Insert title here
Insert title here

Batting and Fielding Performances

Player M I NO R HS Avg SR 100 50 CT ST
Krishna Immaneni 5 5 - 128 74 25.6 118.52 0 1 3 0
Shashank Gundlapally 6 6 - 73 36 12.17 82.95 0 0 2 0
Abhilash Akula 4 4 - 61 25 15.25 100 0 0 1 0
Ravi Garimella 2 2 - 57 51 28.5 123.91 0 1 1 0
Prasad Nallapati 6 6 1 44 25 11 151.72 0 0 0 0
Chanakya Mothukuri 6 6 2 42 26 10.5 52.5 0 0 3 0
Deepak Gadela 1 1 1 30 30 0 103.45 0 0 0 0
Swami Prasanna 1 1 - 30 30 30 61.22 0 0 2 0
Venkat Anna 3 3 - 30 19 10 57.69 0 0 1 0
Sri Kovela 1 1 - 28 28 28 112 0 0 0 0
Anand A Kataria 4 4 - 20 7 5 105.26 0 0 0 0
Naveen Are 4 4 - 16 9 4 88.89 0 0 1 0
Venkata Raga Sumanth Vasantha 4 4 - 10 8 2.5 111.11 0 0 1 0
Bhrugen Bhaleeya 1 1 - 8 8 8 25.81 0 0 0 0
Pankaj Patil 1 1 - 5 5 5 35.71 0 0 0 0
Mani Sundaram 1 1 - 2 2 2 33.33 0 0 0 0
Rakesh Sreerambhatla 1 1 - 2 2 2 16.67 0 0 0 0
Arya Nagaraja 2 2 1 1 1 1 20 0 0 1 0
Sunil Cherukuri 2 2 - 1 1 1 0 0 0 0 0
Vijay Dy 1 1 - 1 1 1 7.69 0 0 0 0
Basharat Choudhary 2 2 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Bhargav Jillepalli 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Hemant Sharma 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Karan Madan 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Mahesh Kanneboina 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Nitin Mitra 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Pradeep Yadav 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Prasanna Kulkarni 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Shapnil Roy 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0

Bowling Performances

Player Overs M R W BBI 5W 10W Avg SR ECO
Shashank Gundlapally 32.0 6 154 10 0 0 15.4 19.2 4.81
Venkata Raga Sumanth Vasantha 22.0 4 109 5 0 0 21.8 26.4 4.95
Chanakya Mothukuri 20.3 6 113 4 0 0 28.25 30.75 5.51
Sri Kovela 8.0 1 57 4 0 0 14.25 12 7.12
Ravi Garimella 13.0 2 84 3 0 0 28 26 6.46
Arya Nagaraja 5.0 2 32 2 0 0 16 15 6.4
Naveen Are 7.0 4 50 2 0 0 25 21 7.14
Swami Prasanna 3.0 1 15 2 0 0 7.5 9 5
Venkat Anna 18.0 3 109 2 0 0 54.5 54 6.06
Mani Sundaram 1.0 1 10 1 0 0 10 6 10
Prasad Nallapati 2.1 6 21 1 0 0 21 13 9.69
Vijay Dy 3.0 1 10 1 0 0 10 18 3.33
Abhilash Akula 0.0 4 0 0 0 0 0 0 0
Anand A Kataria 4.0 4 28 0 0 0 0 0 7
Basharat Choudhary 0.0 2 0 0 0 0 0 0 0
Bhargav Jillepalli 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bhrugen Bhaleeya 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0
Deepak Gadela 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0
Hemant Sharma 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Karan Madan 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Krishna Immaneni 0.0 5 0 0 0 0 0 0 0
Mahesh Kanneboina 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nitin Mitra 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pankaj Patil 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0
Pradeep Yadav 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prasanna Kulkarni 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rakesh Sreerambhatla 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0
Shapnil Roy 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sunil Cherukuri 4.0 2 45 0 0 0 0 0 11.25

Team Statistics

Year Tournament Played Won Lost Tie/Draw No Result Highest Lowest
2018 2018 Division C 11 1 5 0 5 229 0