Insert title here
Insert title here

Stars of the Week

Star Batsmen of the Week

  • No Star Batsmen for the week

Star Bowlers of the Week

  • No Star Bowler for the week

Recent Match Results

Upcoming/In progress Matches

  • No upcoming matches

Batting and Fielding Performances

Player M I NO R HS Avg SR 100 50 CT ST
Laxman Nyamagouda 2 2 1 135 85 135 102.27 0 2 1 0
Muhammad Salman Saleem 2 2 - 43 43 21.5 67.19 0 0 1 1
Jagannathan Venkatesan 2 2 - 29 20 14.5 69.05 0 0 0 0
Harsh Patel 2 2 - 28 26 14 90.32 0 0 0 0
Vasudhar Sai 2 2 - 21 14 10.5 87.5 0 0 1 0
Vineet Yadav 2 2 1 9 9 9 64.29 0 0 0 0
Virat Shaktivardhan 2 2 1 8 8 8 33.33 0 0 1 0
Guna Yalamuri 1 1 - 6 6 6 35.29 0 0 1 0
Abhinav Dendukuri 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Adeel Iftikhar 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Adnan Hh Siddiqui 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Ajay Setty 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Ammar Ahmad 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Ammar A Ahmed 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Basil P Aleyas 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Bhavick Bhatt 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Charly Mathai 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Dharit Desai 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Dinesh Putluri 1 1 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Fazal Hussein 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Gandharva Gowda 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Gaurav Thakkar 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Girish Kulkarni 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Hammad Farooq Abbasi 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Hardik Rana 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Hari Govind Govindasamy Mohanasundaram 1 1 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Herlin Raju 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Ishan Jain 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Jay J Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Jay Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Jay Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Josento Alapatt 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Kannan Chandran 2 2 - 0 0 0 0 0 0 1 0
Krunal Y Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Manorathan Indran 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Mayur Mayur Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Meet Shah 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Mohammad Aa Imran 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Mrugesh Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhammad Musaibuddin 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Naineet Gawri 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Nirav Shah 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Nitin Sawant 2 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0
Prarthit A Shah 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Prem Bhagavathi 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Ravi Mankad 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Ravi M Bhagavathi 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Shyam Bulusu 1 1 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Supan Shah 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Venkatesh Prabu Loganathan 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Vijay Narayanan 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0

Bowling Performances

Player Overs M R W BBI 5W 10W Avg SR ECO
Kannan Chandran 13.0 2 70 5 0 0 14 15.6 5.38
Virat Shaktivardhan 13.0 2 62 5 0 0 12.4 15.6 4.77
Nitin Sawant 9.1 2 41 3 0 0 13.67 18.33 4.47
Vineet Yadav 13.0 2 65 3 0 0 21.67 26 5
Hari Govind Govindasamy Mohanasundaram 6.0 1 28 2 0 0 14 18 4.67
Abhinav Dendukuri 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adeel Iftikhar 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adnan Hh Siddiqui 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ajay Setty 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ammar Ahmad 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ammar A Ahmed 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Basil P Aleyas 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bhavick Bhatt 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Charly Mathai 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dharit Desai 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dinesh Putluri 7.0 1 47 0 0 0 0 0 6.71
Fazal Hussein 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gandharva Gowda 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gaurav Thakkar 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Girish Kulkarni 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Guna Yalamuri 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0
Hammad Farooq Abbasi 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hardik Rana 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Harsh Patel 3.0 2 36 0 0 0 0 0 12
Herlin Raju 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ishan Jain 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jagannathan Venkatesan 0.0 2 0 0 0 0 0 0 0
Jay J Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jay Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jay Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Josento Alapatt 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Krunal Y Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Laxman Nyamagouda 0.0 2 0 0 0 0 0 0 0
Manorathan Indran 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mayur Mayur Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Meet Shah 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mohammad Aa Imran 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mrugesh Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhammad Musaibuddin 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhammad Salman Saleem 0.0 2 0 0 0 0 0 0 0
Naineet Gawri 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nirav Shah 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prarthit A Shah 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prem Bhagavathi 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ravi Mankad 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ravi M Bhagavathi 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shyam Bulusu 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0
Supan Shah 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vasudhar Sai 0.0 2 0 0 0 0 0 0 0
Venkatesh Prabu Loganathan 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vijay Narayanan 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0

Team Statistics

Year Tournament Played Won Lost Tie/Draw No Result Highest Lowest
2018 2018 Division A 4 2 0 0 2 192 0