Insert title here
Insert title here
Club For Cricket
Club For Cricket
Batting and Fielding Performances
Player M I NO R HS Avg SR 100 50 CT ST
Abhijit Inamdar 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Abhimanyu Kapil 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Ankur Desai 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Anuj Tuli 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Atul Kumar(tiwari) 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Baljinder Singh Uppal 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Chirag J Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Gaurav Narang 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Haresh Avhad 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Hrishikesh V Atre 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Ishan Shah 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapil Virdi 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Khushal Khamar 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Kush Khamar 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Mahesh Apte 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Manish H Jain 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Parth Ashwin Shah 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Prasanna Kharshikar 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Preet Shah 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Priyank Multani 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Rachit Khamar 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Raghuveer Maan 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Rahul Gupta 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Rajan Jasuja 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Rajeev Das 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Ravi Bharadwaj 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Rohit Nagendra 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Saarth Shah 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Sagar Solat 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Sandip Patil 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Saurabh Bhargava 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Shivam R Shah 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Tejas S Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Ved G Singh 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Yatin Tuteja 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Bowling Performances
Player Overs M R W BBI 5W 10W Avg SR ECO
Abhijit Inamdar 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abhimanyu Kapil 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ankur Desai 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anuj Tuli 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atul Kumar(tiwari) 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Baljinder Singh Uppal 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chirag J Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gaurav Narang 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Haresh Avhad 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hrishikesh V Atre 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ishan Shah 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapil Virdi 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Khushal Khamar 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kush Khamar 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mahesh Apte 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Manish H Jain 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Parth Ashwin Shah 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prasanna Kharshikar 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preet Shah 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Priyank Multani 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rachit Khamar 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Raghuveer Maan 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rahul Gupta 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rajan Jasuja 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rajeev Das 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ravi Bharadwaj 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rohit Nagendra 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saarth Shah 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sagar Solat 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sandip Patil 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saurabh Bhargava 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shivam R Shah 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tejas S Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ved G Singh 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yatin Tuteja 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Team Statistics
Year Tournament Played Won Lost Tie/Draw No Result Highest Lowest
2020 CLNJ Fall T20 - Group A 5 3 2 0 0 144 34
RECENT POST
Currently there are no feeds available in your pitch