Insert title here
Insert title here
Mavericks Sports Club

Recent Match Results

Upcoming/In progress Matches

No upcoming matches
Batting and Fielding Performances
Player M I NO R HS Avg SR 100 50 CT ST
Nilay Patel 2 2 1 63 35 63 96.92 0 0 2 0
Monappa Uthaiah 2 2 - 56 33 28 266.67 0 0 2 0
Manish Chawla 1 1 - 44 44 44 80 0 0 0 0
Ankur S Patel 2 2 - 38 38 38 158.33 0 0 1 0
Mandeep Singh 2 2 1 31 16 31 147.62 0 0 1 0
Sandeep Patel 2 2 - 28 19 14 133.33 0 0 2 0
Vimal Kumar 2 2 - 10 10 5 83.33 0 0 2 0
Prabhakar Nandiwada 1 1 - 6 6 6 0 0 0 0 0
Shivacharan Reddy 1 1 - 2 2 2 20 0 0 1 0
Usman Zubair 2 2 - 1 1 1 50 0 0 2 0
Vikas Bhatti 2 2 1 1 1 0 25 0 0 0 0
Adharsh Reddy 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Ashok Pannala 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Chaitanya Kondaveeti 2 2 - 0 0 0 0 0 0 4 0
Cnu Nimmala 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Dimpal Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Gautam Sharma 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Gautham Eddamakanti 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Harpreet S Joshn 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Himanshu A Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Kalyan Turlapati 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Kalyan Balachander 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Maharshi Pandya 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Mandeep Singh Multani 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Manjinder Singh 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Mayur Khandelwal 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Meet Anklesh 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Mukunda Srinivasa Rao 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Naresh Desai 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Navdeep Parmar 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Neeyav Shah 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Nishul Patel 1 1 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Parankush Somraj 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Pavan Kasani 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Pradeep Vachani 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Rahul Dhingra 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Rushi Amin 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Sachin Subhash Kulkarni 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Sameer Kakar 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Saurav Kakar 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Shameem Shaik 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Siddharth Sharma 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Sreedhar Boyineni 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Vayunandan Chennadi 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Vikram Daniel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Yashasvy Mantha 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Bowling Performances
Player Overs M R W BBI 5W 10W Avg SR ECO
Nilay Patel 16.0 2 52 8 0 0 6.5 12 3.25
Sandeep Patel 5.0 2 13 3 0 0 4.33 10 2.6
Shivacharan Reddy 8.0 1 30 3 0 0 10 16 3.75
Chaitanya Kondaveeti 3.3 2 24 2 0 0 12 10.5 6.86
Ankur S Patel 9.0 2 34 1 0 0 34 54 3.78
Usman Zubair 10.0 2 75 1 0 0 75 60 7.5
Vikas Bhatti 2.1 2 6 1 0 0 6 13 2.77
Vimal Kumar 2.0 2 14 1 0 0 14 12 7
Adharsh Reddy 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ashok Pannala 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cnu Nimmala 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dimpal Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gautam Sharma 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gautham Eddamakanti 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Harpreet S Joshn 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Himanshu A Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kalyan Turlapati 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kalyan Balachander 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maharshi Pandya 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mandeep Singh 3.5 2 21 0 0 0 0 0 5.48
Mandeep Singh Multani 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Manish Chawla 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0
Manjinder Singh 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mayur Khandelwal 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Meet Anklesh 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Monappa Uthaiah 4.0 2 13 0 0 0 0 0 3.25
Mukunda Srinivasa Rao 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Naresh Desai 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Navdeep Parmar 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Neeyav Shah 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nishul Patel 2.0 1 10 0 0 0 0 0 5
Parankush Somraj 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pavan Kasani 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prabhakar Nandiwada 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0
Pradeep Vachani 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rahul Dhingra 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rushi Amin 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sachin Subhash Kulkarni 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sameer Kakar 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saurav Kakar 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shameem Shaik 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siddharth Sharma 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sreedhar Boyineni 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vayunandan Chennadi 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vikram Daniel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yashasvy Mantha 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Team Statistics
Year Tournament Played Won Lost Tie/Draw No Result Highest Lowest
2019 USCL 2019 Summer T-20 3 2 1 0 0 126 70