Insert title here
Insert title here

Stars of the Week

Star Batsmen of the Week

  • No Star Batsmen for the week

Star Bowlers of the Week

  • No Star Bowler for the week

Recent Match Results

Upcoming/In progress Matches

Batting and Fielding Performances

Player M I NO R HS Avg SR 100 50 CT ST
Aman Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Anuraag Singh 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Arpit Dhir 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Arun Sharma 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Ashwin Venkat 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Cyrus Noria 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Hariharan Kilakkencherry 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Harshal V Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Hemendra Ramanlal 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Hiten Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Ishwar Singh 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Jagrit Anand 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Jatin Suryawanshi 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Jaymin Goswami 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Joash Shah Srigiri 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapil Khanna 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Karan D Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Karthik Ramasubramanian 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Kaushal Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Krunal Dinesh Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Krunal Champaneri 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Kunal  Baride 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Madhu Kondapi 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Mahidhar Mullapadi 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Mayur Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Moiz Rana 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Nrupal Desai 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Pradeep Tanwar 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Pranjal Sharma 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Pratik Karvekar 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Pravin Tambe 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Rimal Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Rohan Sunil  Sheth 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Sakshay Vij 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Sandeep Dhar 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Santosh Dani 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Saurabh Walke 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Shashidhar Suvarna 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Shoaib Sheikh 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Smit Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Sudheer Muddappa 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Suresh Ramani 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Telge Shavinda Peiris 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Trevor Henry 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Tript Singh 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Vaibhav Vartak 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Vashisth Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Viraj A Desai 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Vishal (banti) Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Yash Shah 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Yogesh Pawar 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Yogiraj Baride 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Yuzvendra Chahal 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Zoheb Mukhy 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0

Bowling Performances

Player Overs M R W BBI 5W 10W Avg SR ECO
Aman Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anuraag Singh 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arpit Dhir 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arun Sharma 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ashwin Venkat 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cyrus Noria 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hariharan Kilakkencherry 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Harshal V Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hemendra Ramanlal 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hiten Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ishwar Singh 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jagrit Anand 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jatin Suryawanshi 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jaymin Goswami 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Joash Shah Srigiri 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapil Khanna 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Karan D Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Karthik Ramasubramanian 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kaushal Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Krunal Dinesh Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Krunal Champaneri 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kunal  Baride 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Madhu Kondapi 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mahidhar Mullapadi 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mayur Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Moiz Rana 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nrupal Desai 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pradeep Tanwar 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pranjal Sharma 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pratik Karvekar 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pravin Tambe 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rimal Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rohan Sunil  Sheth 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sakshay Vij 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sandeep Dhar 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Santosh Dani 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saurabh Walke 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shashidhar Suvarna 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shoaib Sheikh 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Smit Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sudheer Muddappa 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Suresh Ramani 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Telge Shavinda Peiris 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Trevor Henry 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tript Singh 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vaibhav Vartak 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vashisth Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Viraj A Desai 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vishal (banti) Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yash Shah 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yogesh Pawar 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yogiraj Baride 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yuzvendra Chahal 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zoheb Mukhy 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0

Team Statistics

Year Tournament Played Won Lost Tie/Draw No Result Highest Lowest
2018 2018 Premier Division 11 4 2 0 5 235 0