Insert title here
Insert title here
VIGNESH SPORTS JUNIORS CC - DGL
VIGNESH SPORTS JUNIORS CC - DGL
Batting and Fielding Performances
Player M I NO R HS Avg SR 100 50 CT ST
Karthik Saran S 3 3 2 191 91 191 104.95 0 2 3 0
Lakshmi Narayanan A 2 2 1 92 58 92 84.4 0 1 2 0
Jayanth S.. 3 3 - 61 39 20.33 53.98 0 0 1 0
Mani Kandan S 3 3 - 40 30 13.33 64.52 0 0 2 0
Sri Kanth R 3 3 - 22 20 7.33 46.81 0 0 3 0
Kashpar S 3 3 - 18 18 9 105.88 0 0 0 0
Kabilesh Waran S 1 1 - 10 10 10 47.62 0 0 0 0
Girish Rahul P 1 1 1 7 7 0 26.92 0 0 0 0
Dheeraj S 1 1 - 6 6 6 28.57 0 0 0 0
Aryan Katkar P 2 2 - 4 4 4 16.67 0 0 3 0
Saravana Kumar R 1 1 - 3 3 3 21.43 0 0 0 0
Ajay Priyan M 2 2 - 2 2 2 12.5 0 0 0 0
Sidarth A R 1 1 - 2 2 2 25 0 0 0 1
Vivek M.. 2 2 - 2 1 1 25 0 0 1 0
Kathirvel S.. 2 2 - 1 1 1 5.88 0 0 1 0
Makarish M.. 2 2 - 1 1 0.5 10 0 0 3 0
Aryan Katkar 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Karuppa Samy M 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
M.. Makarish 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Maran S.. 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Mukesh Kumar K B 1 1 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Raj Mohan P 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Rakesh Prabhu P 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Ramachandran P.. 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Sundariah S.. 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Sundariah A.. 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Vasantha Kumar P 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Bowling Performances
Player Overs M R W BBI 5W 10W Avg SR ECO
Kashpar S 23.3 3 101 8 0 0 12.62 10.5 7.21
Mani Kandan S 30.0 3 202 6 0 0 33.67 20 10.1
Saravana Kumar R 9.0 1 31 5 1 0 6.2 10.8 3.44
Aryan Katkar P 13.0 2 85 3 0 0 28.33 8 21.25
Jayanth S.. 9.7 3 44 2 0 0 22 15 8.8
Karthik Saran S 20.0 3 111 2 0 0 55.5 60 5.55
Ajay Priyan M 2.0 2 13 0 0 0 0 0 0
Aryan Katkar 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dheeraj S 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0
Girish Rahul P 1.0 1 9 0 0 0 0 0 0
Kabilesh Waran S 4.0 1 24 0 0 0 0 0 0
Karuppa Samy M 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kathirvel S.. 0.0 2 0 0 0 0 0 0 0
Lakshmi Narayanan A 0.0 2 0 0 0 0 0 0 0
M.. Makarish 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Makarish M.. 0.0 2 0 0 0 0 0 0 0
Maran S.. 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mukesh Kumar K B 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0
Raj Mohan P 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rakesh Prabhu P 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ramachandran P.. 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sidarth A R 2.0 1 10 0 0 0 0 0 0
Sri Kanth R 0.0 3 0 0 0 0 0 0 0
Sundariah S.. 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sundariah A.. 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vasantha Kumar P 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vivek M.. 8.0 2 44 0 0 0 0 0 5.5
Team Statistics
Year Tournament Played Won Lost Tie/Draw No Result Highest Lowest
2019 1st DIV - 2019 - 20 - GROUP B - DINDIGUL DRAGONS TROPHY 3 1 2 0 0 206 115