Insert title here
Insert title here

Batting and Fielding Performances

Player M I NO R HS Avg SR 100 50 CT ST
Bhargav Patel 3 3 - 67 40 22.33 93.06 0 0 2 0
Ketan Patel (kento) 3 3 - 67 42 22.33 128.85 0 0 1 0
Yasith Perera 1 1 - 52 52 52 96.3 0 1 1 0
Vixar J Patel 3 3 1 44 23 22 118.92 0 0 0 0
Hiren V Patel 3 3 1 36 27 18 200 0 0 0 0
Riken Patel 3 3 - 18 11 6 54.55 0 0 0 0
Savan  Patel 2 2 1 11 8 11 122.22 0 0 4 0
Nishant S Patel 2 2 1 10 6 10 100 0 0 0 0
Tirth Patel 1 1 1 3 3 0 50 0 0 0 0
Gaurav Rana 2 2 - 2 2 1 28.57 0 0 1 0
Amit C Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Aniket Anilkumar 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Ankur C Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Bhavik. Patel 1 1 - 0 0 0 0 0 0 1 0
Bhavin(bhavu) Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Binal Parikh 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Divyesh Gandhi 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Farhan Ali Naqvi 1 1 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Gautej Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Jignesh Bhatt (bhattji) 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Keyur Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Manish Sharath 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Mihir Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Mital Patel 2 2 - 0 0 0 0 0 0 1 0
Ravindra Tempalli 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Ravish Sikha 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Rishi Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Sagar D Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Trushal Chitalia 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Vivek Barbhaiya 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Yash Desai 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0

Bowling Performances

Player Overs M R W BBI 5W 10W Avg SR ECO
Mital Patel 15.0 2 73 4 0 0 18.25 22.5 4.87
Tirth Patel 8.0 1 45 3 0 0 15 16 5.62
Gaurav Rana 14.0 2 66 2 0 0 33 42 4.71
Nishant S Patel 6.4 2 48 2 0 0 24 20 7.2
Riken Patel 10.0 3 42 2 0 0 21 30 4.2
Bhavik. Patel 8.0 1 26 1 0 0 26 48 3.25
Farhan Ali Naqvi 2.0 1 7 1 0 0 7 12 3.5
Yasith Perera 8.0 1 45 1 0 0 45 48 5.62
Amit C Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aniket Anilkumar 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ankur C Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bhargav Patel 0.0 3 0 0 0 0 0 0 0
Bhavin(bhavu) Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Binal Parikh 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Divyesh Gandhi 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gautej Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hiren V Patel 2.0 3 24 0 0 0 0 0 12
Jignesh Bhatt (bhattji) 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ketan Patel (kento) 0.0 3 0 0 0 0 0 0 0
Keyur Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Manish Sharath 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mihir Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ravindra Tempalli 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ravish Sikha 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rishi Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sagar D Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Savan  Patel 0.0 2 0 0 0 0 0 0 0
Trushal Chitalia 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vivek Barbhaiya 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vixar J Patel 0.0 3 0 0 0 0 0 0 0
Yash Desai 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0

Team Statistics

Year Tournament Played Won Lost Tie/Draw No Result Highest Lowest
2018 2018 Premier Division 4 1 1 0 2 200 0