Insert title here
Insert title here
YUVARAJ CC - PALANI
YUVARAJ CC - PALANI
Batting and Fielding Performances
Player M I NO R HS Avg SR 100 50 CT ST
Guna Sekaran S 2 2 - 43 32 21.5 143.33 0 0 1 0
Rahul Chinju T 2 2 - 38 38 38 86.36 0 0 0 0
Prathish Kumar P.v. 1 1 1 35 35 0 102.94 0 0 1 0
Pratheep A.. 3 3 - 34 34 34 77.27 0 0 1 0
Vignesh T.. 1 1 - 26 26 26 86.67 0 0 2 0
Durgai Nathan R 2 2 - 20 20 20 42.55 0 0 0 0
Senthil Velavan M 3 3 - 14 14 14 66.67 0 0 1 0
Siva Samy C 3 3 1 6 6 6 42.86 0 0 0 0
Ramesh V 1 1 - 5 5 5 166.67 0 0 1 0
Santhosh Kumar B 1 1 - 1 1 1 10 0 0 1 0
Vishnu A.. 2 2 - 1 1 1 50 0 0 0 0
Gowri Sankar A 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Hari Sh L 1 1 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Kaali Dass N 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Karthi T 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Kathik T.. 2 2 - 0 0 0 0 0 0 2 0
Kattu Raja R 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Kesavan M.. 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Prasanth K.. 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Raja Durai S 2 2 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Rame Sh T 1 1 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Sai Sankar Narayanan S 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Satheesh Kumar P 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Selvanathan S 2 2 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Siva Prakash T 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Sundara Vel R 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Suthesh R.. 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Vadivel R 2 2 - 0 0 0 0 0 0 1 0
Vinoth Kumar G 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Yogaraj N 1 1 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Bowling Performances
Player Overs M R W BBI 5W 10W Avg SR ECO
Durgai Nathan R 16.3 2 78 9 1 0 8.67 11 4.73
Santhosh Kumar B 5.0 1 26 2 0 0 13 15 5.2
Selvanathan S 7.1 2 44 2 0 0 22 21.5 6.14
Senthil Velavan M 7.0 3 28 1 0 0 28 42 4
Gowri Sankar A 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Guna Sekaran S 5.0 2 29 0 0 0 0 0 5.8
Hari Sh L 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0
Kaali Dass N 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Karthi T 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kathik T.. 8.0 2 29 0 0 0 0 0 3.62
Kattu Raja R 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kesavan M.. 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prasanth K.. 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pratheep A.. 10.0 3 49 0 0 0 0 0 4.9
Prathish Kumar P.v. 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0
Rahul Chinju T 1.0 2 4 0 0 0 0 0 4
Raja Durai S 0.0 2 0 0 0 0 0 0 0
Rame Sh T 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ramesh V 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0
Sai Sankar Narayanan S 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0
Satheesh Kumar P 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siva Samy C 0.0 3 0 0 0 0 0 0 0
Siva Prakash T 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sundara Vel R 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Suthesh R.. 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vadivel R 1.0 2 9 0 0 0 0 0 9
Vignesh T.. 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0
Vinoth Kumar G 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vishnu A.. 0.0 2 0 0 0 0 0 0 0
Yogaraj N 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0
Team Statistics
Year Tournament Played Won Lost Tie/Draw No Result Highest Lowest
2019 1st DIV - 2019 - 20 - GROUP B - DINDIGUL DRAGONS TROPHY 3 1 1 0 1 154 0