Insert title here
Insert title here
Princeton Cricket Club

Star Batsmen of the Week

No Star Batsmen for the week

Star Bowlers of the Week

No Star Batsmen for the week

Recent Match Results

  • No completed match results

Upcoming/In progress Matches

No upcoming matches
Batting and Fielding Performances
Player M I NO R HS Avg SR 100 50 CT ST
Mahesh Kesarkar 9 9 1 157 46 19.62 82.63 0 0 4 0
Varun Sudanagunta 8 8 - 123 29 17.57 58.57 0 0 6 0
Hari Rangisetty 9 9 1 114 34 14.25 49.35 0 0 3 0
Krishna Vagvala 9 9 1 113 80 18.83 73.38 0 1 5 0
Azhar Riyaz 6 6 - 103 43 17.17 121.18 0 0 3 0
Vikram S 11 11 2 85 32 12.14 45.95 0 0 1 0
Himakanth B 3 3 - 84 50 28 80.77 0 1 1 0
Lokesh R 6 6 1 78 42 19.5 144.44 0 0 4 0
Stalin S 7 7 - 73 47 14.6 76.04 0 0 1 0
Chandra Mohan M 5 5 - 41 17 10.25 60.29 0 0 3 0
Aditya Sharma 2 2 - 38 22 19 122.58 0 0 4 0
Rajesh Soleti 11 11 1 33 12 4.71 40.74 0 0 1 0
Afzal Khan 4 4 - 32 17 8 114.29 0 0 2 0
Uday Ravishankar 1 1 1 26 26 0 81.25 0 0 0 0
Abhijith Gavade 1 1 - 21 21 21 0 0 0 0 0
Abhinav Garikipati 2 2 - 18 18 18 52.94 0 0 1 0
Ram Chinthalapalli 2 2 1 16 12 16 84.21 0 0 0 0
Ajay Reddy 1 1 1 13 13 0 52 0 0 1 0
Kris Menon 1 1 - 13 13 13 65 0 0 2 0
Neelmani Chowdhary 2 2 1 9 9 0 75 0 0 0 0
Yogesh Kher 2 2 - 8 8 4 38.1 0 0 1 1
Ravish Kumar 2 2 2 7 4 0 46.67 0 0 0 0
Sasi Subramanian 1 1 - 7 7 7 41.18 0 0 1 0
Ramprasad Amaranarayana 3 3 1 5 5 5 166.67 0 0 3 0
Karan Naik 1 1 1 3 3 0 0 0 0 0 0
Mahesh Nalla 1 1 - 1 1 1 33.33 0 0 0 0
Adnan Javed 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Ali P Bhatti 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Anirban P Das 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Armughan Rafats 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Arpit Phanshikar 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Asad Shaikh 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Azam Khan 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Bhuvan Bobba 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Chirag Trivedi 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Deepak Chavanpcc 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Gaurang Trivedi 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Giri Ramaraju 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Girish Reddy 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Harsha Harsha S 2 2 - 0 0 0 0 0 0 1 0
Kiran Kumar 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Madhur Mehrotra 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Mahesh Mahesh 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Mangesh Kumthekar 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Mohammad Shaikh 1 1 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Najeeb P Sayani 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Naushad Khan 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Nilay Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Praveen Myneni 1 1 - 0 0 0 0 0 0 1 0
Ramakrishna Yerramsetty 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Ramesh Kumthekar 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Rashid Alvi 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Saikumar Agaram 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Saiprasad Bhosle 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Sampat Kaushal 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Shain K Kumar 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Siddhartha Joshi 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Sohail Khan 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Sudanshu Gampa 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Tarun Singh 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Vishal Jogi 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Bowling Performances
Player Overs M R W BBI 5W 10W Avg SR ECO
Azhar Riyaz 45.3 6 207 14 0 0 14.79 19.5 4.55
Stalin S 55.0 7 188 13 0 0 14.46 25.38 3.42
Vikram S 42.4 11 204 10 0 0 20.4 25.6 4.78
Chandra Mohan M 25.0 5 84 9 1 0 9.33 16.67 3.36
Rajesh Soleti 34.0 11 206 9 1 0 22.89 22.67 6.06
Mahesh Kesarkar 55.0 9 254 8 0 0 31.75 41.25 4.62
Aditya Sharma 13.0 2 48 7 0 0 6.86 11.14 3.69
Krishna Vagvala 41.0 9 181 6 0 0 30.17 41 4.41
Himakanth B 12.0 3 28 4 0 0 7 18 2.33
Hari Rangisetty 17.0 9 119 3 0 0 39.67 34 7
Ravish Kumar 3.0 2 7 2 0 0 3.5 9 2.33
Ajay Reddy 7.0 1 32 1 0 0 32 42 4.57
Uday Ravishankar 8.0 1 35 1 0 0 35 48 4.38
Varun Sudanagunta 7.1 8 53 1 0 0 53 43 7.4
Abhijith Gavade 1.0 1 9 0 0 0 0 0 9
Abhinav Garikipati 2.0 2 15 0 0 0 0 0 7.5
Adnan Javed 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Afzal Khan 0.0 4 0 0 0 0 0 0 0
Ali P Bhatti 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anirban P Das 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Armughan Rafats 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arpit Phanshikar 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asad Shaikh 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Azam Khan 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bhuvan Bobba 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chirag Trivedi 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deepak Chavanpcc 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gaurang Trivedi 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Giri Ramaraju 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Girish Reddy 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Harsha Harsha S 1.0 2 4 0 0 0 0 0 4
Karan Naik 3.0 1 23 0 0 0 0 0 7.67
Kiran Kumar 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kris Menon 3.0 1 9 0 0 0 0 0 3
Lokesh R 0.0 6 0 0 0 0 0 0 0
Madhur Mehrotra 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mahesh Mahesh 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mahesh Nalla 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0
Mangesh Kumthekar 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mohammad Shaikh 1.0 1 6 0 0 0 0 0 6
Najeeb P Sayani 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Naushad Khan 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Neelmani Chowdhary 3.0 2 12 0 0 0 0 0 4
Nilay Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Praveen Myneni 5.0 1 32 0 0 0 0 0 6.4
Ram Chinthalapalli 2.0 2 21 0 0 0 0 0 10.5
Ramakrishna Yerramsetty 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ramesh Kumthekar 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ramprasad Amaranarayana 0.0 3 0 0 0 0 0 0 0
Rashid Alvi 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saikumar Agaram 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saiprasad Bhosle 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sampat Kaushal 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sasi Subramanian 1.0 1 7 0 0 0 0 0 7
Shain K Kumar 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siddhartha Joshi 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sohail Khan 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sudanshu Gampa 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tarun Singh 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vishal Jogi 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yogesh Kher 0.0 2 0 0 0 0 0 0 0
Team Statistics
Year Tournament Played Won Lost Tie/Draw No Result Highest Lowest
2018 CLNJ 2018 T20 Tournament - Div B2 PLAY OFFS 1 0 1 0 0 161 161
2018 CLNJ 2018 T20 Tournament - Div B2 5 4 1 0 0 140 78