Insert title here
Insert title here
Legions Cricket Club
Legions Cricket Club

Recent Match Results

Upcoming/In progress Matches

Cricmax Dominators

Legions Cricket Club

EDT View Score
Batting and Fielding Performances
Player M I NO R HS Avg SR 100 50 CT ST
Gaurav Thakkar 11 11 - 313 86 31.3 161.34 0 1 4 0
Akhil Thuremella 11 11 2 193 56 24.12 56.6 0 1 8 0
Vasudhar Sai 11 11 2 190 65 27.14 134.75 0 2 7 0
Mahesh Kesarkar 5 5 - 121 41 24.2 109.01 0 0 1 0
Paawan Arora 5 5 1 121 60 40.33 118.63 0 1 1 0
Shalaish Koul 8 8 2 116 57 38.67 106.42 0 1 2 0
Prem Bhagavathi 10 10 1 115 74 16.43 100 0 1 7 0
Ramanathan Vignesh 9 9 1 87 52 14.5 62.59 0 1 10 1
Vandit Prajapati 2 2 - 69 51 34.5 181.58 0 1 0 0
Harsh Patel 7 7 - 65 60 16.25 162.5 0 1 1 0
Vishrut Kannan 7 7 2 57 22 19 50.89 0 0 4 0
Kausthab Dglad 2 2 - 30 27 15 750 0 0 0 0
Virat Shaktivardhan 10 10 1 20 12 6.67 58.82 0 0 6 0
Mrugesh Patel 9 9 1 19 14 6.33 79.17 0 0 3 0
Chandra Mohan M 1 1 - 17 17 17 0 0 0 0 0
Kannan Chandran 12 12 5 16 10 8 42.11 0 0 0 0
Rahi Bhatia 1 1 - 15 15 15 48.39 0 0 1 0
Tejas Reddy Komatireddy 2 2 - 5 4 2.5 12.82 0 0 0 0
Srinivasan Kaveri 2 2 1 1 1 0 20 0 0 0 0
Albin Antoo 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Ammar Ahmad 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Ammar A Ahmed 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Ankit Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Aravind Kalaivanan 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Bhaskar Ahuja 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Bhavesh Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Dinesh Putluri 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Hardik Mistry 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Harsh Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Herlin Raju 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Himanshu Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Jagannathan Venkatesan 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Jay J Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Jay Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Jay Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Josento Alapatt 1 1 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Lakshman Easwaran 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Nitin Sawant 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Parimal Patel 1 1 - 0 0 0 0 0 0 1 0
Ravi Mankad 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Ravi M Bhagavathi 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Satish Ramakrishnan 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Shyam Bulusu 1 1 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Siddhart Kappa 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Supan Shah 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Surya Thurumella 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Vasav Desai 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Venkatesh Prabu Loganathan 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Vijay Narayanan 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Bowling Performances
Player Overs M R W BBI 5W 10W Avg SR ECO
Mrugesh Patel 50.3 9 226 16 0 0 14.12 18.94 4.48
Kannan Chandran 63.4 12 301 13 0 0 23.15 28.31 4.91
Shalaish Koul 49.1 8 226 13 0 0 17.38 22.69 4.6
Virat Shaktivardhan 57.3 10 285 11 0 0 25.91 29.18 5.33
Mahesh Kesarkar 30.4 5 136 9 0 0 15.11 16.44 5.51
Harsh Patel 35.3 7 144 7 0 0 20.57 23.57 5.24
Vishrut Kannan 40.0 7 186 7 0 0 26.57 34.29 4.65
Parimal Patel 8.0 1 37 2 0 0 18.5 24 4.62
Vandit Prajapati 8.0 2 38 2 0 0 19 24 4.75
Vasudhar Sai 9.0 11 43 2 0 0 21.5 27 4.78
Akhil Thuremella 3.0 11 25 1 0 0 25 18 8.33
Gaurav Thakkar 5.0 11 29 1 0 0 29 30 5.8
Albin Antoo 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ammar Ahmad 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ammar A Ahmed 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ankit Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aravind Kalaivanan 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bhaskar Ahuja 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bhavesh Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chandra Mohan M 8.0 1 26 0 0 0 0 0 3.25
Dinesh Putluri 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hardik Mistry 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Harsh Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Herlin Raju 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Himanshu Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jagannathan Venkatesan 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jay J Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jay Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jay Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Josento Alapatt 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0
Kausthab Dglad 0.0 2 0 0 0 0 0 0 0
Lakshman Easwaran 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nitin Sawant 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paawan Arora 12.0 5 62 0 0 0 0 0 6.2
Prem Bhagavathi 0.0 10 0 0 0 0 0 0 0
Rahi Bhatia 5.0 1 27 0 0 0 0 0 5.4
Ramanathan Vignesh 0.0 9 0 0 0 0 0 0 0
Ravi Mankad 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ravi M Bhagavathi 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Satish Ramakrishnan 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shyam Bulusu 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0
Siddhart Kappa 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Srinivasan Kaveri 0.0 2 0 0 0 0 0 0 0
Supan Shah 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Surya Thurumella 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tejas Reddy Komatireddy 0.0 2 0 0 0 0 0 0 0
Vasav Desai 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Venkatesh Prabu Loganathan 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vijay Narayanan 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Team Statistics
Year Tournament Played Won Lost Tie/Draw No Result Highest Lowest
2021 CLNJ 2021 - T40 Division A 12 8 3 0 1 235 0