Insert title here
Insert title here

Stars of the Week

Star Batsmen of the Week

  • No Star Batsmen for the week

Star Bowlers of the Week

  • No Star Bowler for the week

Recent Match Results

Upcoming/In progress Matches

Batting and Fielding Performances

Player M I NO R HS Avg SR 100 50 CT ST
Monappa Uthaiah 4 4 - 118 55 29.5 92.19 0 1 3 0
Sandeep Patel 6 6 - 99 58 16.5 75.57 0 1 1 0
Rushi Amin 4 4 2 96 55 48 65.75 0 1 3 0
Vimal Kumar 5 5 2 62 24 20.67 155 0 0 2 0
Kalyan Balachander 6 6 - 57 29 9.5 57 0 0 1 0
Yashasvy Mantha 5 5 - 50 37 10 43.86 0 0 0 0
Mandeep Singh 5 5 - 41 21 8.2 37.27 0 0 2 0
Manish Chawla 2 2 - 39 29 19.5 278.57 0 0 0 0
Ajitesh S. Bhadauriya 3 3 - 25 18 8.33 45.45 0 0 1 0
Usman Zubair 4 4 2 25 13 12.5 62.5 0 0 2 0
Ankur S Patel 4 4 - 18 10 4.5 34.62 0 0 3 0
Harsh Ramani 5 5 - 11 8 2.75 47.83 0 0 5 0
Chaitanya Kondaveeti 1 1 1 5 5 0 50 0 0 0 0
Prabhakar Nandiwada 1 1 - 4 4 4 80 0 0 1 0
Siddharth Sharma 1 1 - 4 4 4 15.38 0 0 0 0
Shivacharan Reddy 3 3 1 3 3 0 75 0 0 2 0
Vayunandan Chennadi 3 3 - 2 2 1 50 0 0 1 0
Vikas Bhatti 3 3 1 1 1 1 33.33 0 0 1 0
Adharsh Reddy 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Ashok Pannala 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Cnu Nimmala 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Dimpal Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Gautam Sharma 1 1 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Gautham Eddamakanti 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Harpreet S Joshn 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Himanshu A Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Kalyan Turlapati 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Maharshi Pandya 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Mayur Khandelwal 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Meet Anklesh 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Mukunda Srinivasa Rao 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Naresh Desai 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Navdeep Parmar 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Neeyav Shah 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Parankush Somraj 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Pavan Kasani 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Pradeep Vachani 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Rahul Dhingra 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Sachin Subhash Kulkarni 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Sameer Kakar 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Shameem Shaik 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Sreedhar Boyineni 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0

Bowling Performances

Player Overs M R W BBI 5W 10W Avg SR ECO
Rushi Amin 32.0 4 78 9 1 0 8.67 21.33 2.44
Vimal Kumar 25.9 5 92 9 0 0 10.22 17.67 3.47
Ankur S Patel 25.0 4 80 7 0 0 11.43 21.43 3.2
Monappa Uthaiah 15.5 4 63 6 0 0 10.5 15.83 3.98
Yashasvy Mantha 17.0 5 82 6 1 0 13.67 17 4.82
Shivacharan Reddy 11.0 3 60 4 0 0 15 16.5 5.45
Usman Zubair 21.0 4 94 4 0 0 23.5 31.5 4.48
Harsh Ramani 17.0 5 65 3 0 0 21.67 34 3.82
Mandeep Singh 19.0 5 57 3 0 0 19 38 3
Ajitesh S. Bhadauriya 6.0 3 15 2 0 0 7.5 18 2.5
Chaitanya Kondaveeti 3.0 1 27 2 0 0 13.5 9 9
Sandeep Patel 9.0 6 29 1 0 0 29 54 3.22
Adharsh Reddy 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ashok Pannala 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cnu Nimmala 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dimpal Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gautam Sharma 3.0 1 11 0 0 0 0 0 3.67
Gautham Eddamakanti 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Harpreet S Joshn 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Himanshu A Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kalyan Turlapati 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kalyan Balachander 0.0 6 0 0 0 0 0 0 0
Maharshi Pandya 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Manish Chawla 0.0 2 0 0 0 0 0 0 0
Mayur Khandelwal 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Meet Anklesh 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mukunda Srinivasa Rao 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Naresh Desai 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Navdeep Parmar 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Neeyav Shah 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Parankush Somraj 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pavan Kasani 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prabhakar Nandiwada 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0
Pradeep Vachani 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rahul Dhingra 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sachin Subhash Kulkarni 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sameer Kakar 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shameem Shaik 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siddharth Sharma 1.0 1 9 0 0 0 0 0 9
Sreedhar Boyineni 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vayunandan Chennadi 4.0 3 27 0 0 0 0 0 6.75
Vikas Bhatti 6.0 3 20 0 0 0 0 0 3.33

Team Statistics

Year Tournament Played Won Lost Tie/Draw No Result Highest Lowest
2018 2018 Division B 10 5 1 0 4 173 0