Insert title here
Insert title here

Batting and Fielding Performances

Player M I NO R HS Avg SR 100 50 CT ST
Sharad Joshi 2 2 - 38 32 19 0 0 0 0 0
Lakshman Rao Thumu 2 2 1 26 17 26 0 0 0 0 0
Amitkumar Mistry 1 1 - 16 16 16 0 0 0 0 0
Anil Kamath 1 1 - 13 13 13 0 0 0 0 0
Anand Churi 1 1 - 9 9 9 0 0 0 0 0
Anuj Singh 2 2 - 7 6 3.5 0 0 0 1 0
Parimal Patel 2 2 - 7 5 3.5 0 0 0 0 0
Vigneswara Nadadhi 2 2 - 7 7 3.5 0 0 0 1 1
Akshaysingh Chavan 1 1 - 6 6 6 0 0 0 0 0
Haresh Lala 2 2 - 5 4 2.5 0 0 0 1 0
Shahaji Kadam 1 1 - 3 3 3 0 0 0 0 0
Sridhar Pattisapu 1 1 - 2 2 2 0 0 0 0 0
Ujwal Pathak 1 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0
Asad Khan 2 2 - 1 1 0.5 0 0 0 2 0
Atul Singh 1 1 - 1 1 1 0 0 0 1 0
Anant Rai Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Ankur Tyagi 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Asheesh Dwivedi 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Bhavin Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Chetan A Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Dilip Desai 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Divyanshu Joshi 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Farhan Ahmed 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Mandar Gosavi 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Manish Nashine 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Meghal Barot 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Mohan Chilkurin 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Nick Barot 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Nitesh Gaur 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Prajwal Reddy Inavolu 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Prasad Bommavaram 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Prashanth Pote 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Rajat X Dhingra 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Rajesh Shori 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Ravi Churi 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Sandesh A Menjoge 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Sanjay A Shukul 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Sanjay Bhaskaran 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Sarvesh Pattisapu 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Sri Nikhil Akkineni 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Srivatsa K Acharya 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0

Bowling Performances

Player Overs M R W BBI 5W 10W Avg SR ECO
Sharad Joshi 9.0 2 31 8 1 0 3.88 6.75 3.44
Anand Churi 6.0 1 13 2 0 0 6.5 18 2.17
Anil Kamath 4.0 1 16 2 0 0 8 12 4
Asad Khan 5.0 2 34 2 0 0 17 15 6.8
Sridhar Pattisapu 4.0 1 7 2 0 0 3.5 12 1.75
Ujwal Pathak 5.0 1 23 2 0 0 11.5 15 4.6
Akshaysingh Chavan 3.0 1 21 0 0 0 0 0 7
Amitkumar Mistry 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0
Anant Rai Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ankur Tyagi 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anuj Singh 2.0 2 13 0 0 0 0 0 6.5
Asheesh Dwivedi 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atul Singh 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0
Bhavin Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chetan A Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dilip Desai 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Divyanshu Joshi 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Farhan Ahmed 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Haresh Lala 3.0 2 15 0 0 0 0 0 5
Lakshman Rao Thumu 5.0 2 35 0 0 0 0 0 7
Mandar Gosavi 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Manish Nashine 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Meghal Barot 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mohan Chilkurin 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nick Barot 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nitesh Gaur 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Parimal Patel 1.0 2 15 0 0 0 0 0 15
Prajwal Reddy Inavolu 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prasad Bommavaram 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prashanth Pote 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rajat X Dhingra 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rajesh Shori 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ravi Churi 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sandesh A Menjoge 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sanjay A Shukul 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sanjay Bhaskaran 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sarvesh Pattisapu 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shahaji Kadam 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0
Sri Nikhil Akkineni 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Srivatsa K Acharya 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vigneswara Nadadhi 0.0 2 0 0 0 0 0 0 0

Team Statistics

Year Tournament Played Won Lost Tie/Draw No Result Highest Lowest
2018 2018 Division C 3 1 1 0 1 114 0