Insert title here
Insert title here
Batting and Fielding Performances
Player M I NO R HS Avg SR 100 50 CT ST
Krishna Immaneni 9 9 - 197 74 21.89 115.2 0 1 5 0
Ravi Garimella 5 5 1 143 54 35.75 172.29 0 2 4 0
Abhilash Akula 8 8 1 118 25 16.86 106.31 0 0 2 0
Shashank Gundlapally 7 7 - 77 36 11 81.91 0 0 2 0
Chanakya Mothukuri 10 10 2 76 26 9.5 62.3 0 0 3 0
Dheeraj Soni 2 2 - 46 38 23 460 0 0 0 0
Nitin Mitra 1 1 - 46 46 46 127.78 0 0 0 0
Prasad Nallapati 7 7 1 44 25 11 151.72 0 0 0 0
Sri Kovela 2 2 - 43 28 21.5 87.76 0 0 0 0
Venkat Anna 4 4 - 41 19 10.25 50.62 0 0 1 0
Siddhart Kappa 2 2 1 34 33 34 34.34 0 0 0 0
Hrishikesh Akkaraju 1 1 - 33 33 33 55.93 0 0 0 0
Deepak Gadela 1 1 1 30 30 0 103.45 0 0 0 0
Naveen Are 7 7 - 30 14 4.29 75 0 0 2 0
Swami Prasanna 1 1 - 30 30 30 61.22 0 0 2 0
Anand A Kataria 6 6 - 28 7 4.67 70 0 0 0 0
Vijay Dy 3 3 1 23 12 11.5 52.27 0 0 0 0
Venkata Raga Sumanth Vasantha 7 7 - 14 8 2.33 100 0 0 2 0
Bhrugen Bhaleeya 1 1 - 8 8 8 25.81 0 0 0 0
Mahesh Kanneboina 1 1 - 8 8 8 25 0 0 0 0
Arya Nagaraja 3 3 1 6 5 6 14.63 0 0 3 0
Mani Sundaram 2 2 1 6 4 6 54.55 0 0 0 0
Rakesh Sreerambhatla 3 3 - 6 4 2 26.09 0 0 0 0
Pankaj Patil 1 1 - 5 5 5 35.71 0 0 0 0
Hemant Sharma 3 3 1 3 2 1.5 42.86 0 0 3 0
Kumar Subramanyam 1 1 - 2 2 2 33.33 0 0 1 0
Sunil Cherukuri 2 2 - 1 1 1 0 0 0 0 0
Basharat Choudhary 2 2 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Bhargav Jillepalli 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Karan Madan 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Manoj Batchali 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Pradeep Yadav 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Prasanna Kulkarni 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Raghu Bethellu 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Raja Sekhar Reddy Sadu 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Sandeep Sudini 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Shapnil Roy 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Surya Thuremella 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Teja Ram 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Venkatesh Av7 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Bowling Performances
Player Overs M R W BBI 5W 10W Avg SR ECO
Shashank Gundlapally 38.0 7 173 10 0 0 17.3 22.8 4.55
Chanakya Mothukuri 39.3 10 213 9 0 0 23.67 26.33 5.39
Ravi Garimella 30.0 5 151 9 0 0 16.78 20 5.03
Venkata Raga Sumanth Vasantha 43.2 7 181 9 0 0 20.11 28.89 4.18
Siddhart Kappa 15.0 2 60 5 0 0 12 18 4
Sri Kovela 9.4 2 69 5 0 0 13.8 11.6 7.14
Naveen Are 17.0 7 108 4 0 0 27 25.5 6.35
Venkat Anna 22.0 4 130 3 0 0 43.33 44 5.91
Arya Nagaraja 8.0 3 47 2 0 0 23.5 24 5.88
Hrishikesh Akkaraju 2.0 1 16 2 0 0 8 6 8
Nitin Mitra 5.0 1 23 2 0 0 11.5 15 4.6
Swami Prasanna 3.0 1 15 2 0 0 7.5 9 5
Dheeraj Soni 8.2 2 53 1 0 0 53 50 6.36
Krishna Immaneni 5.0 9 33 1 0 0 33 30 6.6
Mani Sundaram 1.0 2 10 1 0 0 10 6 10
Prasad Nallapati 2.1 7 21 1 0 0 21 13 9.69
Vijay Dy 4.4 3 34 1 0 0 34 28 7.29
Abhilash Akula 1.0 8 19 0 0 0 0 0 19
Anand A Kataria 5.0 6 43 0 0 0 0 0 8.6
Basharat Choudhary 0.0 2 0 0 0 0 0 0 0
Bhargav Jillepalli 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bhrugen Bhaleeya 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0
Deepak Gadela 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0
Hemant Sharma 0.0 3 0 0 0 0 0 0 0
Karan Madan 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kumar Subramanyam 3.0 1 12 0 0 0 0 0 4
Mahesh Kanneboina 4.2 1 18 0 0 0 0 0 4.15
Manoj Batchali 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pankaj Patil 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0
Pradeep Yadav 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prasanna Kulkarni 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Raghu Bethellu 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Raja Sekhar Reddy Sadu 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rakesh Sreerambhatla 1.0 3 8 0 0 0 0 0 8
Sandeep Sudini 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shapnil Roy 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sunil Cherukuri 4.0 2 45 0 0 0 0 0 11.25
Surya Thuremella 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Teja Ram 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Venkatesh Av7 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Team Statistics
Year Tournament Played Won Lost Tie/Draw No Result Highest Lowest
2018 2018 Division C 15 3 7 0 5 229 0