Insert title here
Insert title here
Mavericks Sports Club
Batting and Fielding Performances
Player M I NO R HS Avg SR 100 50 CT ST
Monappa Uthaiah 7 7 1 206 55 34.33 95.81 0 1 4 0
Vimal Kumar 9 9 2 189 96 27 104.42 0 1 4 0
Rushi Amin 8 8 2 165 55 27.5 80.88 0 1 7 0
Sandeep Patel 10 10 - 160 58 17.78 88.4 0 1 2 0
Mandeep Singh 9 9 2 75 22 10.71 61.48 0 0 2 0
Manish Chawla 5 5 - 59 29 11.8 226.92 0 0 3 1
Kalyan Balachander 7 7 - 58 29 8.29 58 0 0 1 0
Yashasvy Mantha 7 7 - 54 37 7.71 46.55 0 0 0 0
Ajitesh S. Bhadauriya 5 5 - 29 18 5.8 50 0 0 1 0
Prabhakar Nandiwada 3 3 - 29 25 9.67 85.29 0 0 1 0
Usman Zubair 7 7 2 29 13 7.25 72.5 0 0 3 0
Harsh Ramani 6 6 - 23 12 4.6 100 0 0 5 0
Ankur S Patel 5 5 - 20 10 4 38.46 0 0 3 0
Vayunandan Chennadi 5 5 1 10 8 5 250 0 0 2 0
Shivacharan Reddy 5 5 1 9 6 9 225 0 0 2 0
Chaitanya Kondaveeti 4 4 3 8 5 0 72.73 0 0 2 0
Siddharth Sharma 1 1 - 4 4 4 15.38 0 0 0 0
Vikas Bhatti 5 5 1 1 1 0.5 33.33 0 0 1 0
Adharsh Reddy 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Ashok Pannala 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Cnu Nimmala 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Dimpal Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Gautam Sharma 1 1 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Gautham Eddamakanti 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Harpreet S Joshn 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Himanshu A Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Kalyan Turlapati 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Maharshi Pandya 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Mayur Khandelwal 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Meet Anklesh 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Mukunda Srinivasa Rao 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Naresh Desai 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Navdeep Parmar 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Neeyav Shah 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Parankush Somraj 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Pavan Kasani 1 1 - 0 0 0 0 0 0 1 0
Pradeep Vachani 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Rahul Dhingra 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Sachin Subhash Kulkarni 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Sameer Kakar 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Shameem Shaik 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Sreedhar Boyineni 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Bowling Performances
Player Overs M R W BBI 5W 10W Avg SR ECO
Rushi Amin 64.0 8 132 16 1 0 8.25 24 2.06
Vimal Kumar 48.9 9 189 15 0 0 12.6 19.8 3.82
Sandeep Patel 35.0 10 110 8 0 0 13.75 26.25 3.14
Usman Zubair 37.0 7 163 8 0 0 20.38 27.75 4.41
Ankur S Patel 28.0 5 92 7 0 0 13.14 24 3.29
Yashasvy Mantha 24.0 7 102 7 1 0 14.57 20.57 4.25
Monappa Uthaiah 28.5 7 130 6 0 0 21.67 28.83 4.51
Mandeep Singh 34.0 9 125 5 0 0 25 40.8 3.68
Shivacharan Reddy 24.0 5 111 5 0 0 22.2 28.8 4.62
Chaitanya Kondaveeti 6.0 4 40 3 0 0 13.33 12 6.67
Harsh Ramani 17.0 6 65 3 0 0 21.67 34 3.82
Ajitesh S. Bhadauriya 7.0 5 23 2 0 0 11.5 21 3.29
Prabhakar Nandiwada 2.0 3 9 1 0 0 9 12 4.5
Adharsh Reddy 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ashok Pannala 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cnu Nimmala 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dimpal Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gautam Sharma 3.0 1 11 0 0 0 0 0 3.67
Gautham Eddamakanti 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Harpreet S Joshn 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Himanshu A Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kalyan Turlapati 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kalyan Balachander 0.0 7 0 0 0 0 0 0 0
Maharshi Pandya 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Manish Chawla 0.0 5 0 0 0 0 0 0 0
Mayur Khandelwal 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Meet Anklesh 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mukunda Srinivasa Rao 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Naresh Desai 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Navdeep Parmar 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Neeyav Shah 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Parankush Somraj 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pavan Kasani 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0
Pradeep Vachani 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rahul Dhingra 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sachin Subhash Kulkarni 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sameer Kakar 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shameem Shaik 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siddharth Sharma 1.0 1 9 0 0 0 0 0 9
Sreedhar Boyineni 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vayunandan Chennadi 4.0 5 27 0 0 0 0 0 6.75
Vikas Bhatti 7.0 5 38 0 0 0 0 0 5.43
Team Statistics
Year Tournament Played Won Lost Tie/Draw No Result Highest Lowest
2018 2018 CLNJ Playoffs - Division B and C 1 0 1 0 0 140 140
2018 2018 Division B 15 7 2 0 6 255 0