Insert title here
Insert title here

Stars of the Week

Star Batsmen of the Week

  • No Star Batsmen for the week

Star Bowlers of the Week

  • No Star Bowler for the week

Recent Match Results

  • No completed match results

Upcoming/In progress Matches

  • No upcoming matches

Batting and Fielding Performances

Player M I NO R HS Avg SR 100 50 CT ST
Mahesh Kesarkar 9 9 1 157 46 19.62 82.63 0 0 4 0
Varun Sudanagunta 8 8 - 123 29 17.57 58.57 0 0 6 0
Hari Rangisetty 9 9 1 114 34 14.25 49.35 0 0 3 0
Krishna Vagvala 9 9 1 113 80 18.83 73.38 0 1 5 0
Azhar Riyaz 6 6 - 103 43 17.17 121.18 0 0 3 0
Vikram S 11 11 2 85 32 12.14 45.95 0 0 1 0
Himakanth B 3 3 - 84 50 28 80.77 0 1 1 0
Lokesh R 6 6 1 78 42 19.5 144.44 0 0 4 0
Stalin S 7 7 - 73 47 14.6 76.04 0 0 1 0
Chandra Mohan M 5 5 - 41 17 10.25 60.29 0 0 3 0
Aditya Sharma 2 2 - 38 22 19 122.58 0 0 4 0
Rajesh Soleti 11 11 1 33 12 4.71 40.74 0 0 1 0
Afzal Khan 4 4 - 32 17 8 114.29 0 0 2 0
Uday Ravishankar 1 1 1 26 26 0 81.25 0 0 0 0
Abhijith Gavade 1 1 - 21 21 21 0 0 0 0 0
Abhinav Garikipati 2 2 - 18 18 18 52.94 0 0 1 0
Ram Chinthalapalli 2 2 1 16 12 16 84.21 0 0 0 0
Ajay Reddy 1 1 1 13 13 0 52 0 0 1 0
Kris Menon 1 1 - 13 13 13 65 0 0 2 0
Neelmani Chowdhary 2 2 1 9 9 0 75 0 0 0 0
Yogesh Kher 2 2 - 8 8 4 38.1 0 0 1 1
Ravish Kumar 2 2 2 7 4 0 46.67 0 0 0 0
Sasi Subramanian 1 1 - 7 7 7 41.18 0 0 1 0
Ramprasad Amaranarayana 3 3 1 5 5 5 166.67 0 0 3 0
Karan Naik 1 1 1 3 3 0 0 0 0 0 0
Mahesh Nalla 1 1 - 1 1 1 33.33 0 0 0 0
Adnan Javed 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Ali P Bhatti 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Anirban P Das 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Armughan Rafats 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Arpit Phanshikar 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Asad Shaikh 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Azam Khan 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Bhuvan Bobba 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Chirag Trivedi 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Deepak Chavanpcc 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Gaurang Trivedi 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Giri Ramaraju 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Girish Reddy 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Harsha Harsha S 2 2 - 0 0 0 0 0 0 1 0
Kiran Kumar 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Madhur Mehrotra 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Mahesh Mahesh 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Mangesh Kumthekar 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Mohammad Shaikh 1 1 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Najeeb P Sayani 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Naushad Khan 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Nilay Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Praveen Myneni 1 1 - 0 0 0 0 0 0 1 0
Ramakrishna Yerramsetty 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Ramesh Kumthekar 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Rashid Alvi 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Saikumar Agaram 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Saiprasad Bhosle 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Sampat Kaushal 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Shain K Kumar 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Siddhartha Joshi 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Sohail Khan 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Sudanshu Gampa 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Tarun Singh 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Vishal Jogi 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0

Bowling Performances

Player Overs M R W BBI 5W 10W Avg SR ECO
Azhar Riyaz 45.3 6 207 14 0 0 14.79 19.5 4.55
Stalin S 55.0 7 188 13 0 0 14.46 25.38 3.42
Vikram S 42.4 11 204 10 0 0 20.4 25.6 4.78
Chandra Mohan M 25.0 5 84 9 1 0 9.33 16.67 3.36
Rajesh Soleti 34.0 11 206 9 1 0 22.89 22.67 6.06
Mahesh Kesarkar 55.0 9 254 8 0 0 31.75 41.25 4.62
Aditya Sharma 13.0 2 48 7 0 0 6.86 11.14 3.69
Krishna Vagvala 41.0 9 181 6 0 0 30.17 41 4.41
Himakanth B 12.0 3 28 4 0 0 7 18 2.33
Hari Rangisetty 17.0 9 119 3 0 0 39.67 34 7
Ravish Kumar 3.0 2 7 2 0 0 3.5 9 2.33
Ajay Reddy 7.0 1 32 1 0 0 32 42 4.57
Uday Ravishankar 8.0 1 35 1 0 0 35 48 4.38
Varun Sudanagunta 7.1 8 53 1 0 0 53 43 7.4
Abhijith Gavade 1.0 1 9 0 0 0 0 0 9
Abhinav Garikipati 2.0 2 15 0 0 0 0 0 7.5
Adnan Javed 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Afzal Khan 0.0 4 0 0 0 0 0 0 0
Ali P Bhatti 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anirban P Das 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Armughan Rafats 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arpit Phanshikar 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asad Shaikh 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Azam Khan 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bhuvan Bobba 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chirag Trivedi 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deepak Chavanpcc 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gaurang Trivedi 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Giri Ramaraju 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Girish Reddy 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Harsha Harsha S 1.0 2 4 0 0 0 0 0 4
Karan Naik 3.0 1 23 0 0 0 0 0 7.67
Kiran Kumar 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kris Menon 3.0 1 9 0 0 0 0 0 3
Lokesh R 0.0 6 0 0 0 0 0 0 0
Madhur Mehrotra 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mahesh Mahesh 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mahesh Nalla 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0
Mangesh Kumthekar 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mohammad Shaikh 1.0 1 6 0 0 0 0 0 6
Najeeb P Sayani 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Naushad Khan 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Neelmani Chowdhary 3.0 2 12 0 0 0 0 0 4
Nilay Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Praveen Myneni 5.0 1 32 0 0 0 0 0 6.4
Ram Chinthalapalli 2.0 2 21 0 0 0 0 0 10.5
Ramakrishna Yerramsetty 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ramesh Kumthekar 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ramprasad Amaranarayana 0.0 3 0 0 0 0 0 0 0
Rashid Alvi 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saikumar Agaram 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saiprasad Bhosle 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sampat Kaushal 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sasi Subramanian 1.0 1 7 0 0 0 0 0 7
Shain K Kumar 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siddhartha Joshi 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sohail Khan 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sudanshu Gampa 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tarun Singh 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vishal Jogi 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yogesh Kher 0.0 2 0 0 0 0 0 0 0

Team Statistics

Year Tournament Played Won Lost Tie/Draw No Result Highest Lowest
2018 CLNJ 2018 T20 Tournament - Div B2 PLAY OFFS 1 0 1 0 0 161 161
2018 CLNJ 2018 T20 Tournament - Div B2 5 4 1 0 0 140 78