Insert title here
Insert title here

Batting and Fielding Performances

Player M I NO R HS Avg SR 100 50 CT ST
Himanshu Patel (jadeja) 2 2 - 78 66 39 76.47 0 1 3 0
Nandkishor Patel 2 2 - 46 31 23 82.14 0 0 0 1
Devang Parikh 1 1 - 34 34 34 85 0 0 0 0
Sanjay Pandya 2 2 - 32 31 16 76.19 0 0 1 0
Sunay Pandya 2 2 2 24 23 0 88.89 0 0 0 0
Keyur Dave 1 1 - 21 21 21 161.54 0 0 1 0
Kapil Joshi 2 2 - 20 20 10 60.61 0 0 1 0
Parth  Patel 2 2 - 9 9 4.5 36 0 0 0 0
Ankit Patel 1 1 1 6 6 0 600 0 0 0 0
Utkarsh Yadav 2 2 - 3 3 3 75 0 0 0 0
Pravin Punamiya 1 1 1 1 1 0 100 0 0 0 0
Abhisheka Dalal 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Afzal Hussain 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Aldain Thomas 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Binal Mehta 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Chintan Desai 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Hardik Mistry 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Hiren Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Jatin Modi 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Jay V Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Jon Ross Campbell 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Karan Sian 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Kaumil Ravalia 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Ketul Patel 2 2 - 0 0 0 0 0 0 1 0
Kishan Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Kushal Trivedi 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Kushal Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Manish Tandel 1 1 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Minesh Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Parth Naik 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Priyank H Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Raj Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Rigved Nagarkar 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Sabbir Choudhury 1 1 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Sachin Shah 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Shailesh Pagare 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Tanim Uddin 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varun Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Vishal D Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0

Bowling Performances

Player Overs M R W BBI 5W 10W Avg SR ECO
Ankit Patel 8.0 1 22 5 1 0 4.4 9.6 2.75
Sanjay Pandya 11.1 2 55 4 0 0 13.75 16.75 4.93
Manish Tandel 7.0 1 28 2 0 0 14 21 4
Sabbir Choudhury 7.0 1 33 2 0 0 16.5 21 4.71
Himanshu Patel (jadeja) 8.0 2 47 1 0 0 47 48 5.88
Kapil Joshi 8.0 2 43 1 0 0 43 48 5.38
Ketul Patel 5.0 2 23 1 0 0 23 30 4.6
Utkarsh Yadav 8.0 2 48 1 0 0 48 48 6
Abhisheka Dalal 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Afzal Hussain 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aldain Thomas 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Binal Mehta 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chintan Desai 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Devang Parikh 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0
Hardik Mistry 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hiren Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jatin Modi 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jay V Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jon Ross Campbell 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Karan Sian 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kaumil Ravalia 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Keyur Dave 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0
Kishan Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kushal Trivedi 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kushal Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Minesh Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nandkishor Patel 0.0 2 0 0 0 0 0 0 0
Parth Naik 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Parth  Patel 0.0 2 0 0 0 0 0 0 0
Pravin Punamiya 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0
Priyank H Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Raj Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rigved Nagarkar 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sachin Shah 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shailesh Pagare 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sunay Pandya 1.0 2 12 0 0 0 0 0 12
Tanim Uddin 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varun Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vishal D Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0

Team Statistics

Year Tournament Played Won Lost Tie/Draw No Result Highest Lowest
2018 2018 Division B 3 1 1 0 1 196 0