Insert title here
Insert title here
Westfield CC

Star Batsmen of the Week

No Star Batsmen for the week

Star Bowlers of the Week

No Star Bowler for the week

Recent Match Results

  • No completed match results

Upcoming/In progress Matches

No upcoming matches

Batting and Fielding Performances
Player M I NO R HS Avg SR 100 50 CT ST
Poromendro Burman 5 5 - 136 55 27.2 0 0 2 1 0
Raghav Sehgal 6 6 - 110 38 18.33 189.66 0 0 0 0
Apurva Nair 5 5 - 86 40 21.5 175.51 0 0 1 0
Teja Sai 4 4 - 78 31 19.5 0 0 0 0 0
Amol Sahasrabudhe 5 5 - 71 42 14.2 373.68 0 0 0 0
Tejas Chavan 4 4 - 40 38 13.33 0 0 0 0 0
Ankit Pandya 4 4 - 33 21 8.25 412.5 0 0 2 0
Saitejas Komatireddy 3 3 - 29 15 9.67 93.55 0 0 0 0
Rajeev Gabbita 5 5 - 25 11 5 0 0 0 2 0
Kunal Joshi 1 1 - 17 17 17 130.77 0 0 2 0
Ritesh Patel 3 3 1 15 13 7.5 1500 0 0 0 2
Manav Sharma 1 1 - 14 14 14 60.87 0 0 1 0
Darshit Modi 3 3 1 11 9 5.5 137.5 0 0 1 0
Asad Ansari 3 3 - 10 10 3.33 0 0 0 0 0
Raghu Mali 4 4 - 10 4 2.5 90.91 0 0 3 0
Kushagra Tiwari 2 2 - 9 6 4.5 180 0 0 1 0
Ajitesh Bhadauriya 3 3 - 7 7 2.33 87.5 0 0 0 0
Dev Sundarasekhar 1 1 - 5 5 5 0 0 0 0 0
Sandeep Bairam 1 1 - 5 5 5 0 0 0 1 0
Sriram Sundaram 1 1 1 3 3 0 0 0 0 0 0
Ali Sherzi 1 1 - 2 2 2 0 0 0 1 0
Yasir Javed 2 2 1 2 1 2 0 0 0 0 1
Rohit Gaddam 1 1 - 1 1 1 50 0 0 0 0
Shirish Mehta 1 1 - 1 1 1 25 0 0 1 0
Vijay Pappu 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
Abdul Wali 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Abhinav Sharma 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Abhishek Gupta 1 1 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Akshay Deshpande 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ali Khan 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Amandeep Mahla 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Anish Phandis 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Ashwin Venkat 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Bhasker Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Calvin Kabre 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Charan Reddy 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Chintan Modi 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Courtney Shallow 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
John Paulose 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Kannan Murugan 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Kirit Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Laxman Nimagouda 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Madhav Kumar 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Manan Thakkar 1 1 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Mark Audain 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Milind Pandit 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Mital Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Mohamed Rafi 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Navneet Dogra 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Nisarg Bhatt 1 1 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Paresh Deshmukh 0 0 - 0 0 0 0 0 0 1 0
Parth Shah 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Pradeep Vedala 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Pratik Jain 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Raghu Tirunahari 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Ram Santharam 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Ram Subramanian 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Ramji Govindarajan 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Rishi Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Rishil Patel 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Rushi Amin 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Sainath V N Chunduri 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Sameer Bhonsle 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Sandeep Kothari 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Saurabh Kharche 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Senthil Kumar Chokkalingam 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Sharath Raghunathan 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Shashidhar Suvarna 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Shavinda Peiris 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Sujit Adhye 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Sumit Gangwani 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Suresh Patil 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Susindran T Westfield 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Suyash Bhagwat 1 1 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Swanand Vaze 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Tej Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Usman Karim 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Vineet Yadav 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Vinoth Kumar 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Yash Desai 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Bowling Performances
Player Overs M R W BBI 5W 10W Avg SR ECO
Raghav Sehgal 31.6 6 128 10 0 0 12.8 19.2 4
Apurva Nair 91.0 5 72 5 0 0 14.4 109.2 0.79
Asad Ansari 17.0 3 30 4 0 0 7.5 25.5 1.76
Raghu Mali 12.0 4 61 4 0 0 15.25 18 5.08
Teja Sai 11.0 4 74 3 0 0 24.67 22 6.73
Amol Sahasrabudhe 10.0 5 27 2 0 0 13.5 30 2.7
Poromendro Burman 8.0 5 32 2 0 0 16 24 4
Rohit Gaddam 4.0 1 15 2 0 0 7.5 12 3.75
Tejas Chavan 14.0 4 36 2 0 0 18 42 2.57
Ali Sherzi 3.0 1 11 1 0 0 11 18 3.67
Ankit Pandya 8.0 4 0 1 0 0 0 48 0
Darshit Modi 6.0 3 28 1 0 0 28 36 4.67
Kunal Joshi 5.0 1 16 1 0 0 16 30 3.2
Rajeev Gabbita 3.0 5 12 1 0 0 12 18 4
Saitejas Komatireddy 5.0 3 28 1 0 0 28 30 5.6
Abdul Wali 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abhinav Sharma 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abhishek Gupta 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ajitesh Bhadauriya 1.0 3 12 0 0 0 0 0 12
Akshay Deshpande 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ali Khan 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amandeep Mahla 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anish Phandis 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ashwin Venkat 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bhasker Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Calvin Kabre 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Charan Reddy 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chintan Modi 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Courtney Shallow 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dev Sundarasekhar 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0
John Paulose 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kannan Murugan 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kirit Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kushagra Tiwari 0.0 2 0 0 0 0 0 0 0
Laxman Nimagouda 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Madhav Kumar 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Manan Thakkar 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0
Manav Sharma 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0
Mark Audain 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Milind Pandit 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mital Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mohamed Rafi 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Navneet Dogra 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nisarg Bhatt 1.0 1 9 0 0 0 0 0 9
Paresh Deshmukh 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Parth Shah 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pradeep Vedala 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pratik Jain 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Raghu Tirunahari 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ram Santharam 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ram Subramanian 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ramji Govindarajan 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rishi Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rishil Patel 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ritesh Patel 0.0 3 0 0 0 0 0 0 0
Rushi Amin 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sainath V N Chunduri 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sameer Bhonsle 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sandeep Kothari 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sandeep Bairam 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0
Saurabh Kharche 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Senthil Kumar Chokkalingam 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sharath Raghunathan 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shashidhar Suvarna 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shavinda Peiris 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shirish Mehta 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0
Sriram Sundaram 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0
Sujit Adhye 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sumit Gangwani 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Suresh Patil 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Susindran T Westfield 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Suyash Bhagwat 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0
Swanand Vaze 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tej Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Usman Karim 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vijay Pappu 0.4 1 3 0 0 0 0 0 4.5
Vineet Yadav 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vinoth Kumar 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yash Desai 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yasir Javed 0.0 2 0 0 0 0 0 0 0
Team Statistics
Year Tournament Played Won Lost Tie/Draw No Result Highest Lowest
2018 GSCL T20 Division 1 2 2 0 0 0 124 91
2018 Division 1: League Championship 40 overs Baldwin Cappell Trophy 10 1 5 0 4 182 0
RECENT POST
Currently there are no feeds available in your pitch