Insert title here
Insert title here

Batting and Fielding Performances

Player M I NO R HS Avg SR 100 50 CT ST
Hiren V Patel 8 8 1 171 56 34.2 102.4 0 2 1 0
Ketan Patel (kento) 7 7 - 157 63 26.17 83.96 0 1 2 0
Bhargav Patel 7 7 - 121 40 20.17 66.12 0 0 4 0
Vixar J Patel 6 6 1 80 23 16 78.43 0 0 1 0
Yasith Perera 2 2 - 73 52 36.5 114.06 0 1 1 0
Nishant S Patel 7 7 1 67 53 16.75 94.37 0 1 4 0
Savan  Patel 6 6 1 57 31 14.25 62.64 0 0 5 0
Rishi Patel 3 3 1 38 24 38 76 0 0 1 0
Tirth Patel 4 4 2 21 18 10.5 105 0 0 2 0
Riken Patel 4 4 - 18 11 6 54.55 0 0 0 0
Gaurav Rana 5 5 1 10 7 3.33 43.48 0 0 2 0
Anish Patel 2 2 - 4 2 2 10.26 0 0 0 0
Bhavik. Patel 5 5 - 3 3 1.5 50 0 0 2 0
Keyur Patel 2 2 2 2 2 0 20 0 0 0 0
Aniket Anilkumar 2 2 1 1 1 0 33.33 0 0 2 0
Farhan Ali Naqvi 2 2 - 1 1 1 33.33 0 0 0 0
Mital Patel 5 5 - 1 1 0.5 14.29 0 0 1 0
Amit C Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Ankur C Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Binal Parikh 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Divyesh Gandhi 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Gautej Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Jignesh Bhatt (bhattji) 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Manish Sharath 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Mihir Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Ravish Sikha 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Sagar D Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Trushal Chitalia 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Vivek Barbhaiya 1 1 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Yash Desai 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0

Bowling Performances

Player Overs M R W BBI 5W 10W Avg SR ECO
Mital Patel 33.3 5 163 9 1 0 18.11 22.33 4.87
Nishant S Patel 30.4 7 140 7 0 0 20 26.29 4.57
Bhavik. Patel 32.0 5 131 6 0 0 21.83 32 4.09
Tirth Patel 28.3 4 134 6 0 0 22.33 28.5 4.7
Hiren V Patel 27.0 8 144 5 0 0 28.8 32.4 5.33
Gaurav Rana 25.0 5 139 3 0 0 46.33 50 5.56
Riken Patel 16.0 4 80 3 0 0 26.67 32 5
Rishi Patel 15.0 3 89 3 0 0 29.67 30 5.93
Aniket Anilkumar 13.0 2 120 2 0 0 60 39 9.23
Anish Patel 9.0 2 50 2 0 0 25 27 5.56
Yasith Perera 13.2 2 92 2 0 0 46 40 6.9
Farhan Ali Naqvi 2.0 2 7 1 0 0 7 12 3.5
Amit C Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ankur C Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bhargav Patel 0.0 7 0 0 0 0 0 0 0
Binal Parikh 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Divyesh Gandhi 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gautej Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jignesh Bhatt (bhattji) 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ketan Patel (kento) 0.0 7 0 0 0 0 0 0 0
Keyur Patel 0.0 2 0 0 0 0 0 0 0
Manish Sharath 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mihir Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ravish Sikha 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sagar D Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Savan  Patel 0.0 6 0 0 0 0 0 0 0
Trushal Chitalia 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vivek Barbhaiya 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0
Vixar J Patel 1.0 6 5 0 0 0 0 0 5
Yash Desai 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0

Team Statistics

Year Tournament Played Won Lost Tie/Draw No Result Highest Lowest
2018 2018 Premier Division 11 2 5 0 4 207 0