Insert title here
Insert title here
Legions Cricket Club

Star Batsmen of the Week

No Star Batsmen for the week

Star Bowlers of the Week

No Star Bowler for the week

Recent Match Results

  • No completed match results

Upcoming/In progress Matches

No upcoming matches

Batting and Fielding Performances
Player M I NO R HS Avg SR 100 50 CT ST
Akhil Thuremella 10 10 2 290 70 36.25 83.33 0 2 2 0
Satish Ramakrishnan 5 5 - 215 94 43 105.39 0 2 2 0
Virat Shaktivardhan 12 12 1 211 44 19.18 103.94 0 0 3 0
Kannan Chandran 13 13 2 155 64 17.22 96.27 0 1 3 0
Harsh Patel 7 7 - 116 34 16.57 108.41 0 0 3 0
Paawan Arora 6 6 1 111 60 22.2 127.59 0 1 2 0
Mrugesh Patel 5 5 1 85 44 21.25 82.52 0 0 0 0
Venkatesh Prabu Loganathan 7 7 2 63 24 12.6 121.15 0 0 14 0
Jay J Patel 2 2 1 56 56 56 83.58 0 1 2 0
Jagannathan Venkatesan 6 6 - 53 25 8.83 57.61 0 0 3 0
Kapil Yadav 9 9 1 53 28 10.6 165.62 0 0 3 0
Parimal Patel 6 6 1 42 16 8.4 140 0 0 1 0
Vishal Venkateshan 6 6 1 40 10 8 36.7 0 0 4 0
Nitin Sawant 9 9 1 38 17 5.43 48.72 0 0 4 0
Assem Chaudray 5 5 1 37 22 12.33 97.37 0 0 2 0
Rohit Sharma 2 2 - 34 19 17 56.67 0 0 0 0
Shyam Bulusu 4 4 1 26 13 13 83.87 0 0 3 0
Gaurav Thakkar 3 3 - 21 12 7 110.53 0 0 0 0
Siva Kumar 2 2 - 15 10 7.5 48.39 0 0 0 0
Jay Patel 2 2 - 12 10 6 52.17 0 0 3 0
Jay Patel 1 1 - 11 11 11 91.67 0 0 3 0
Himanshu Patel 1 1 - 10 10 10 90.91 0 0 0 0
Ravi Mb 1 1 - 8 8 8 40 0 0 0 0
Sachin Ghemud 3 3 1 7 4 3.5 46.67 0 0 2 0
Ravi Mankad 2 2 2 3 2 0 50 0 0 0 0
Ravi M Bhagavathi 1 1 - 3 3 3 18.75 0 0 0 0
Ankit Patel 1 1 1 1 1 0 12.5 0 0 1 0
Shiva Anand 1 1 - 1 1 1 33.33 0 0 0 0
Akhil Ahuja 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Albin Antoo 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Ammar Ahmad 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Ammar A Ahmed 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Basil P Aleyas 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Dinesh Putluri 1 1 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Fahad Shahnawaz 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Fazal Hussein 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Gandharva Gowda 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Girish Kulkarni 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Hammad Farooq Abbasi 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Hardik Rana 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Hari Govind Govindasamy Mohanasundaram 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Herlin Raju 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Ishan Jain 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Jayan Jayden 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Josento Alapatt 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Kausthab Dglad 1 1 - 0 0 0 0 0 0 1 0
Kavin Elamurugan 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Krunal Y Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Manorathan Indran 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Mayur Mayur Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Meet Shah 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Mohammad Aa Imran 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhammad Musaibuddin 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Naineet Gawri 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Nayan Elamurugan 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Nirav Shah 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Prarthit A Shah 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Prem Bhagavathi 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Sai Rachav 2 2 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Sai Tej 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Shiva Shankar 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Shri Hari 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Supan Shah 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Surya Rajesh 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Vasudhar Sai 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Vijay Narayanan 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Vivek Krish 1 1 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Bowling Performances
Player Overs M R W BBI 5W 10W Avg SR ECO
Virat Shaktivardhan 75.3 12 399 30 1 0 13.3 15.1 5.28
Kannan Chandran 67.1 13 354 17 0 0 20.82 23.71 5.27
Kapil Yadav 43.3 9 210 14 0 0 15 18.64 4.83
Nitin Sawant 54.5 9 242 11 0 0 22 29.91 4.41
Assem Chaudray 28.0 5 111 5 0 0 22.2 33.6 3.96
Mrugesh Patel 18.0 5 68 5 0 0 13.6 21.6 3.78
Paawan Arora 21.0 6 116 5 0 0 23.2 25.2 5.52
Parimal Patel 31.0 6 144 4 0 0 36 46.5 4.65
Harsh Patel 10.0 7 53 3 0 0 17.67 20 5.3
Gaurav Thakkar 5.0 3 33 2 0 0 16.5 15 6.6
Jay Patel 3.0 2 16 2 0 0 8 9 5.33
Dinesh Putluri 6.0 1 35 1 0 0 35 36 5.83
Jagannathan Venkatesan 6.0 6 35 1 0 0 35 36 5.83
Jay J Patel 12.0 2 81 1 0 0 81 72 6.75
Vishal Venkateshan 1.3 6 8 1 0 0 8 9 5.33
Akhil Ahuja 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Akhil Thuremella 2.0 10 12 0 0 0 0 0 6
Albin Antoo 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ammar Ahmad 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ammar A Ahmed 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ankit Patel 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0
Basil P Aleyas 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fahad Shahnawaz 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fazal Hussein 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gandharva Gowda 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Girish Kulkarni 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hammad Farooq Abbasi 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hardik Rana 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hari Govind Govindasamy Mohanasundaram 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Herlin Raju 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Himanshu Patel 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ishan Jain 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jay Patel 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0
Jayan Jayden 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Josento Alapatt 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kausthab Dglad 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0
Kavin Elamurugan 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Krunal Y Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Manorathan Indran 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mayur Mayur Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Meet Shah 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mohammad Aa Imran 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhammad Musaibuddin 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Naineet Gawri 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nayan Elamurugan 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nirav Shah 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prarthit A Shah 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prem Bhagavathi 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ravi Mankad 2.0 2 16 0 0 0 0 0 8
Ravi Mb 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ravi M Bhagavathi 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0
Rohit Sharma 0.0 2 0 0 0 0 0 0 0
Sachin Ghemud 13.0 3 80 0 0 0 0 0 6.15
Sai Rachav 0.0 2 0 0 0 0 0 0 0
Sai Tej 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Satish Ramakrishnan 0.0 5 0 0 0 0 0 0 0
Shiva Shankar 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shiva Anand 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0
Shri Hari 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shyam Bulusu 0.0 4 0 0 0 0 0 0 0
Siva Kumar 3.0 2 15 0 0 0 0 0 5
Supan Shah 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Surya Rajesh 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vasudhar Sai 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Venkatesh Prabu Loganathan 0.0 7 0 0 0 0 0 0 0
Vijay Narayanan 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vivek Krish 2.0 1 12 0 0 0 0 0 6
Team Statistics
Year Tournament Played Won Lost Tie/Draw No Result Highest Lowest
2019 CLNJ 2019 T20 - Division A - Group 1 5 0 4 1 0 139 0