Insert title here
Insert title here
NJ Barons Cricket Club
NJ Barons Cricket Club
Batting and Fielding Performances
Player M I NO R HS Avg SR 100 50 CT ST
Anil Chittedi 2 2 - 88 86 44 114.29 0 1 2 0
Achal Yadav 4 4 2 54 30 27 76.06 0 0 1 0
Pradeep Chandra Yarlagadda 5 5 - 46 33 11.5 66.67 0 0 1 0
Div Sheth 2 2 - 37 24 18.5 82.22 0 0 1 0
Prateek Garg 7 7 2 33 16 8.25 34.02 0 0 2 0
Parin Patel 4 4 1 22 8 7.33 68.75 0 0 4 0
Rajasekhar Vamaraju 3 3 - 13 13 6.5 108.33 0 0 0 0
Meghal Panchal 2 2 - 11 11 5.5 68.75 0 0 0 0
Mandar Vyas 2 2 1 4 2 4 26.67 0 0 0 0
Jimil Shah 1 1 - 1 1 1 25 0 0 1 0
Abhishek Chitale 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Achal Yadav 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Arun Jain 1 1 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Ashish Sharma 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Avinash Chenchu 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Azhar Shaikh 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Balakrishna Sara 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Deepak Mohan 1 1 - 0 0 0 0 0 0 1 0
Dipak Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Gautham Anne 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Gautham Mullapudi 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Jignesh Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Kadhiravan Rangaswamy 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Kal Karam 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Karan Nekkalapudi 1 1 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Karuna Mr 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Kiran Cherukuwada 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Mani Kanta Kottu 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Murali Krishna Mungamuru 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Nikhil Gupta 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Ome Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Rajesh Narayanan 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Sahil Anand 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Santhosh Shandakshari 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Satish Valluripalli 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Srikanth Namburi 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Venu Mukkavilli 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Bowling Performances
Player Overs M R W BBI 5W 10W Avg SR ECO
Karan Nekkalapudi 8.0 1 16 3 0 0 5.33 16 2
Meghal Panchal 10.0 2 53 2 0 0 26.5 30 5.3
Parin Patel 13.0 4 49 2 0 0 24.5 39 3.77
Achal Yadav 3.0 4 17 1 0 0 17 18 5.67
Anil Chittedi 8.0 2 51 1 0 0 51 48 6.38
Div Sheth 14.0 2 129 1 0 0 129 84 9.21
Pradeep Chandra Yarlagadda 4.0 5 21 1 0 0 21 24 5.25
Prateek Garg 8.0 7 53 1 0 0 53 48 6.62
Abhishek Chitale 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Achal Yadav 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arun Jain 2.0 1 12 0 0 0 0 0 6
Ashish Sharma 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avinash Chenchu 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Azhar Shaikh 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Balakrishna Sara 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deepak Mohan 1.0 1 15 0 0 0 0 0 15
Dipak Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gautham Anne 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gautham Mullapudi 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jignesh Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jimil Shah 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0
Kadhiravan Rangaswamy 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kal Karam 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Karuna Mr 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kiran Cherukuwada 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mandar Vyas 0.0 2 0 0 0 0 0 0 0
Mani Kanta Kottu 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Murali Krishna Mungamuru 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nikhil Gupta 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ome Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rajasekhar Vamaraju 0.0 3 0 0 0 0 0 0 0
Rajesh Narayanan 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sahil Anand 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Santhosh Shandakshari 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Satish Valluripalli 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Srikanth Namburi 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Venu Mukkavilli 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Team Statistics
Year Tournament Played Won Lost Tie/Draw No Result Highest Lowest
2019 2019 Division B 15 4 9 0 2 230 0