Insert title here
Insert title here

Batting and Fielding Performances

Player M I NO R HS Avg SR 100 50 CT ST
Amit Mangroliya 1 1 - 71 71 71 0 0 1 0 0
Ravi Parsi 1 1 - 15 15 15 0 0 0 0 0
Sriram Srinivasan 1 1 - 15 15 15 0 0 0 1 0
Aravinda Gandhisubramanian 1 1 - 11 11 11 0 0 0 0 0
Bhaskaran Pr 1 1 - 11 11 11 0 0 0 0 0
Sanjay Sharma 1 1 - 8 8 8 0 0 0 0 0
Krunal Patel 1 1 - 5 5 5 0 0 0 4 0
Dhruvin Patel 1 1 1 3 3 0 0 0 0 0 0
Mandeep Singh 1 1 - 1 1 1 0 0 0 0 0
Abhijit Sahay 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Ashutosh Jindal 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Atul Huckoo 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Chirag Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Dinesh Kalyanasundaram 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Divyesh N Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Jainam Gandhi 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiten Mistry 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Kirtan Patel 1 1 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Madhukiran Bogapurapu 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Madhusudhanan Raghothaman 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Monil Pandya 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Mrunal Vyas 1 1 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhammad Nasir 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Prakash Tiwari 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Rakesh Shah 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Sachin Nandani 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Sangat Kotak 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Sayan Chaudhari 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Vikas Chaudhary 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Vipul Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0

Bowling Performances

Player Overs M R W BBI 5W 10W Avg SR ECO
Aravinda Gandhisubramanian 8.0 1 25 4 0 0 6.25 12 3.12
Ravi Parsi 4.0 1 21 2 0 0 10.5 12 5.25
Sanjay Sharma 8.0 1 32 2 0 0 16 24 4
Sriram Srinivasan 6.4 1 19 1 0 0 19 40 2.85
Abhijit Sahay 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amit Mangroliya 4.0 1 31 0 0 0 0 0 7.75
Ashutosh Jindal 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atul Huckoo 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bhaskaran Pr 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0
Chirag Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dhruvin Patel 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0
Dinesh Kalyanasundaram 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Divyesh N Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jainam Gandhi 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiten Mistry 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kirtan Patel 3.0 1 18 0 0 0 0 0 6
Krunal Patel 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0
Madhukiran Bogapurapu 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Madhusudhanan Raghothaman 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mandeep Singh 1.0 1 5 0 0 0 0 0 5
Monil Pandya 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mrunal Vyas 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0
Muhammad Nasir 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prakash Tiwari 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rakesh Shah 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sachin Nandani 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sangat Kotak 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sayan Chaudhari 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vikas Chaudhary 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vipul Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0

Team Statistics

Year Tournament Played Won Lost Tie/Draw No Result Highest Lowest
2018 2018 Division B 4 1 0 0 3 170 0