0
Akshaysingh Chavan 1 1 - 0 0 0 0 0 0 1 0
Amitkumar Mistry 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Anant Rai Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Ankur Tyagi 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Anuj Singh 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Atul Singh 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Bhavin Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Farhan Ahmed 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Lakshman Rao Thumu 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Mandeep Singh 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Manish Nashine 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Nick Barot 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Nitesh Gaur 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Parimal Patel 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Prajwal Reddy Inavolu 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Ravi Churi 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Sandeep Kothari 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Sanjay A Shukul 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Sanjay Bhaskaran 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Sri Nikhil Akkineni 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Srivatsa K Acharya 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Bowling Performances
Player Overs M R W BBI 5W 10W Avg SR ECO
Ujwal Pathak 6.0 1 29 5 1 0 5.8 7.2 4.83
Lakhan Solanki 5.0 1 12 2 0 0 6 15 2.4
Alok Patra 3.0 1 5 1 0 0 5 18 1.67
Parimal Patel 5.0 2 15 1 0 0 15 30 3
Sharad Joshi 8.1 2 47 1 0 0 47 49 5.76
Akshaysingh Chavan 3.0 1 17 0 0 0 0 0 5.67
Amitkumar Mistry 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anant Rai Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anil Kamath 3.0 1 5 0 0 0 0 0 1.67
Ankur Tyagi 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anuj Singh 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asad Khan 1.0 1 18 0 0 0 0 0 18
Asheesh Dwivedi 2.0 1 18 0 0 0 0 0 9
Atul Singh 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avnish Madan 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0
Bhavin Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chetan Patel 2.0 1 16 0 0 0 0 0 8
Farhan Ahmed 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Haresh Lala 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0
Kaushal Pandey 3.0 2 19 0 0 0 0 0 6.33
Lakshman Rao Thumu 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mandeep Singh 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Manish Nashine 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nick Barot 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nitesh Gaur 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prajwal Reddy Inavolu 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ravi Churi 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sandeep Kothari 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sanjay A Shukul 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sanjay Bhaskaran 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sarvesh Pattisapu 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0
Shahaji Kadam 0.0 2 0 0 0 0 0 0 0
Sri Nikhil Akkineni 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sridhar Pattisapu 2.0 2 17 0 0 0 0 0 8.5
Srivatsa K Acharya 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vignes Nadadhi 1.0 1 13 0 0 0 0 0 13
Team Statistics
Year Tournament Played Won Lost Tie/Draw No Result Highest Lowest
2019 2019 Division C  4 1 1 0 2 133 0