Insert title here
Insert title here
Mavericks Sports Club
Batting and Fielding Performances
Player M I NO R HS Avg SR 100 50 CT ST
Adharsh Reddy 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Ajitesh S. Bhadauriya 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Ankur S Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Ashok Pannala 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Chaitanya Kondaveeti 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Cnu Nimmala 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Dimpal Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Gautam Sharma 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Gautham Eddamakanti 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Harpreet S Joshn 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Harsh Ramani 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Himanshu A Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Kalyan Turlapati 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Kalyan Balachander 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Maharshi Pandya 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Mandeep Singh 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Manish Chawla 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Mayur Khandelwal 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Meet Anklesh 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Monappa Uthaiah 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Mukunda Srinivasa Rao 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Naresh Desai 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Navdeep Parmar 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Neeyav Shah 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Parankush Somraj 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Pavan Kasani 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Prabhakar Nandiwada 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Pradeep Vachani 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Rahul Dhingra 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Rushi Amin 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Sachin Subhash Kulkarni 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Sameer Kakar 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Sandeep Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Shameem Shaik 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Shivacharan Reddy 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Siddharth Sharma 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Sreedhar Boyineni 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Usman Zubair 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Vayunandan Chennadi 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Vikas Bhatti 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Vimal Kumar 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Yashasvy Mantha 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Bowling Performances
Player Overs M R W BBI 5W 10W Avg SR ECO
Adharsh Reddy 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ajitesh S. Bhadauriya 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ankur S Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ashok Pannala 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chaitanya Kondaveeti 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cnu Nimmala 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dimpal Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gautam Sharma 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gautham Eddamakanti 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Harpreet S Joshn 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Harsh Ramani 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Himanshu A Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kalyan Turlapati 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kalyan Balachander 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maharshi Pandya 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mandeep Singh 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Manish Chawla 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mayur Khandelwal 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Meet Anklesh 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Monappa Uthaiah 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mukunda Srinivasa Rao 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Naresh Desai 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Navdeep Parmar 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Neeyav Shah 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Parankush Somraj 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pavan Kasani 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prabhakar Nandiwada 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pradeep Vachani 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rahul Dhingra 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rushi Amin 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sachin Subhash Kulkarni 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sameer Kakar 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sandeep Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shameem Shaik 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shivacharan Reddy 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siddharth Sharma 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sreedhar Boyineni 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Usman Zubair 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vayunandan Chennadi 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vikas Bhatti 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vimal Kumar 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yashasvy Mantha 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Team Statistics
Year Tournament Played Won Lost Tie/Draw No Result Highest Lowest
2019 2019 Division B 0 0 0 0 0 0 0