Insert title here
Insert title here
NJ Barons Cricket Club

Star Batsmen of the Week

No Star Batsmen for the week

Star Bowlers of the Week

No Star Bowler for the week

Recent Match Results

Upcoming/In progress Matches

No upcoming matches
Batting and Fielding Performances
Player M I NO R HS Avg SR 100 50 CT ST
Dhaval Panchal 11 11 2 250 62 31.25 165.56 0 1 4 0
Anudeep Veluri 11 11 - 204 53 18.55 86.44 0 1 4 0
Chintankumar Patel 11 11 - 148 44 13.45 70.48 0 0 2 0
Pranav Kumar Gangam 6 6 - 122 55 24.4 65.95 0 1 3 0
Prithvi Hegde 8 8 1 100 58 16.67 52.36 0 1 4 0
Anil Chittedi 2 2 - 88 86 44 114.29 0 1 2 0
Venkat Reddy Goli 4 4 2 61 50 61 103.39 0 1 3 0
Raza Abbas 4 4 1 60 37 20 125 0 0 0 0
Achal Yadav 4 4 2 54 30 27 76.06 0 0 1 0
Srikanth Mantha 4 4 - 51 22 12.75 49.51 0 0 2 0
Pradeep Chandra Yarlagadda 5 5 - 46 33 11.5 66.67 0 0 1 0
Praneeth Reddy Muthukuru 3 3 - 45 27 15 83.33 0 0 1 0
Ravikiran Gujju 4 4 2 43 22 43 91.49 0 0 6 0
Sireesh Komati 10 10 1 38 11 4.75 29.92 0 0 1 0
Allan Dabre 4 4 - 37 16 12.33 43.02 0 0 2 0
Div Sheth 2 2 - 37 24 18.5 82.22 0 0 1 0
Prateek Garg 7 7 2 33 16 8.25 34.02 0 0 2 0
Ravi Parsi 3 3 - 26 14 8.67 86.67 0 0 2 0
Parin Patel 4 4 1 22 8 7.33 68.75 0 0 4 0
Lakshman Seshagiri 9 9 1 17 8 3.4 100 0 0 2 0
Rajasekhar Vamaraju 3 3 - 13 13 6.5 108.33 0 0 0 0
Meghal Panchal 2 2 - 11 11 5.5 68.75 0 0 0 0
Mandar Vyas 2 2 1 4 2 4 26.67 0 0 0 0
Santhosh Sangidi 3 3 - 3 3 3 27.27 0 0 1 0
Jimil Shah 1 1 - 1 1 1 25 0 0 1 0
Abhishek Chitale 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Achal Yadav 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Arun Jain 1 1 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Ashish Sharma 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Avinash Chenchu 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Azhar Shaikh 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Balakrishna Sara 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Deepak Mohan 1 1 - 0 0 0 0 0 0 1 0
Dipak Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Gautham Anne 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Gautham Mullapudi 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Jignesh Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Kadhiravan Rangaswamy 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Kal Karam 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Karan Nekkalapudi 1 1 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Karuna Mr 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Kiran Cherukuwada 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Mani Kanta Kottu 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Murali Krishna Mungamuru 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Nikhil Gupta 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Ome Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Raj (dada) Madugula 1 1 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Rajesh Narayanan 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Sahil Anand 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Sanjyoth Babu Malraj 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Santhosh Shandakshari 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Satish Valluripalli 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Srikanth Namburi 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Tamma Naveen 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varun Chabbra 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Venu Mukkavilli 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Vikram Bo 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Bowling Performances
Player Overs M R W BBI 5W 10W Avg SR ECO
Chintankumar Patel 62.2 11 334 15 0 0 22.27 25.2 5.3
Allan Dabre 16.1 4 77 10 0 0 7.7 9.7 4.76
Lakshman Seshagiri 49.0 9 249 8 0 0 31.12 36.75 5.08
Pranav Kumar Gangam 34.0 6 148 8 1 0 18.5 25.5 4.35
Venkat Reddy Goli 28.0 4 102 8 0 0 12.75 21 3.64
Praneeth Reddy Muthukuru 10.0 3 36 4 0 0 9 15 3.6
Srikanth Mantha 24.0 4 88 4 0 0 22 36 3.67
Dhaval Panchal 33.0 11 197 3 0 0 65.67 66 5.97
Karan Nekkalapudi 8.0 1 16 3 0 0 5.33 16 2
Meghal Panchal 10.0 2 53 2 0 0 26.5 30 5.3
Parin Patel 13.0 4 49 2 0 0 24.5 39 3.77
Achal Yadav 3.0 4 17 1 0 0 17 18 5.67
Anil Chittedi 8.0 2 51 1 0 0 51 48 6.38
Anudeep Veluri 10.4 11 92 1 0 0 92 64 8.62
Div Sheth 14.0 2 129 1 0 0 129 84 9.21
Pradeep Chandra Yarlagadda 4.0 5 21 1 0 0 21 24 5.25
Prateek Garg 8.0 7 53 1 0 0 53 48 6.62
Raza Abbas 8.0 4 24 1 0 0 24 48 3
Santhosh Sangidi 11.0 3 74 1 0 0 74 66 6.73
Sireesh Komati 6.0 10 27 1 0 0 27 36 4.5
Abhishek Chitale 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Achal Yadav 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arun Jain 2.0 1 12 0 0 0 0 0 6
Ashish Sharma 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avinash Chenchu 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Azhar Shaikh 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Balakrishna Sara 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deepak Mohan 1.0 1 15 0 0 0 0 0 15
Dipak Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gautham Anne 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gautham Mullapudi 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jignesh Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jimil Shah 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0
Kadhiravan Rangaswamy 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kal Karam 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Karuna Mr 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kiran Cherukuwada 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mandar Vyas 0.0 2 0 0 0 0 0 0 0
Mani Kanta Kottu 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Murali Krishna Mungamuru 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nikhil Gupta 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ome Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prithvi Hegde 1.0 8 13 0 0 0 0 0 13
Raj (dada) Madugula 1.0 1 6 0 0 0 0 0 6
Rajasekhar Vamaraju 0.0 3 0 0 0 0 0 0 0
Rajesh Narayanan 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ravi Parsi 0.0 3 0 0 0 0 0 0 0
Ravikiran Gujju 0.0 4 0 0 0 0 0 0 0
Sahil Anand 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sanjyoth Babu Malraj 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Santhosh Shandakshari 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Satish Valluripalli 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Srikanth Namburi 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tamma Naveen 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varun Chabbra 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Venu Mukkavilli 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vikram Bo 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Team Statistics
Year Tournament Played Won Lost Tie/Draw No Result Highest Lowest
2019 2019 Division B 15 4 9 0 2 230 0