Insert title here
Insert title here

Stars of the Week

Star Batsmen of the Week

  • No Star Batsmen for the week

Star Bowlers of the Week

  • No Star Bowler for the week

Recent Match Results

Upcoming/In progress Matches

  • No upcoming matches

Batting and Fielding Performances

Player M I NO R HS Avg SR 100 50 CT ST
Varun Pat 1 1 - 35 35 35 63.64 0 0 0 0
Muhammad Sohail Akram 1 1 - 25 25 25 208.33 0 0 0 0
Navdeep Gadhoke 1 1 - 22 22 22 110 0 0 0 0
Baizad Siddiqui 1 1 - 15 15 15 115.38 0 0 0 0
Hassan Wajeeh 1 1 - 6 6 6 28.57 0 0 0 0
Manoj Charati 1 1 - 6 6 6 37.5 0 0 0 0
Hamza Wajeeh 1 1 1 4 4 0 23.53 0 0 0 0
Abdur Razzak 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Adil A Bhatti 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Ahsan Siddiqui 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Akhil Sehgal 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Amir X Khan 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Anjel Acharya 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Anurag I Jain 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Asghar A Kazim 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Asghar Kazim 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Avinash Kah 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Avinash Reddy 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Avinsh Ganti 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Damien E Reed 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Dharmesh Tyagi 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Elias Sunny 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Fahad Shahnawaz 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Gagandeep Singh 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Gaurav Bajaj 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Harsha Singamreddy 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Harsha Unk 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Jason Dawes 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Jatan G Upadhyay 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Joseph Brown 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Junaid Aziz 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Kumar A Nandlal 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Mahidhar Mullapadi 1 1 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Marco Granston 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Marvin Darlington 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Milind Kumar 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Mohammad Usman Rehman 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Mohammad Ashraful 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhammad Enam-ul Haq 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Nabeel Adeel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Nadif Chowdury 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Neil Navrekar 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Pranu Gadhoke 1 1 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Praveen Gupta 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Praveen Borra 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Prince Amin 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Rahul Sen 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Ravi Kadam 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Ravinder Singh 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Rishi Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Rithwick Bansal 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Rohan Williams 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Sai Rathan 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Sayed Ayazuddin 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Showordi Shuvo 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Sohil Vakharia 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Srikrishnan Vedanarayanan 1 1 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Sudeep Walvekar 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Suleman Parvez 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Sunil Subeydhi 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Sunny S Sohal 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Sushant Modani 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Sushant Modhani 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Syed Rasel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Tahir Raza 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Tapash Baishya 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Tyrone Vasel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Vikas Kapoor 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Vishal Venkateshan 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Yash Khangura 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0

Bowling Performances

Player Overs M R W BBI 5W 10W Avg SR ECO
Abdur Razzak 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adil A Bhatti 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ahsan Siddiqui 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Akhil Sehgal 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amir X Khan 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anjel Acharya 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anurag I Jain 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asghar A Kazim 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asghar Kazim 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avinash Kah 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avinash Reddy 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avinsh Ganti 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Baizad Siddiqui 8.0 1 50 0 0 0 0 0 6.25
Damien E Reed 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dharmesh Tyagi 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Elias Sunny 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fahad Shahnawaz 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gagandeep Singh 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gaurav Bajaj 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hamza Wajeeh 5.0 1 58 0 0 0 0 0 11.6
Harsha Singamreddy 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Harsha Unk 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hassan Wajeeh 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0
Jason Dawes 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jatan G Upadhyay 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Joseph Brown 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Junaid Aziz 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kumar A Nandlal 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mahidhar Mullapadi 7.0 1 52 0 0 0 0 0 7.43
Manoj Charati 6.0 1 47 0 0 0 0 0 7.83
Marco Granston 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0
Marvin Darlington 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Milind Kumar 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mohammad Usman Rehman 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mohammad Ashraful 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhammad Sohail Akram 8.0 1 54 0 0 0 0 0 6.61
Muhammad Enam-ul Haq 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nabeel Adeel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nadif Chowdury 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Navdeep Gadhoke 1.0 1 20 0 0 0 0 0 20
Neil Navrekar 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pranu Gadhoke 3.0 1 26 0 0 0 0 0 8.67
Praveen Gupta 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Praveen Borra 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prince Amin 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rahul Sen 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ravi Kadam 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ravinder Singh 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rishi Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rithwick Bansal 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rohan Williams 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sai Rathan 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sayed Ayazuddin 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Showordi Shuvo 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sohil Vakharia 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Srikrishnan Vedanarayanan 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0
Sudeep Walvekar 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Suleman Parvez 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sunil Subeydhi 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sunny S Sohal 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sushant Modani 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sushant Modhani 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Syed Rasel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tahir Raza 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tapash Baishya 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tyrone Vasel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varun Pat 2.0 1 20 0 0 0 0 0 10
Vikas Kapoor 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vishal Venkateshan 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yash Khangura 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0

Team Statistics

Year Tournament Played Won Lost Tie/Draw No Result Highest Lowest
2018 2018 Premier Division 4 0 1 0 3 124 0