Insert title here
Insert title here

Batting and Fielding Performances

Player M I NO R HS Avg SR 100 50 CT ST
Sandeep Patel 1 1 - 58 58 58 69.05 0 1 0 0
Monappa Uthaiah 1 1 - 26 26 26 74.29 0 0 0 0
Ankur S Patel 1 1 - 10 10 10 50 0 0 0 0
Yashasvy Mantha 1 1 - 7 7 7 25 0 0 0 0
Prabhakar Nandiwada 1 1 - 4 4 4 80 0 0 1 0
Vimal Kumar 1 1 - 3 3 3 18.75 0 0 0 0
Mandeep Singh 1 1 - 2 2 2 28.57 0 0 1 0
Vayunandan Chennadi 1 1 - 2 2 2 66.67 0 0 0 0
Usman Zubair 1 1 1 1 1 0 100 0 0 0 0
Ajitesh S. Bhadauriya 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Ashok Pannala 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Cnu Nimmala 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Dimpal Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Gautam Sharma 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Gautham Eddamakanti 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Harpreet S Joshn 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Harsh Ramani 1 1 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Himanshu A Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Kalyan Turlapati 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Kalyan Balachander 1 1 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Manish Chawla 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Mayur Khandelwal 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Meet Anklesh 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Mukunda Srinivasa Rao 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Naresh Desai 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Navdeep Parmar 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Neeyav Shah 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Parankush Somraj 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Pradeep Vachani 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Rahul Dhingra 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Rushi Amin 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Sachin Subhash Kulkarni 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Sameer Kakar 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Shameem Shaik 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Shivacharan Reddy 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Siddharth Sharma 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Sreedhar Boyineni 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Vikas Bhatti 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Vimal Kumar 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0

Bowling Performances

Player Overs M R W BBI 5W 10W Avg SR ECO
Monappa Uthaiah 6.5 1 27 3 0 0 9 13.67 3.95
Ankur S Patel 8.0 1 36 2 0 0 18 24 4.5
Mandeep Singh 8.0 1 18 2 0 0 9 24 2.25
Usman Zubair 5.0 1 29 1 0 0 29 30 5.8
Vimal Kumar 5.0 1 12 1 0 0 12 30 2.4
Ajitesh S. Bhadauriya 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ashok Pannala 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cnu Nimmala 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dimpal Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gautam Sharma 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gautham Eddamakanti 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Harpreet S Joshn 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Harsh Ramani 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0
Himanshu A Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kalyan Turlapati 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kalyan Balachander 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0
Manish Chawla 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mayur Khandelwal 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Meet Anklesh 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mukunda Srinivasa Rao 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Naresh Desai 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Navdeep Parmar 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Neeyav Shah 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Parankush Somraj 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prabhakar Nandiwada 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0
Pradeep Vachani 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rahul Dhingra 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rushi Amin 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sachin Subhash Kulkarni 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sameer Kakar 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sandeep Patel 1.0 1 3 0 0 0 0 0 3
Shameem Shaik 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shivacharan Reddy 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siddharth Sharma 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sreedhar Boyineni 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vayunandan Chennadi 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0
Vikas Bhatti 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vimal Kumar 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yashasvy Mantha 3.0 1 17 0 0 0 0 0 5.67

Team Statistics

Year Tournament Played Won Lost Tie/Draw No Result Highest Lowest
2018 2018 Division B 4 1 0 0 3 157 0