Insert title here
Insert title here
Legions Cricket Club
Batting and Fielding Performances
Player M I NO R HS Avg SR 100 50 CT ST
Abhinav Dendukuri 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Adeel Iftikhar 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Adnan Hh Siddiqui 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Ajay Setty 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Ammar Ahmad 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Ammar A Ahmed 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Aziz Hasan 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Basil P Aleyas 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Bhavick Bhatt 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Charly Mathai 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Dharit Desai 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Dinesh Putluri 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Fazal Hussein 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Gandharva Gowda 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Gaurav Thakkar 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Girish Kulkarni 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Guna Yalamuri 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Hammad Farooq Abbasi 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Hardik Rana 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Hari Govind Govindasamy Mohanasundaram 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Harsh Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Herlin Raju 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Ishan Jain 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Jagannathan Venkatesan 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Jay J Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Jay Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Jay Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Josento Alapatt 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Kannan Chandran 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Krunal Y Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Manorathan Indran 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Mayur Mayur Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Meet Shah 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Mohammad Aa Imran 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Mrugesh Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhammad Musaibuddin 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhammad Salman Saleem 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Naineet Gawri 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Nirav Shah 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Nitin Sawant 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Prarthit A Shah 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Prem Bhagavathi 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Ravi Mankad 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Ravi M Bhagavathi 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Shyam Bulusu 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Supan Shah 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Vasudhar Sai 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Venkatesh Prabu Loganathan 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Vijay Narayanan 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Virat Shaktivardhan 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Bowling Performances
Player Overs M R W BBI 5W 10W Avg SR ECO
Abhinav Dendukuri 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adeel Iftikhar 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adnan Hh Siddiqui 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ajay Setty 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ammar Ahmad 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ammar A Ahmed 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aziz Hasan 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Basil P Aleyas 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bhavick Bhatt 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Charly Mathai 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dharit Desai 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dinesh Putluri 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fazal Hussein 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gandharva Gowda 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gaurav Thakkar 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Girish Kulkarni 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Guna Yalamuri 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hammad Farooq Abbasi 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hardik Rana 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hari Govind Govindasamy Mohanasundaram 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Harsh Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Herlin Raju 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ishan Jain 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jagannathan Venkatesan 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jay J Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jay Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jay Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Josento Alapatt 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kannan Chandran 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Krunal Y Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Manorathan Indran 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mayur Mayur Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Meet Shah 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mohammad Aa Imran 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mrugesh Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhammad Musaibuddin 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhammad Salman Saleem 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Naineet Gawri 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nirav Shah 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nitin Sawant 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prarthit A Shah 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prem Bhagavathi 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ravi Mankad 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ravi M Bhagavathi 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shyam Bulusu 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Supan Shah 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vasudhar Sai 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Venkatesh Prabu Loganathan 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vijay Narayanan 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Virat Shaktivardhan 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Team Statistics
Year Tournament Played Won Lost Tie/Draw No Result Highest Lowest
2019 2019 Division A 0 0 0 0 0 0 0