Insert title here
Insert title here
Princeton Cricket Club

Star Batsmen of the Week

No Star Batsmen for the week

Star Bowlers of the Week

No Star Batsmen for the week

Recent Match Results

  • No completed match results

Upcoming/In progress Matches

No upcoming matches
Batting and Fielding Performances
Player M I NO R HS Avg SR 100 50 CT ST
Abhijith Gavade 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Abhinav Garikipati 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Aditya Sharma 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Adnan Javed 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Afzal Khan 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Ajay Reddy 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Ali P Bhatti 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Anirban P Das 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Armughan Rafats 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Arpit Phanshikar 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Asad Shaikh 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Azam Khan 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Azhar Riyaz 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Bhuvan Bobba 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Chandra Mohan M 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Chirag Trivedi 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Deepak Chavanpcc 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Gaurang Trivedi 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Giri Ramaraju 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Girish Reddy 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Hari Rangisetty 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Harsha Harsha S 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Himakanth B 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Karan Naik 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Kiran Kumar 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Kris Menon 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Krishna Vagvala 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Lokesh R 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Madhur Mehrotra 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Mahesh Kesarkar 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Mahesh Mahesh 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Mahesh Nalla 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Mangesh Kumthekar 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Mohammad Shaikh 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Najeeb P Sayani 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Naushad Khan 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Neelmani Chowdhary 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Nilay Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Praveen Myneni 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Rajesh Soleti 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Ram Chinthalapalli 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Ramakrishna Yerramsetty 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Ramesh Kumthekar 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Ramprasad Amaranarayana 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Rashid Alvi 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Ravish Kumar 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Saikumar Agaram 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Saiprasad Bhosle 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Sampat Kaushal 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Sasi Subramanian 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Shain K Kumar 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Siddhartha Joshi 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Sohail Khan 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Stalin S 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Sudanshu Gampa 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Tarun Singh 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Uday Ravishankar 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varun Sudanagunta 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Vikram S 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Vishal Jogi 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Yogesh Kher 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Bowling Performances
Player Overs M R W BBI 5W 10W Avg SR ECO
Abhijith Gavade 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abhinav Garikipati 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aditya Sharma 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adnan Javed 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Afzal Khan 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ajay Reddy 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ali P Bhatti 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anirban P Das 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Armughan Rafats 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arpit Phanshikar 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asad Shaikh 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Azam Khan 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Azhar Riyaz 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bhuvan Bobba 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chandra Mohan M 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chirag Trivedi 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deepak Chavanpcc 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gaurang Trivedi 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Giri Ramaraju 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Girish Reddy 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hari Rangisetty 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Harsha Harsha S 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Himakanth B 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Karan Naik 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kiran Kumar 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kris Menon 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Krishna Vagvala 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lokesh R 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Madhur Mehrotra 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mahesh Kesarkar 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mahesh Mahesh 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mahesh Nalla 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mangesh Kumthekar 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mohammad Shaikh 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Najeeb P Sayani 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Naushad Khan 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Neelmani Chowdhary 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nilay Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Praveen Myneni 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rajesh Soleti 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ram Chinthalapalli 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ramakrishna Yerramsetty 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ramesh Kumthekar 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ramprasad Amaranarayana 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rashid Alvi 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ravish Kumar 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saikumar Agaram 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saiprasad Bhosle 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sampat Kaushal 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sasi Subramanian 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shain K Kumar 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siddhartha Joshi 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sohail Khan 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stalin S 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sudanshu Gampa 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tarun Singh 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uday Ravishankar 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varun Sudanagunta 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vikram S 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vishal Jogi 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yogesh Kher 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Team Statistics
Year Tournament Played Won Lost Tie/Draw No Result Highest Lowest
2019 2019 Division C  0 0 0 0 0 0 0