Insert title here
Insert title here
Sayreville Gladiators Cricket Club
Batting and Fielding Performances
Player M I NO R HS Avg SR 100 50 CT ST
Ali Bukhari 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Anand Churi 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Anil Nallamasu 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Anurag Singh 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Anvesh Buddineni 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Chintan Kamdar 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Daanish Sheikh 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Deepak Aanchan 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Dinesh Rohit 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Fazal Alam 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Gauranshu Sharma 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Himanshu Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Karthik Selvarajan 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Murali Ankaraju 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Prabhakar Dj 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Prasad Bommavaram 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Prashanth Pote 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Praveen Reddy 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Rajat Dhingra 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Rajesh Godasu 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Ramkishan Hanumara 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Ravi Suri 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Sachin Mylavarapu 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Sandesh Menjoge 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Sri Garimella 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Suhas Ravish 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Sushanth Konda 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Vidhyashankar Lakshmanan 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Vijay Puvvada 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Vijay Mukherjee 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Bowling Performances
Player Overs M R W BBI 5W 10W Avg SR ECO
Ali Bukhari 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anand Churi 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anil Nallamasu 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anurag Singh 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anvesh Buddineni 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chintan Kamdar 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Daanish Sheikh 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deepak Aanchan 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dinesh Rohit 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fazal Alam 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gauranshu Sharma 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Himanshu Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Karthik Selvarajan 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Murali Ankaraju 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prabhakar Dj 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prasad Bommavaram 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prashanth Pote 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Praveen Reddy 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rajat Dhingra 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rajesh Godasu 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ramkishan Hanumara 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ravi Suri 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sachin Mylavarapu 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sandesh Menjoge 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sri Garimella 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Suhas Ravish 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sushanth Konda 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vidhyashankar Lakshmanan 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vijay Puvvada 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vijay Mukherjee 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Team Statistics
Year Tournament Played Won Lost Tie/Draw No Result Highest Lowest
2019 2019 Division C  4 1 1 0 2 148 0