Insert title here
Insert title here
Hell Raizers Cricket Club
Batting and Fielding Performances
Player M I NO R HS Avg SR 100 50 CT ST
Bhavik. Patel 2 2 - 59 58 29.5 1180 0 1 2 0
Bhargav Patel 2 2 - 45 44 22.5 70.31 0 0 0 0
Ketan Patel (kento) 2 2 - 41 22 20.5 124.24 0 0 2 0
Nishant S Patel 1 1 1 34 34 0 130.77 0 0 0 0
Savan  Patel 2 2 1 34 22 34 309.09 0 0 0 0
Riken Patel 1 1 - 32 32 32 58.18 0 0 0 0
Bhavin Patel 1 1 1 25 25 0 0 0 0 0 0
Hiren V Patel 2 2 - 14 12 7 73.68 0 0 1 0
Saiprasad Bhosle 1 1 - 7 7 7 0 0 0 0 0
Vixar J Patel 2 2 - 7 5 3.5 50 0 0 0 0
Chinmay Khushare 2 2 - 6 3 3 120 0 0 0 0
Anish Patel 2 2 - 5 5 5 0 0 0 0 0
Tirth Patel 1 1 - 3 3 3 0 0 0 0 0
Sachin Mylavarapu 1 1 - 2 2 2 22.22 0 0 0 0
Amit C Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Aniket Anilkumar 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Ankur C Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Binal Parikh 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Chirag Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Gautej Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Jigar. Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Jignesh Bhatt (bhattji) 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Keyur Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Manish Sharath 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Mihir Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Mital Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Nik Narvaneni 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Ravish Sikha 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Rishi Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Sagar D Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Trushal Chitalia 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Vivek Barbhaiya 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Yash Desai 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Bowling Performances
Player Overs M R W BBI 5W 10W Avg SR ECO
Bhavik. Patel 14.0 2 74 5 0 0 14.8 16.8 5.29
Hiren V Patel 12.3 2 63 4 0 0 15.75 18.75 5.04
Ketan Patel (kento) 4.0 2 22 1 0 0 22 24 5.5
Nishant S Patel 5.0 1 32 1 0 0 32 30 6.4
Sachin Mylavarapu 8.0 1 28 1 0 0 28 48 3.5
Tirth Patel 8.0 1 19 1 0 0 19 48 2.38
Amit C Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aniket Anilkumar 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anish Patel 8.0 2 40 0 0 0 0 0 5
Ankur C Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bhargav Patel 0.0 2 0 0 0 0 0 0 0
Bhavin Patel 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0
Binal Parikh 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chinmay Khushare 2.0 2 9 0 0 0 0 0 4.5
Chirag Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gautej Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jigar. Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jignesh Bhatt (bhattji) 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Keyur Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Manish Sharath 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mihir Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mital Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nik Narvaneni 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ravish Sikha 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Riken Patel 4.0 1 18 0 0 0 0 0 4.5
Rishi Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sagar D Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saiprasad Bhosle 2.0 1 13 0 0 0 0 0 6.5
Savan  Patel 0.0 2 0 0 0 0 0 0 0
Trushal Chitalia 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vivek Barbhaiya 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vixar J Patel 0.0 2 0 0 0 0 0 0 0
Yash Desai 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Team Statistics
Year Tournament Played Won Lost Tie/Draw No Result Highest Lowest
2019 2019 Premier Division 4 1 1 0 2 188 0