Insert title here
Insert title here
Legions Cricket Club

Star Batsmen of the Week

No Star Batsmen for the week

Star Bowlers of the Week

No Star Batsmen for the week

Recent Match Results

  • No completed match results

Upcoming/In progress Matches

Legions Cricket Club

SGCC Blues

EDT View Score

Legions Cricket Club

Indus Cricket Club

EDT View Score

Legions Cricket Club

Falcons And Knights Cricket Club

EDT View Score

Miracle Cricket Club

Legions Cricket Club

EDT View Score
Batting and Fielding Performances
Player M I NO R HS Avg SR 100 50 CT ST
Akhil Thuremella 7 7 2 225 70 45 77.05 0 2 1 0
Virat Shaktivardhan 8 8 1 148 44 21.14 90.8 0 0 2 0
Satish Ramakrishnan 3 3 - 108 78 36 89.26 0 1 2 0
Venkatesh Prabu Loganathan 6 6 2 63 24 15.75 126 0 0 8 0
Kannan Chandran 8 8 1 61 21 12.2 96.83 0 0 0 0
Jay J Patel 2 2 1 56 56 56 83.58 0 1 2 0
Jagannathan Venkatesan 6 6 - 53 25 8.83 57.61 0 0 3 0
Paawan Arora 3 3 - 45 39 15 109.76 0 0 0 0
Harsh Patel 3 3 - 39 34 13 82.98 0 0 0 0
Kapil Yadav 4 4 - 34 28 11.33 309.09 0 0 1 0
Nitin Sawant 6 6 - 32 17 6.4 52.46 0 0 3 0
Shyam Bulusu 4 4 1 26 13 13 83.87 0 0 3 0
Vishal Venkateshan 4 4 1 22 10 7.33 66.67 0 0 2 0
Gaurav Thakkar 2 2 - 17 12 8.5 89.47 0 0 0 0
Siva Kumar 2 2 - 15 10 7.5 48.39 0 0 0 0
Jay Patel 2 2 - 12 10 6 52.17 0 0 3 0
Jay Patel 1 1 - 11 11 11 91.67 0 0 3 0
Sachin Ghemud 3 3 1 7 4 3.5 46.67 0 0 2 0
Assem Chaudray 1 1 - 4 4 4 0 0 0 0 0
Mrugesh Patel 2 2 - 4 3 2 23.53 0 0 0 0
Ravi M Bhagavathi 1 1 - 3 3 3 18.75 0 0 0 0
Ankit Patel 1 1 1 1 1 0 12.5 0 0 1 0
Parimal Patel 1 1 - 1 1 1 25 0 0 0 0
Ravi Mankad 1 1 1 1 1 0 20 0 0 0 0
Shiva Anand 1 1 - 1 1 1 33.33 0 0 0 0
Albin Antoo 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Ammar Ahmad 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Ammar A Ahmed 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Basil P Aleyas 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Dinesh Putluri 1 1 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Fahad Shahnawaz 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Fazal Hussein 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Gandharva Gowda 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Girish Kulkarni 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Hammad Farooq Abbasi 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Hardik Rana 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Hari Govind Govindasamy Mohanasundaram 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Herlin Raju 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Himanshu Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Ishan Jain 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Jayan Jayden 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Josento Alapatt 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Kausthab Dglad 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Krunal Y Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Manorathan Indran 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Mayur Mayur Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Meet Shah 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Mohammad Aa Imran 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhammad Musaibuddin 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Naineet Gawri 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Nirav Shah 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Prarthit A Shah 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Prem Bhagavathi 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Rohit Sharma 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Sai Rachav 2 2 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Sai Tej 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Shiva Shankar 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Shri Hari 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Supan Shah 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Vasudhar Sai 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Vijay Narayanan 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Vivek Krish 1 1 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Bowling Performances
Player Overs M R W BBI 5W 10W Avg SR ECO
Virat Shaktivardhan 50.0 8 289 21 0 0 13.76 14.29 5.78
Kannan Chandran 42.0 8 211 10 0 0 21.1 25.2 5.02
Nitin Sawant 37.5 6 179 10 0 0 17.9 22.7 4.73
Kapil Yadav 14.3 4 60 6 0 0 10 14.5 4.14
Harsh Patel 8.0 3 39 3 0 0 13 16 4.88
Gaurav Thakkar 5.0 2 33 2 0 0 16.5 15 6.6
Jay Patel 3.0 2 16 2 0 0 8 9 5.33
Mrugesh Patel 7.0 2 24 2 0 0 12 21 3.43
Paawan Arora 10.0 3 69 2 0 0 34.5 30 6.9
Assem Chaudray 8.0 1 38 1 0 0 38 48 4.75
Dinesh Putluri 6.0 1 35 1 0 0 35 36 5.83
Jagannathan Venkatesan 6.0 6 35 1 0 0 35 36 5.83
Jay J Patel 12.0 2 81 1 0 0 81 72 6.75
Akhil Thuremella 2.0 7 12 0 0 0 0 0 6
Albin Antoo 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ammar Ahmad 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ammar A Ahmed 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ankit Patel 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0
Basil P Aleyas 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fahad Shahnawaz 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fazal Hussein 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gandharva Gowda 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Girish Kulkarni 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hammad Farooq Abbasi 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hardik Rana 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hari Govind Govindasamy Mohanasundaram 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Herlin Raju 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Himanshu Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ishan Jain 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jay Patel 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0
Jayan Jayden 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Josento Alapatt 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kausthab Dglad 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Krunal Y Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Manorathan Indran 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mayur Mayur Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Meet Shah 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mohammad Aa Imran 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhammad Musaibuddin 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Naineet Gawri 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nirav Shah 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Parimal Patel 8.0 1 38 0 0 0 0 0 4.75
Prarthit A Shah 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prem Bhagavathi 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ravi Mankad 1.0 1 8 0 0 0 0 0 8
Ravi M Bhagavathi 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0
Rohit Sharma 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sachin Ghemud 13.0 3 80 0 0 0 0 0 6.15
Sai Rachav 0.0 2 0 0 0 0 0 0 0
Sai Tej 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Satish Ramakrishnan 0.0 3 0 0 0 0 0 0 0
Shiva Shankar 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shiva Anand 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0
Shri Hari 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shyam Bulusu 0.0 4 0 0 0 0 0 0 0
Siva Kumar 3.0 2 15 0 0 0 0 0 5
Supan Shah 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vasudhar Sai 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Venkatesh Prabu Loganathan 0.0 6 0 0 0 0 0 0 0
Vijay Narayanan 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vishal Venkateshan 0.0 4 0 0 0 0 0 0 0
Vivek Krish 2.0 1 12 0 0 0 0 0 6
Team Statistics
Year Tournament Played Won Lost Tie/Draw No Result Highest Lowest
2019 2019 Division A 10 2 6 0 2 226 0