Insert title here
Insert title here
Princeton Cricket Club
Princeton Cricket Club

Star Batsmen of the Week

No Star Batsmen for the week

Star Bowlers of the Week

No Star Bowler for the week

Recent Match Results

  • No completed match results

Upcoming/In progress Matches

No upcoming matches
Batting and Fielding Performances
Player M I NO R HS Avg SR 100 50 CT ST
Lokesh R 6 6 1 151 61 30.2 137.27 0 1 0 0
Mahesh Kesarkar 5 5 - 143 43 28.6 118.18 0 0 2 0
Vikram S 11 11 1 102 45 11.33 172.88 0 0 3 0
Santhosh Santhosh 6 6 - 97 64 16.17 52.43 0 1 5 0
Manoj Manoj 7 7 1 60 20 10 171.43 0 0 6 0
Nithin Yadav 7 7 - 44 19 7.33 61.97 0 0 4 0
Sricharan Rache 3 3 - 42 19 14 131.25 0 0 2 0
Swapnil Shukla 1 1 - 40 40 40 0 0 0 0 1
Rajesh Soleti 12 12 2 38 10 5.43 39.18 0 0 3 0
Hanumanth Hanumanth 8 8 - 37 16 5.29 40.22 0 0 0 0
Harsh Harsh 6 6 - 24 10 4 50 0 0 4 0
Saikumar Agaram 2 2 - 21 11 10.5 100 0 0 1 0
Himakanth B 3 3 - 19 11 9.5 135.71 0 0 2 0
Najeeb P Sayani 1 1 - 17 17 17 40.48 0 0 0 0
Sundar Sundar 9 9 4 13 3 3.25 61.9 0 0 2 0
Sai Sai 5 5 - 12 7 3 57.14 0 0 1 0
Azhar Riyaz 2 2 - 9 6 4.5 112.5 0 0 2 0
Subba Inta 2 2 - 7 4 3.5 87.5 0 0 0 0
Manish Cric 1 1 - 6 6 6 54.55 0 0 1 0
Samir Kumar 1 1 - 3 3 3 0 0 0 1 0
Vipin Kumar 2 2 - 3 3 3 0 0 0 0 0
Malikarjun Rao 1 1 - 2 2 2 0 0 0 1 0
Dheeraj K 1 1 - 1 1 1 20 0 0 0 0
Keshav Keshav 2 2 - 1 1 1 9.09 0 0 0 0
Kiran K 1 1 - 1 1 1 16.67 0 0 1 0
Ritwik Mitra 1 1 - 1 1 1 14.29 0 0 0 0
Srinivas Sss 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0
Abhijith Gavade 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Abhinav Garikipati 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Aditya Sharma 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Ajay Ajay 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Ali P Bhatti 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Anirban P Das 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Asad Shaikh 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Ashish Kumar 0 0 - 0 0 0 0 0 0 1 0
Chaitanya C 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Chandra Mohan M 1 1 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Deepak Chavanpcc 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Gaurav Princeton 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Giridhar Prasad 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Girish Reddy 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Hardik Panchal 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Hari Rangisetty 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Karan Naik 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Kishore Kishore 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Koteswara Rao 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Mohammad Shaikh 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Neelmani Chowdhary 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Pathanjali Kadiyala 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Sampat Kaushal 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Sasi Subramanian 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Sathish Shinde 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Srikanth Vskb 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Uday Munshi 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Uday Ravishankar 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varun Princeton 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Yogesh Kher 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Bowling Performances
Player Overs M R W BBI 5W 10W Avg SR ECO
Rajesh Soleti 72.0 12 354 19 0 0 18.63 22.74 4.92
Vikram S 73.2 11 362 13 0 0 27.85 33.85 4.94
Nithin Yadav 15.0 7 80 7 0 0 11.43 12.86 5.33
Mahesh Kesarkar 36.0 5 237 5 0 0 47.4 43.2 6.58
Santhosh Santhosh 19.0 6 85 5 0 0 17 22.8 4.47
Vipin Kumar 16.0 2 101 5 0 0 20.2 19.2 6.31
Sundar Sundar 19.0 9 116 4 0 0 29 28.5 6.11
Hanumanth Hanumanth 27.0 8 171 3 0 0 57 54 6.33
Himakanth B 19.0 3 54 3 0 0 18 38 2.84
Azhar Riyaz 12.0 2 44 2 0 0 22 36 3.67
Najeeb P Sayani 7.0 1 35 2 0 0 17.5 21 5
Sai Sai 16.0 5 78 2 0 0 39 48 4.88
Manoj Manoj 9.0 7 50 1 0 0 50 54 5.56
Srinivas Sss 8.0 2 34 1 0 0 34 48 4.25
Swapnil Shukla 5.0 1 16 1 0 0 16 30 3.2
Abhijith Gavade 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abhinav Garikipati 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aditya Sharma 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ajay Ajay 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ali P Bhatti 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anirban P Das 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asad Shaikh 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ashish Kumar 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chaitanya C 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chandra Mohan M 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0
Deepak Chavanpcc 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dheeraj K 3.0 1 28 0 0 0 0 0 9.33
Gaurav Princeton 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Giridhar Prasad 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Girish Reddy 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hardik Panchal 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hari Rangisetty 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Harsh Harsh 2.0 6 16 0 0 0 0 0 8
Karan Naik 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Keshav Keshav 0.0 2 0 0 0 0 0 0 0
Kiran K 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0
Kishore Kishore 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Koteswara Rao 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lokesh R 1.0 6 12 0 0 0 0 0 12
Malikarjun Rao 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0
Manish Cric 8.0 1 21 0 0 0 0 0 2.62
Mohammad Shaikh 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Neelmani Chowdhary 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pathanjali Kadiyala 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ritwik Mitra 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0
Saikumar Agaram 8.0 2 42 0 0 0 0 0 5.25
Samir Kumar 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0
Sampat Kaushal 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sasi Subramanian 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sathish Shinde 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sricharan Rache 7.0 3 53 0 0 0 0 0 7.57
Srikanth Vskb 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subba Inta 3.0 2 11 0 0 0 0 0 3.67
Uday Munshi 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uday Ravishankar 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varun Princeton 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0
Yogesh Kher 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Team Statistics
Year Tournament Played Won Lost Tie/Draw No Result Highest Lowest
2019 CLNJ 2019 T20 - Division A - Group 2 0 0 0 0 0 0 0