Insert title here
Insert title here
CricketSocial

Star Batsmen of the Week

No Star Batsmen for the week

Star Bowlers of the Week

No Star Bowler for the week

Recent Match Results

  • No completed match results

Upcoming/In progress Matches

No upcoming matches

Batting and Fielding Performances
Player M I NO R HS Avg SR 100 50 CT ST
Bhargava Kandala 1 1 - 52 52 52 0 0 1 0 0
Ashok Melwani 1 1 - 25 25 25 166.67 0 0 0 0
Abrar Hasan Mohammad 1 1 - 10 10 10 200 0 0 0 0
Anveshan Bommareddi 1 1 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Ashwin Ashok Kumar 1 1 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Balaji Balasubramanian 1 1 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Bhuvanagiri Mohan Aditya 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Debrup Bhattacharya 1 1 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Deepak Chavan 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Deepak Gopinath 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Dinesh Gaddam 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Easwariah Erra 1 1 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Harish Easwaraiah 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Jayakumar Dillibabu 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Jaykumar Dilli 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Jerry Alexander 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Joe Devalla 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Joy Prakash 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Kannan Murugan 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Karthik Sekhar 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Krishna Prashanth Mudumbai Sowrirajan 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Kumar Thirumalaiappan 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Naraen Sridharan 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Navaneeth Karthikeyan 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Navneet Dogra 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Neeraj Iyer 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Nirav Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Nitin Sharma 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Nosthush Kenjige 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Prakash Waghwani 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Raj Sundaram 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Ram Santharam 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Ramandeep Singh Jaj 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Ramandeep Singh Jaj 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Raymond Ramrattan 1 1 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Raymond Ramrattan 1 1 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Ritesh Patel 1 1 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Rohan Arvindh 1 1 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Sainath V N Chunduri 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Sanan Juneja 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Sandeep Akkanapragada 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Sanjay Raghav Kuthur Ganesh 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Sankarsh Nayini Reddy 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Senthil Kumar Chokkalingam 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Shanth Serukur 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Shyam N Jayakumar 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Sid Partha Sarathy 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Siddharth Ragav 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Sidharth Kumar 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Sridhar Balasubramanian 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Srinivas Reddy Chaganti 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Srinivasa Reddy Chaganti 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Sriram Raghavan 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Sriram Raghavan 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Subramanian Cilambakkam 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Sukhpreet Sunny Gill 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Susindran Thangaraju 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Vaithy Ramakrishnan 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varun Katari 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Venkat Krishnan 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Vijay Honalgare 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Vishahan Iyer 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Bowling Performances
Player Overs M R W BBI 5W 10W Avg SR ECO
Abrar Hasan Mohammad 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0
Anveshan Bommareddi 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ashok Melwani 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ashwin Ashok Kumar 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0
Balaji Balasubramanian 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0
Bhargava Kandala 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0
Bhuvanagiri Mohan Aditya 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Debrup Bhattacharya 7.0 1 55 0 0 0 0 0 7.86
Deepak Chavan 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deepak Gopinath 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dinesh Gaddam 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Easwariah Erra 5.0 1 55 0 0 0 0 0 11
Harish Easwaraiah 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jayakumar Dillibabu 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jaykumar Dilli 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jerry Alexander 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Joe Devalla 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Joy Prakash 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kannan Murugan 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Karthik Sekhar 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Krishna Prashanth Mudumbai Sowrirajan 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kumar Thirumalaiappan 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Naraen Sridharan 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Navaneeth Karthikeyan 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Navneet Dogra 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Neeraj Iyer 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nirav Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nitin Sharma 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nosthush Kenjige 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prakash Waghwani 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Raj Sundaram 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ram Santharam 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ramandeep Singh Jaj 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ramandeep Singh Jaj 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Raymond Ramrattan 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0
Raymond Ramrattan 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ritesh Patel 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0
Rohan Arvindh 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0
Sainath V N Chunduri 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sanan Juneja 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sandeep Akkanapragada 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sanjay Raghav Kuthur Ganesh 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sankarsh Nayini Reddy 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Senthil Kumar Chokkalingam 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shanth Serukur 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shyam N Jayakumar 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sid Partha Sarathy 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siddharth Ragav 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sidharth Kumar 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sridhar Balasubramanian 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Srinivas Reddy Chaganti 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Srinivasa Reddy Chaganti 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sriram Raghavan 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sriram Raghavan 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subramanian Cilambakkam 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sukhpreet Sunny Gill 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Susindran Thangaraju 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vaithy Ramakrishnan 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varun Katari 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Venkat Krishnan 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vijay Honalgare 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vishahan Iyer 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Team Statistics
Year Tournament Played Won Lost Tie/Draw No Result Highest Lowest
2017 Liberty Region - 2017 0 0 0 0 0 0 0
RECENT POST

Raj Sundaram

Welcome Guys