Insert title here
Insert title here
NJ Titans Cricket Club
Batting and Fielding Performances
Player M I NO R HS Avg SR 100 50 CT ST
Sharad Joshi 8 8 1 200 50 28.57 92.59 0 2 2 0
Shahaji Kadam 11 11 - 189 53 17.18 78.1 0 2 1 0
Kaushal Pandey 11 11 2 137 32 15.22 89.54 0 0 3 0
Haresh Lala 5 5 - 107 67 21.4 138.96 0 1 1 1
Sridhar Pattisapu 11 11 - 104 33 11.56 51.23 0 0 4 0
Vignes Nadadhi 8 8 - 85 35 10.62 74.56 0 0 2 1
Lakshman Rao Thumu 9 9 - 82 23 10.25 90.11 0 0 3 0
Asheesh Dwivedi 5 5 - 72 40 14.4 167.44 0 0 1 0
Anil Kamath 8 8 1 58 17 8.29 84.06 0 0 11 0
Avnish Madan 7 7 - 57 28 8.14 38.51 0 0 2 0
Sanjay Bhaskaran 4 4 1 45 32 15 77.59 0 0 1 0
Sanjay A Shukul 1 1 - 41 41 41 82 0 0 1 0
Ujwal Pathak 8 8 4 28 7 7 58.33 0 0 0 0
Alok Patra 7 7 1 21 10 4.2 46.67 0 0 2 1
Ankur Tyagi 2 2 - 19 19 9.5 61.29 0 0 0 0
Chetan Patel 2 2 - 14 11 7 280 0 0 2 0
Parimal Patel 11 11 4 9 2 2.25 39.13 0 0 0 0
Lakhan Solanki 2 2 - 7 6 3.5 38.89 0 0 0 1
Sarvesh Pattisapu 2 2 1 7 6 7 700 0 0 0 0
Asad Khan 1 1 - 5 5 5 0 0 0 0 0
Akshaysingh Chavan 2 2 1 0 0 0 0 0 0 2 0
Anant Rai Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Anuj Singh 1 1 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Aryan Singh 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Atul Singh 2 2 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Bhavin Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Farhan Ahmed 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Hrishikesh Gupte 1 1 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Mahenth Singamuthu 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Manish Nashine 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Nick Barot 1 1 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Nitesh Gaur 1 1 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Prajwal Reddy Inavolu 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Ravi Churi 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Sandeep Kothari 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Sandeep Singh 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Sri Nikhil Akkineni 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Srivatsa K Acharya 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Bowling Performances
Player Overs M R W BBI 5W 10W Avg SR ECO
Alok Patra 40.0 7 125 16 0 0 7.81 15 3.12
Ujwal Pathak 34.0 8 176 16 2 0 11 12.75 5.18
Parimal Patel 30.3 11 153 13 1 0 11.77 14.08 5.02
Sridhar Pattisapu 52.7 11 203 11 0 0 18.45 29 3.82
Sharad Joshi 51.1 8 214 8 0 0 26.75 38.38 4.18
Anil Kamath 43.0 8 161 7 0 0 23 36.86 3.74
Lakshman Rao Thumu 39.2 9 216 5 0 0 43.2 47.2 5.49
Kaushal Pandey 20.0 11 89 2 0 0 44.5 60 4.45
Lakhan Solanki 13.0 2 55 2 0 0 27.5 39 4.23
Nitesh Gaur 6.0 1 29 2 0 0 14.5 18 4.83
Vignes Nadadhi 7.0 8 32 2 0 0 16 21 4.57
Asheesh Dwivedi 10.0 5 62 1 0 0 62 60 6.2
Akshaysingh Chavan 8.0 2 41 0 0 0 0 0 5.12
Anant Rai Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ankur Tyagi 0.0 2 0 0 0 0 0 0 0
Anuj Singh 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0
Aryan Singh 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asad Khan 1.0 1 18 0 0 0 0 0 18
Atul Singh 1.0 2 11 0 0 0 0 0 11
Avnish Madan 0.0 7 0 0 0 0 0 0 0
Bhavin Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chetan Patel 4.0 2 30 0 0 0 0 0 7.5
Farhan Ahmed 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Haresh Lala 0.0 5 0 0 0 0 0 0 0
Hrishikesh Gupte 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0
Mahenth Singamuthu 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Manish Nashine 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nick Barot 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0
Prajwal Reddy Inavolu 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ravi Churi 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sandeep Kothari 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sandeep Singh 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sanjay A Shukul 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0
Sanjay Bhaskaran 0.0 4 0 0 0 0 0 0 0
Sarvesh Pattisapu 0.0 2 0 0 0 0 0 0 0
Shahaji Kadam 0.0 11 0 0 0 0 0 0 0
Sri Nikhil Akkineni 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Srivatsa K Acharya 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Team Statistics
Year Tournament Played Won Lost Tie/Draw No Result Highest Lowest
2019 CLNJ 2019 T20 - Division B - Group 2 6 3 3 0 0 151 1