Insert title here
Insert title here
Indians Cricket Club
Batting and Fielding Performances
Player M I NO R HS Avg SR 100 50 CT ST
Himanshu Patel (jadeja) 10 10 - 249 66 24.9 68.98 0 2 5 0
Chintan Desai 8 8 1 194 84 27.71 112.14 0 1 1 0
Devang Parikh 10 10 1 162 45 18 68.35 0 0 2 0
Ankit Patel 8 8 2 132 56 33 169.23 0 1 5 0
Parth  Patel 11 11 - 123 33 12.3 54.67 0 0 6 0
Kapil Joshi 9 9 - 95 25 10.56 67.38 0 0 4 0
Hardik Mistry 4 4 - 93 38 23.25 73.23 0 0 2 1
Sunay Pandya 9 9 3 93 23 18.6 76.86 0 0 3 0
Nandkishor Patel 6 6 - 86 31 14.33 73.5 0 0 1 1
Keyur Dave 4 4 - 70 28 17.5 95.89 0 0 3 1
Parth Naik 4 4 - 63 49 15.75 82.89 0 0 2 0
Manish Tandel 10 10 2 56 24 11.2 56.57 0 0 4 0
Sanjay Pandya 4 4 - 44 31 11 53.01 0 0 2 0
Ketul Patel 9 9 4 24 7 4.8 41.38 0 0 4 0
Utkarsh Yadav 4 4 - 20 17 6.67 43.48 0 0 3 0
Jatin Modi 2 2 - 9 7 4.5 81.82 0 0 0 0
Shailesh Pagare 4 4 1 5 3 5 27.78 0 0 2 1
Raj Naik 1 1 - 4 4 4 0 0 0 0 0
Sabbir Choudhury 4 4 1 4 4 0 21.05 0 0 0 0
Pravin Punamiya 2 2 1 2 1 2 40 0 0 0 0
Karan Sian 1 1 1 1 1 0 100 0 0 0 0
Priyank H Patel 2 2 1 1 1 1 25 0 0 0 0
Rajesh Naik 3 3 1 1 1 1 4.55 0 0 0 0
Vasav Desai 1 1 - 1 1 1 25 0 0 0 0
Abhiraj Vansadiya 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Abhisheka Dalal 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Aldain Thomas 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Binal Mehta 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Gavon Brown 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Hiren Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Jay V Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Kaumil Ravalia 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Kishan Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Kushal Trivedi 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Kushal Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Minesh Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Orain Williams 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Raj Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Rigved Nagarkar 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Sachin Shah 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Tanim Uddin 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varun Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Vishal D Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Bowling Performances
Player Overs M R W BBI 5W 10W Avg SR ECO
Ankit Patel 59.0 8 200 19 1 0 10.53 18.63 3.39
Kapil Joshi 56.0 9 244 17 1 0 14.35 19.76 4.36
Himanshu Patel (jadeja) 65.0 10 274 14 0 0 19.57 27.86 4.22
Manish Tandel 69.8 10 314 11 0 0 28.55 38.36 4.46
Ketul Patel 35.3 9 174 9 0 0 19.33 23.67 4.9
Sanjay Pandya 27.1 4 92 7 0 0 13.14 23.29 3.39
Utkarsh Yadav 18.0 4 100 6 1 0 16.67 18 5.56
Parth  Patel 27.0 11 106 3 0 0 35.33 54 3.93
Sabbir Choudhury 20.0 4 128 3 0 0 42.67 40 6.4
Devang Parikh 5.0 10 23 1 0 0 23 30 4.6
Vasav Desai 6.0 1 37 1 0 0 37 36 6.17
Abhiraj Vansadiya 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abhisheka Dalal 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aldain Thomas 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Binal Mehta 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chintan Desai 0.0 8 0 0 0 0 0 0 0
Gavon Brown 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hardik Mistry 0.0 4 0 0 0 0 0 0 0
Hiren Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jatin Modi 0.0 2 0 0 0 0 0 0 0
Jay V Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Karan Sian 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0
Kaumil Ravalia 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Keyur Dave 0.0 4 0 0 0 0 0 0 0
Kishan Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kushal Trivedi 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kushal Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Minesh Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nandkishor Patel 0.0 6 0 0 0 0 0 0 0
Orain Williams 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Parth Naik 0.0 4 0 0 0 0 0 0 0
Pravin Punamiya 1.0 2 6 0 0 0 0 0 6
Priyank H Patel 0.0 2 0 0 0 0 0 0 0
Raj Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Raj Naik 1.0 1 9 0 0 0 0 0 9
Rajesh Naik 18.0 3 86 0 0 0 0 0 4.78
Rigved Nagarkar 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sachin Shah 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shailesh Pagare 0.0 4 0 0 0 0 0 0 0
Sunay Pandya 11.5 9 62 0 0 0 0 0 5.24
Tanim Uddin 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varun Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vishal D Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Team Statistics
Year Tournament Played Won Lost Tie/Draw No Result Highest Lowest
2018 2018 Division B 15 5 7 0 3 203 0