Insert title here
Insert title here
Holmdel Cricket Club
Batting and Fielding Performances
Player M I NO R HS Avg SR 100 50 CT ST
Santosh Dani 4 4 1 142 74 47.33 236.67 0 1 0 0
Laxman Nyamagouda 4 4 1 129 100 43 195.45 1 0 1 0
Viraj A Desai 4 4 1 104 61 34.67 385.19 0 1 2 0
Rimal Patel 4 4 - 88 42 22 2200 0 0 7 0
Kunal  Baride 2 2 - 35 34 17.5 1750 0 0 0 0
Meet Shah 2 2 - 32 19 16 228.57 0 0 1 1
Aman Patel 4 4 - 28 14 9.33 0 0 0 5 0
Rushi Amin 4 4 - 20 16 6.67 0 0 0 3 0
Dhanraj Jadhav 4 4 - 17 14 5.67 0 0 0 0 0
Sakshay Vij 3 3 2 12 11 12 400 0 0 0 0
Anuraag Singh 4 4 1 11 11 3.67 137.5 0 0 2 0
Arun Sharma 2 2 1 7 7 0 0 0 0 0 0
Arpit Dhir 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Cyrus Noria 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Hariharan Kilakkencherry 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Hemendra Ramanlal 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Hiten Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Ishwar Singh 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Jagrit Anand 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Jatin Suryawanshi 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Jaymin Goswami 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapil Khanna 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Karan D Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Kaushal Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Krunal Dinesh Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Madhu Kondapi 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Mahidhar Mullapadi 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Mayur Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Moiz Rana 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Pradeep Tanwar 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Pratik Karvekar 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Priyank Khanna 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Rohan Sunil  Sheth 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Sameer Modhe 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Sandeep Dhar 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Shashidhar Suvarna 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Smit Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Sudheer Muddappa 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Suresh Ramani 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Telge Shavinda Peiris 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Tript Singh 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Udaya Bambarandage 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Vaibhav Vartak 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Vimal Lad 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Vishal (banti) Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Yash Shah 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Yogiraj Baride 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Zoheb Mukhy 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Bowling Performances
Player Overs M R W BBI 5W 10W Avg SR ECO
Rushi Amin 13.5 4 102 7 0 0 14.57 11.86 7.37
Rimal Patel 13.0 4 114 6 0 0 19 13 8.77
Dhanraj Jadhav 9.0 4 67 5 0 0 13.4 10.8 7.44
Viraj A Desai 11.0 4 43 5 0 0 8.6 13.2 3.91
Aman Patel 9.0 4 96 2 0 0 48 27 10.67
Shashidhar Suvarna 7.0 2 66 2 0 0 33 21 9.43
Arun Sharma 4.0 2 35 1 0 0 35 24 8.75
Sakshay Vij 6.4 3 76 1 0 0 76 40 11.4
Anuraag Singh 1.0 4 0 0 0 0 0 0 0
Arpit Dhir 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cyrus Noria 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hariharan Kilakkencherry 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hemendra Ramanlal 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hiten Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ishwar Singh 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jagrit Anand 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jatin Suryawanshi 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jaymin Goswami 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapil Khanna 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Karan D Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kaushal Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Krunal Dinesh Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kunal  Baride 0.0 2 0 0 0 0 0 0 0
Laxman Nyamagouda 0.0 4 0 0 0 0 0 0 0
Madhu Kondapi 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mahidhar Mullapadi 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mayur Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Meet Shah 0.0 2 0 0 0 0 0 0 0
Moiz Rana 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pradeep Tanwar 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pratik Karvekar 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Priyank Khanna 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rohan Sunil  Sheth 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sameer Modhe 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sandeep Dhar 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Santosh Dani 0.0 4 0 0 0 0 0 0 0
Smit Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sudheer Muddappa 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Suresh Ramani 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Telge Shavinda Peiris 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tript Singh 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Udaya Bambarandage 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vaibhav Vartak 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vimal Lad 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vishal (banti) Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yash Shah 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yogiraj Baride 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zoheb Mukhy 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Team Statistics
Year Tournament Played Won Lost Tie/Draw No Result Highest Lowest
2018 CLNJ 2018 T20 Tournament - Div A PLAY OFFS 1 0 1 0 0 137 137
2018 CLNJ 2018 T20 Tournament - Div A PLAY OFFS 0 0 0 0 0 0 0
2018 CLNJ 2018 T20 Tournament - Div A1 6 4 1 1 0 204 0