Insert title here
Insert title here
Club For Cricket

Star Batsmen of the Week

No Star Batsmen for the week

Star Bowlers of the Week

No Star Bowler for the week

Recent Match Results

Upcoming/In progress Matches

No upcoming matches
Batting and Fielding Performances
Player M I NO R HS Avg SR 100 50 CT ST
Abhijit Inamdar 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Abhimanyu Kapil 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Ankur Desai 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Anuj Tuli 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Atul Kumar(tiwari) 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Baljinder Singh Uppal 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Chirag J Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Gaurav Narang 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Haresh Avhad 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Hrishikesh V Atre 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Ishan Shah 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapil Virdi 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Khushal Khamar 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Kush Khamar 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Mahesh Apte 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Manish H Jain 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Parth Ashwin Shah 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Prasanna Kharshikar 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Preet Shah 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Priyank Multani 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Rachit Khamar 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Raghuveer Maan 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Rahul Gupta 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Rajan Jasuja 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Rajeev Das 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Ravi Bharadwaj 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Rohit Nagendra 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Saarth Shah 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Sagar Solat 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Sandip Patil 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Saurabh Bhargava 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Shivam R Shah 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Tejas S Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Ved G Singh 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Yatin Tuteja 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Bowling Performances
Player Overs M R W BBI 5W 10W Avg SR ECO
Abhijit Inamdar 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abhimanyu Kapil 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ankur Desai 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anuj Tuli 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atul Kumar(tiwari) 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Baljinder Singh Uppal 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chirag J Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gaurav Narang 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Haresh Avhad 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hrishikesh V Atre 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ishan Shah 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapil Virdi 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Khushal Khamar 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kush Khamar 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mahesh Apte 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Manish H Jain 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Parth Ashwin Shah 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prasanna Kharshikar 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preet Shah 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Priyank Multani 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rachit Khamar 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Raghuveer Maan 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rahul Gupta 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rajan Jasuja 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rajeev Das 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ravi Bharadwaj 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rohit Nagendra 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saarth Shah 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sagar Solat 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sandip Patil 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saurabh Bhargava 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shivam R Shah 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tejas S Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ved G Singh 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yatin Tuteja 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Team Statistics
Year Tournament Played Won Lost Tie/Draw No Result Highest Lowest
2019 CLNJ 2019 T20 - Division B - Group 2 6 2 4 0 0 221 2
RECENT POST
Currently there are no feeds available in your pitch