Insert title here
Insert title here

Stars of the Week

Star Batsmen of the Week

  • No Star Batsmen for the week

Star Bowlers of the Week

  • No Star Bowler for the week

Recent Match Results

Upcoming/In progress Matches

  • No upcoming matches

Batting and Fielding Performances

Player M I NO R HS Avg SR 100 50 CT ST
Neil Mcgarrell 4 4 1 131 98 43.67 1007.69 0 1 0 0
Elias Sunny 2 2 - 58 58 29 0 0 1 1 0
Saqib Saleemi 4 4 - 54 30 13.5 145.95 0 0 0 0
Waseem Arif 3 3 - 39 24 13 1950 0 0 0 0
Ali Cheema 1 1 1 37 37 0 0 0 0 1 0
Muhammad Sohail Akram 2 2 1 27 25 27 142.11 0 0 0 0
Ali Imran 1 1 - 15 15 0 0 0 0 0 0
Baizad Siddiqui 1 1 - 15 15 15 115.38 0 0 0 0
Avilesh Vellelath 1 1 - 11 11 11 0 0 0 0 0
Gauranshu Sharma 1 1 - 11 11 11 0 0 0 0 0
Aziz Khokhawala 3 3 - 9 6 3 40.91 0 0 0 0
Varun Prakash 2 2 - 8 8 4 160 0 0 0 0
Hassan Wajeeh 1 1 - 6 6 6 28.57 0 0 0 0
Jamie Hay 1 1 - 6 6 6 0 0 0 0 0
Manoj Charati 1 1 - 6 6 6 37.5 0 0 0 0
Fahad Khan 2 2 - 5 5 5 0 0 0 1 0
Abbas Halwadwala 3 3 1 4 4 2 22.22 0 0 3 0
Hamza Wajeeh 1 1 1 4 4 0 23.53 0 0 0 0
Shazain Yusuf 2 2 - 4 3 2 36.36 0 0 0 0
Amir Khan 3 3 - 1 1 0.33 50 0 0 0 0
Sayed Ayazuddin 1 1 - 1 1 1 0 0 0 0 0
Abhishek Gupta 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Adeel Ahmad 1 1 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Adnan Khan  0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Ahmer Mujtaba 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Ahsan Siddiqui 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Akhil Sehgal 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Aldean Mundley 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Anurag I Jain 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Avinash Kah 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Avinash Reddy 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Avinsh Ganti 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Bilal Ghous 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Bilal Raja 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Bilal Abbas 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Christopher Powell 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Danial Ahnmed 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Dawnley Grant 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Donwell Hector 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Fahad Baber 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Fahid Kehar 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Farhan Ali 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Gagandeep Singh 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Girish Kale 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Gourav Bajaj 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Haider Ali Shah 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Hamayun Mirza 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Harsha Singamreddy 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Imam Iqbal 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Irfan Muhammad 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Jamel P Parillion 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Jatan G Upadhyay 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Junaid Aziz 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Karthik Srinivasan 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Kiran Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Mahidhar Mullapadi 1 1 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Maninder Singh 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Marco Granston 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Marvin Darlington 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Milind Kumar 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Mohammad Usman Rehman 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Mohammad Ashraful 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhammad Awais 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhammad Jony 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhammad Enam-ul Haq 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhammad Tahir 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhammad R Tayyab 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Mushahid Tahir 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Nabeel Khan 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Nabeel Adeel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Nadif Chowdury 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Neil Navrekar 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Oshane Walters 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Pranu Gadhoke 1 1 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Praveen Borra 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Prince Amin 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Qasim Khan 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Rahul Sen 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Rahul Gurajala 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Raja Yasir 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Rakesh Dash 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Rishi Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Rithwick Bansal 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Rizwan Akram 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Roy Silva 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Sai Rathan 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Sai Ramesh 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Shahzain Yusuf 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Shemroy R Barrington 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Showordi Shuvo 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Sohil Vakharia 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Srikrishnan Vedanarayanan 1 1 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Steven Taylor 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Sunil Subeydhi 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Sunny Patel 1 1 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Sunny Sohal 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Syed Rasel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Tapash Baishya 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Trinson Carmichael 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Ubaid Razi 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Umar Hanif 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Umesh Sabharwal 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Vikas Kapoor 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Viral Parekh 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Vishal Venkateshan 1 1 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Waheed Akhtar 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Wasim Arif 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Yash Khangura 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Zafar Khan 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Zee Omar 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Zubair Awan 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0

Bowling Performances

Player Overs M R W BBI 5W 10W Avg SR ECO
Neil Mcgarrell 15.0 4 93 4 0 0 23.25 22.5 6.2
Adeel Ahmad 8.0 1 36 3 0 0 12 16 4.5
Elias Sunny 13.0 2 37 3 0 0 12.33 26 2.85
Sunny Patel 8.0 1 33 2 0 0 16.5 24 4.12
Saqib Saleemi 13.0 4 109 1 0 0 109 78 8.38
Abbas Halwadwala 1.1 3 12 0 0 0 0 0 10.29
Abhishek Gupta 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adnan Khan  0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ahmer Mujtaba 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ahsan Siddiqui 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Akhil Sehgal 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aldean Mundley 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ali Imran 1.0 1 9 0 0 0 0 0 9
Ali Cheema 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0
Amir Khan 0.0 3 0 0 0 0 0 0 0
Anurag I Jain 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avilesh Vellelath 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0
Avinash Kah 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avinash Reddy 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avinsh Ganti 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aziz Khokhawala 0.0 3 0 0 0 0 0 0 0
Baizad Siddiqui 8.0 1 50 0 0 0 0 0 6.25
Bilal Ghous 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bilal Raja 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bilal Abbas 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Christopher Powell 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Danial Ahnmed 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dawnley Grant 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Donwell Hector 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fahad Khan 1.0 2 10 0 0 0 0 0 10
Fahad Baber 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fahid Kehar 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Farhan Ali 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gagandeep Singh 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gauranshu Sharma 6.4 1 52 0 0 0 0 0 7.8
Girish Kale 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gourav Bajaj 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Haider Ali Shah 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hamayun Mirza 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hamza Wajeeh 5.0 1 58 0 0 0 0 0 11.6
Harsha Singamreddy 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hassan Wajeeh 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0
Imam Iqbal 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Irfan Muhammad 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jamel P Parillion 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jamie Hay 4.0 1 31 0 0 0 0 0 7.75
Jatan G Upadhyay 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Junaid Aziz 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Karthik Srinivasan 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kiran Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mahidhar Mullapadi 7.0 1 52 0 0 0 0 0 7.43
Maninder Singh 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Manoj Charati 6.0 1 47 0 0 0 0 0 7.83
Marco Granston 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0
Marvin Darlington 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Milind Kumar 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mohammad Usman Rehman 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mohammad Ashraful 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhammad Awais 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhammad Jony 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhammad Enam-ul Haq 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhammad Tahir 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhammad Sohail Akram 8.0 2 54 0 0 0 0 0 6.61
Muhammad R Tayyab 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mushahid Tahir 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nabeel Khan 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nabeel Adeel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nadif Chowdury 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Neil Navrekar 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oshane Walters 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pranu Gadhoke 3.0 1 26 0 0 0 0 0 8.67
Praveen Borra 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prince Amin 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Qasim Khan 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rahul Sen 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rahul Gurajala 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Raja Yasir 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rakesh Dash 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rishi Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rithwick Bansal 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rizwan Akram 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Roy Silva 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sai Rathan 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sai Ramesh 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sayed Ayazuddin 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0
Shahzain Yusuf 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shazain Yusuf 2.0 2 19 0 0 0 0 0 9.5
Shemroy R Barrington 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Showordi Shuvo 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sohil Vakharia 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Srikrishnan Vedanarayanan 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0
Steven Taylor 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sunil Subeydhi 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sunny Sohal 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Syed Rasel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tapash Baishya 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Trinson Carmichael 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ubaid Razi 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Umar Hanif 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Umesh Sabharwal 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varun Prakash 0.0 2 0 0 0 0 0 0 0
Vikas Kapoor 1.0 2 0 0 0 0 0 0 0
Viral Parekh 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vishal Venkateshan 3.0 1 27 0 0 0 0 0 9
Waheed Akhtar 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Waseem Arif 5.1 3 49 0 0 0 0 0 9.48
Wasim Arif 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yash Khangura 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zafar Khan 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zee Omar 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zubair Awan 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0

Team Statistics

Year Tournament Played Won Lost Tie/Draw No Result Highest Lowest
2018 2018 Premier Division 10 0 6 0 4 193 0