Insert title here
Insert title here

Stars of the Week

Star Batsmen of the Week

  • No Star Batsmen for the week

Star Bowlers of the Week

  • No Star Bowler for the week

Recent Match Results

Upcoming/In progress Matches

Batting and Fielding Performances

Player M I NO R HS Avg SR 100 50 CT ST
Mahesh Kesarkar 8 8 1 155 46 22.14 81.58 0 0 4 0
Hari Rangisetty 6 6 1 99 34 19.8 50.77 0 0 3 0
Krishna Vagvala 7 7 1 97 80 19.4 77.6 0 1 3 0
Azhar Riyaz 5 5 - 88 43 17.6 115.79 0 0 3 0
Varun Sudanagunta 5 5 - 83 27 20.75 50.61 0 0 5 0
Lokesh R 6 6 1 78 42 19.5 144.44 0 0 4 0
Vikram S 8 8 2 69 32 17.25 57.5 0 0 1 0
Stalin S 6 6 - 62 47 15.5 81.58 0 0 1 0
Himakanth B 1 1 - 34 34 34 85 0 0 1 0
Afzal Khan 4 4 - 32 17 8 114.29 0 0 2 0
Uday Ravishankar 1 1 1 26 26 0 81.25 0 0 0 0
Rajesh Soleti 8 8 1 25 12 6.25 40.32 0 0 1 0
Chandra Mohan M 4 4 - 24 8 8 60 0 0 2 0
Aditya Sharma 1 1 - 22 22 22 115.79 0 0 3 0
Abhinav Garikipati 2 2 - 18 18 18 52.94 0 0 1 0
Mayank Vyas 2 2 - 16 15 8 33.33 0 0 1 0
Kris Menon 1 1 - 13 13 13 65 0 0 2 0
Neelmani Chowdhary 1 1 1 9 9 0 75 0 0 0 0
Yogesh Kher 2 2 - 8 8 4 38.1 0 0 1 1
Ravish Kumar 2 2 2 7 4 0 46.67 0 0 0 0
Sasi Subramanian 1 1 - 7 7 7 41.18 0 0 1 0
Ram Chinthalapalli 1 1 1 4 4 0 100 0 0 0 0
Abhijith Gavade 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Adnan Javed 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Ali P Bhatti 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Anirban P Das 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Arpit Phanshikar 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Asad Shaikh 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Bhuvan Bobba 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Deepak Chavanpcc 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Gaurang Trivedi 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Giri Ramaraju 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Girish Reddy 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Harsha Harsha S 1 1 - 0 0 0 0 0 0 1 0
Karan Naik 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Madhur Mehrotra 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Mangesh Kumthekar 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Mohammad Shaikh 1 1 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Najeeb P Sayani 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Nilay Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Praveen Myneni 1 1 - 0 0 0 0 0 0 1 0
Ramakrishna Yerramsetty 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Ramesh Kumthekar 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Ramprasad Amaranarayana 1 1 - 0 0 0 0 0 0 2 0
Rashid Alvi 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Saikumar Agaram 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Saiprasad Bhosle 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Sampat Kaushal 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Shain K Kumar 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Shoukath Ali 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Siddhartha Joshi 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Sudanshu Gampa 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Vishal Jogi 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0

Bowling Performances

Player Overs M R W BBI 5W 10W Avg SR ECO
Stalin S 47.0 6 146 11 0 0 13.27 25.64 3.11
Azhar Riyaz 38.0 5 192 10 0 0 19.2 22.8 5.05
Chandra Mohan M 21.0 4 63 9 1 0 7 14 3
Vikram S 33.4 8 165 9 0 0 18.33 22.44 4.9
Mahesh Kesarkar 51.0 8 218 8 0 0 27.25 38.25 4.27
Rajesh Soleti 24.0 8 137 8 1 0 17.12 18 5.71
Krishna Vagvala 37.0 7 146 6 0 0 24.33 37 3.95
Aditya Sharma 7.0 1 32 4 0 0 8 10.5 4.57
Hari Rangisetty 9.0 6 63 2 0 0 31.5 27 7
Ravish Kumar 3.0 2 7 2 0 0 3.5 9 2.33
Himakanth B 6.0 1 16 1 0 0 16 36 2.67
Uday Ravishankar 8.0 1 35 1 0 0 35 48 4.38
Varun Sudanagunta 6.0 5 35 1 0 0 35 36 5.83
Abhijith Gavade 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abhinav Garikipati 2.0 2 15 0 0 0 0 0 7.5
Adnan Javed 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Afzal Khan 0.0 4 0 0 0 0 0 0 0
Ali P Bhatti 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anirban P Das 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arpit Phanshikar 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asad Shaikh 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bhuvan Bobba 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deepak Chavanpcc 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gaurang Trivedi 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Giri Ramaraju 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Girish Reddy 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Harsha Harsha S 1.0 1 4 0 0 0 0 0 4
Karan Naik 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kris Menon 3.0 1 9 0 0 0 0 0 3
Lokesh R 0.0 6 0 0 0 0 0 0 0
Madhur Mehrotra 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mangesh Kumthekar 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mayank Vyas 0.0 2 0 0 0 0 0 0 0
Mohammad Shaikh 1.0 1 6 0 0 0 0 0 6
Najeeb P Sayani 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Neelmani Chowdhary 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0
Nilay Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Praveen Myneni 5.0 1 32 0 0 0 0 0 6.4
Ram Chinthalapalli 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ramakrishna Yerramsetty 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ramesh Kumthekar 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ramprasad Amaranarayana 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0
Rashid Alvi 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saikumar Agaram 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saiprasad Bhosle 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sampat Kaushal 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sasi Subramanian 1.0 1 7 0 0 0 0 0 7
Shain K Kumar 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shoukath Ali 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siddhartha Joshi 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sudanshu Gampa 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vishal Jogi 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yogesh Kher 0.0 2 0 0 0 0 0 0 0

Team Statistics

Year Tournament Played Won Lost Tie/Draw No Result Highest Lowest
2018 2018 Division B 11 2 5 1 3 183 0