Insert title here
Insert title here

Batting and Fielding Performances

Player M I NO R HS Avg SR 100 50 CT ST
Himanshu Patel (jadeja) 6 6 - 175 66 29.17 75.43 0 2 3 0
Devang Parikh 6 6 - 105 34 17.5 66.88 0 0 1 0
Parth  Patel 7 7 - 102 33 14.57 53.12 0 0 2 0
Keyur Dave 3 3 - 64 28 21.33 100 0 0 3 1
Kapil Joshi 5 5 - 63 22 12.6 74.12 0 0 1 0
Parth Naik 3 3 - 62 49 20.67 93.94 0 0 2 0
Sunay Pandya 5 5 3 59 23 29.5 67.05 0 0 1 0
Nandkishor Patel 4 4 - 55 31 13.75 67.9 0 0 1 1
Ankit Patel 5 5 2 51 25 25.5 124.39 0 0 1 0
Chintan Desai 3 3 - 47 21 15.67 69.12 0 0 0 0
Manish Tandel 5 5 1 38 24 19 57.58 0 0 2 0
Sanjay Pandya 3 3 - 36 31 12 56.25 0 0 2 0
Utkarsh Yadav 4 4 - 20 17 6.67 43.48 0 0 3 0
Hardik Mistry 1 1 - 17 17 17 40.48 0 0 0 0
Ketul Patel 6 6 2 14 7 3.5 34.15 0 0 3 0
Shailesh Pagare 4 4 1 5 3 5 27.78 0 0 2 1
Sabbir Choudhury 4 4 1 4 4 0 21.05 0 0 0 0
Pravin Punamiya 2 2 1 2 1 2 40 0 0 0 0
Rajesh Naik 1 1 - 1 1 1 10 0 0 0 0
Abhiraj Vansadiya 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Abhisheka Dalal 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Aldain Thomas 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Binal Mehta 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Gavon Brown 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Hiren Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Jatin Modi 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Jay V Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Karan Sian 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Kaumil Ravalia 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Kishan Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Kushal Trivedi 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Kushal Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Minesh Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Orain Williams 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Priyank H Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Raj Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Rigved Nagarkar 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Sachin Shah 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Tanim Uddin 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varun Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Vasav Desai 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Vishal D Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0

Bowling Performances

Player Overs M R W BBI 5W 10W Avg SR ECO
Ankit Patel 38.0 5 121 13 1 0 9.31 17.54 3.18
Kapil Joshi 31.0 5 111 11 1 0 10.09 16.91 3.58
Ketul Patel 27.3 6 120 7 0 0 17.14 23.57 4.36
Himanshu Patel (jadeja) 39.0 6 160 6 0 0 26.67 39 4.1
Manish Tandel 37.3 5 173 6 0 0 28.83 37.5 4.61
Utkarsh Yadav 18.0 4 100 6 1 0 16.67 18 5.56
Sanjay Pandya 19.1 3 74 5 0 0 14.8 23 3.86
Sabbir Choudhury 20.0 4 128 3 0 0 42.67 40 6.4
Parth  Patel 8.0 7 27 1 0 0 27 48 3.38
Abhiraj Vansadiya 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abhisheka Dalal 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aldain Thomas 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Binal Mehta 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chintan Desai 0.0 3 0 0 0 0 0 0 0
Devang Parikh 0.0 6 0 0 0 0 0 0 0
Gavon Brown 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hardik Mistry 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0
Hiren Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jatin Modi 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jay V Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Karan Sian 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kaumil Ravalia 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Keyur Dave 0.0 3 0 0 0 0 0 0 0
Kishan Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kushal Trivedi 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kushal Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Minesh Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nandkishor Patel 0.0 4 0 0 0 0 0 0 0
Orain Williams 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Parth Naik 0.0 3 0 0 0 0 0 0 0
Pravin Punamiya 1.0 2 6 0 0 0 0 0 6
Priyank H Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Raj Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rajesh Naik 5.0 1 21 0 0 0 0 0 4.2
Rigved Nagarkar 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sachin Shah 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shailesh Pagare 0.0 4 0 0 0 0 0 0 0
Sunay Pandya 9.5 5 55 0 0 0 0 0 5.59
Tanim Uddin 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varun Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vasav Desai 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vishal D Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0

Team Statistics

Year Tournament Played Won Lost Tie/Draw No Result Highest Lowest
2018 2018 Division B 10 3 4 0 3 196 0