Insert title here
Insert title here

Batting and Fielding Performances

Player M I NO R HS Avg SR 100 50 CT ST
Parth B. Patel 2 2 - 91 47 45.5 193.62 0 0 1 0
Kevin. Shah 2 2 - 33 31 16.5 86.84 0 0 4 0
Neel. Patel 2 2 - 27 27 13.5 58.7 0 0 0 0
Pias Sarker 2 2 1 22 22 22 100 0 0 0 0
Meet D. Shah 2 2 - 19 11 9.5 90.48 0 0 1 0
Pradyumna Nagesh 2 2 - 18 15 9 48.65 0 0 0 0
Sohail Malik Awan 1 1 - 15 15 15 83.33 0 0 0 0
Krunal G. Shah 1 1 - 13 13 13 0 0 0 0 0
Shail Shah 2 2 2 10 9 0 142.86 0 0 0 0
Parth P. Patel 2 2 - 3 3 3 0 0 0 0 0
Dhanraj Jadhav 2 2 - 2 2 1 66.67 0 0 0 0
Harsh. A Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Henil S. Shah 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Imran Bazaid 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Monil Gandhi 1 1 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Nithin B P 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Sheel Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varun Kumar 1 1 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Vinit M. Barot 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0

Bowling Performances

Player Overs M R W BBI 5W 10W Avg SR ECO
Shail Shah 15.0 2 61 4 0 0 15.25 22.5 4.07
Kevin. Shah 10.5 2 38 3 0 0 12.67 21.67 3.51
Parth P. Patel 15.0 2 52 3 0 0 17.33 30 3.47
Dhanraj Jadhav 14.0 2 72 1 0 0 72 84 5.14
Krunal G. Shah 6.0 1 25 1 0 0 25 36 4.17
Parth B. Patel 6.0 2 49 1 0 0 49 36 8.17
Varun Kumar 6.0 1 31 1 0 0 31 36 5.17
Harsh. A Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Henil S. Shah 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Imran Bazaid 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Meet D. Shah 0.0 2 0 0 0 0 0 0 0
Monil Gandhi 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0
Neel. Patel 0.0 2 0 0 0 0 0 0 0
Nithin B P 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pias Sarker 0.0 2 0 0 0 0 0 0 0
Pradyumna Nagesh 0.0 2 0 0 0 0 0 0 0
Sheel Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sohail Malik Awan 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0
Vinit M. Barot 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0

Team Statistics

Year Tournament Played Won Lost Tie/Draw No Result Highest Lowest
2018 2018 Division B 4 1 1 0 2 197 0