Insert title here
Insert title here
Indians Cricket Club
Batting and Fielding Performances
Player M I NO R HS Avg SR 100 50 CT ST
Abhiraj Vansadiya 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Abhisheka Dalal 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Aldain Thomas 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Ankit Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Binal Mehta 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Chintan Desai 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Devang Parikh 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Gavon Brown 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Hardik Mistry 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Himanshu Patel (jadeja) 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Hiren Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Jatin Modi 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Jay V Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapil Joshi 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Karan Sian 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Kaumil Ravalia 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Ketul Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Keyur Dave 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Kishan Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Kushal Trivedi 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Kushal Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Manish Tandel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Minesh Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Nandkishor Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Orain Williams 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Parth Naik 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Parth  Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Pravin Punamiya 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Priyank H Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Raj Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Raj Naik 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Rajesh Naik 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Rigved Nagarkar 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Sabbir Choudhury 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Sachin Shah 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Sanjay Pandya 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Shailesh Pagare 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Sunay Pandya 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Tanim Uddin 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Utkarsh Yadav 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varun Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Vasav Desai 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Vishal D Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Bowling Performances
Player Overs M R W BBI 5W 10W Avg SR ECO
Abhiraj Vansadiya 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abhisheka Dalal 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aldain Thomas 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ankit Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Binal Mehta 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chintan Desai 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Devang Parikh 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gavon Brown 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hardik Mistry 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Himanshu Patel (jadeja) 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hiren Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jatin Modi 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jay V Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapil Joshi 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Karan Sian 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kaumil Ravalia 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ketul Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Keyur Dave 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kishan Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kushal Trivedi 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kushal Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Manish Tandel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Minesh Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nandkishor Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Orain Williams 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Parth Naik 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Parth  Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pravin Punamiya 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Priyank H Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Raj Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Raj Naik 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rajesh Naik 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rigved Nagarkar 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sabbir Choudhury 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sachin Shah 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sanjay Pandya 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shailesh Pagare 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sunay Pandya 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tanim Uddin 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utkarsh Yadav 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varun Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vasav Desai 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vishal D Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Team Statistics
Year Tournament Played Won Lost Tie/Draw No Result Highest Lowest
2019 2019 Division B 0 0 0 0 0 0 0