Insert title here
Insert title here
NJ Titans Cricket Club
Batting and Fielding Performances
Player M I NO R HS Avg SR 100 50 CT ST
Akshaysingh Chavan 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Alok Patra 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Amitkumar Mistry 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Anant Rai Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Anil Kamath 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Ankur Tyagi 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Anuj Singh 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Asad Khan 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Asheesh Dwivedi 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Atul Singh 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Avnish Madan 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Bhavin Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Farhan Ahmed 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Haresh Lala 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Kaushal Pandey 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Lakshman Rao Thumu 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Mandeep Singh 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Manish Nashine 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Nick Barot 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Nitesh Gaur 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Parimal Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Prajwal Reddy Inavolu 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Ravi Churi 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Sandeep Kothari 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Sanjay A Shukul 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Sanjay Bhaskaran 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Sarvesh Pattisapu 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Shahaji Kadam 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Sharad Joshi 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Sri Nikhil Akkineni 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Sridhar Pattisapu 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Srivatsa K Acharya 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Ujwal Pathak 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Vigneswara Nadadhi 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Bowling Performances
Player Overs M R W BBI 5W 10W Avg SR ECO
Akshaysingh Chavan 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alok Patra 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amitkumar Mistry 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anant Rai Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anil Kamath 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ankur Tyagi 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anuj Singh 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asad Khan 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asheesh Dwivedi 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atul Singh 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avnish Madan 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bhavin Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Farhan Ahmed 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Haresh Lala 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kaushal Pandey 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lakshman Rao Thumu 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mandeep Singh 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Manish Nashine 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nick Barot 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nitesh Gaur 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Parimal Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prajwal Reddy Inavolu 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ravi Churi 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sandeep Kothari 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sanjay A Shukul 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sanjay Bhaskaran 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sarvesh Pattisapu 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shahaji Kadam 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sharad Joshi 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sri Nikhil Akkineni 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sridhar Pattisapu 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Srivatsa K Acharya 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ujwal Pathak 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vigneswara Nadadhi 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Team Statistics
Year Tournament Played Won Lost Tie/Draw No Result Highest Lowest
2019 2019 Division C  0 0 0 0 0 0 0