Insert title here
Insert title here

Batting and Fielding Performances

Player M I NO R HS Avg SR 100 50 CT ST
Savan Patel 4 4 1 139 45 46.33 146.32 0 0 1 0
Raj Bhavsar 5 5 3 137 70 68.5 108.73 0 1 0 0
Vixar J Patel 5 5 - 82 49 16.4 84.54 0 0 1 0
Jignesh N Patel 4 4 2 43 21 21.5 95.56 0 0 0 0
Vashisth Patel 3 3 2 37 29 37 132.14 0 0 1 0
Kevin Shah 6 6 1 25 16 25 131.58 0 0 6 0
Malav P Patel 4 4 - 21 11 10.5 140 0 0 5 1
Parth Pp Patel 2 2 - 13 13 13 76.47 0 0 0 0
Vishal Jariwala 3 3 1 9 9 0 90 0 0 1 0
Prashant Patel. (paso) 5 5 2 6 5 6 75 0 0 0 0
Sagar S Patel 3 3 - 6 6 6 60 0 0 2 0
Udit Patel 6 6 - 6 6 3 75 0 0 0 0
Akshay P Patel 3 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0
Ankit P Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Ankur S Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Deep Joshi 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Dhiren A Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Dhruv Gor 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Dhruv S Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Dipen M Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Div Sheth 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Harpreet Joshn 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Karan Rajput 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Ketan Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Kishan M Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Krunal Jadhav 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Nil Patel 1 1 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Parsh Jain 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Pradeep Ravi 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Pradyumna Nagesh 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Pranav Kranakollu 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Ravi Venkateshan 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Rishil Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Ronak V Patel 1 1 - 0 0 0 0 0 0 2 0
Ronak Patel 5 5 - 0 0 0 0 0 0 3 0
Ronak Patel Sr. 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Sai Teja Mukkamalla 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Sanjay Stainley 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Shera Singh 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varun Shah 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Vinay. Patel 2 2 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Yash Kangurra 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0

Bowling Performances

Player Overs M R W BBI 5W 10W Avg SR ECO
Udit Patel 22.0 6 79 13 0 0 6.08 10.15 3.59
Kevin Shah 20.0 6 123 9 0 0 13.67 13.33 6.15
Sagar S Patel 11.0 3 46 7 0 0 6.57 9.43 4.18
Parth Pp Patel 8.0 2 37 5 0 0 7.4 9.6 4.62
Ronak Patel 9.0 5 41 3 0 0 13.67 18 4.56
Vashisth Patel 8.0 3 44 1 0 0 44 48 5.5
Vishal Jariwala 10.0 3 55 1 0 0 55 60 5.5
Akshay P Patel 8.0 3 50 0 0 0 0 0 6.25
Ankit P Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ankur S Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deep Joshi 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dhiren A Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dhruv Gor 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dhruv S Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dipen M Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Div Sheth 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Harpreet Joshn 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jignesh N Patel 6.0 4 40 0 0 0 0 0 6.67
Karan Rajput 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ketan Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kishan M Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Krunal Jadhav 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Malav P Patel 0.0 4 0 0 0 0 0 0 0
Nil Patel 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0
Parsh Jain 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pradeep Ravi 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pradyumna Nagesh 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pranav Kranakollu 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prashant Patel. (paso) 0.0 5 0 0 0 0 0 0 0
Raj Bhavsar 4.0 5 20 0 0 0 0 0 5
Ravi Venkateshan 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rishil Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ronak V Patel 4.0 1 19 0 0 0 0 0 4.75
Ronak Patel Sr. 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sai Teja Mukkamalla 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sanjay Stainley 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Savan Patel 0.0 4 0 0 0 0 0 0 0
Shera Singh 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varun Shah 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vinay. Patel 0.0 2 0 0 0 0 0 0 0
Vixar J Patel 4.0 5 14 0 0 0 0 0 3.5
Yash Kangurra 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0

Team Statistics

Year Tournament Played Won Lost Tie/Draw No Result Highest Lowest
2018 CLNJ 2018 T20 Tournament - Div A PLAY OFFS 0 0 0 0 0 0 0
2018 CLNJ 2018 T20 Tournament - Div A PLAY OFFS 2 1 0 1 0 90 0
2018 CLNJ 2018 T20 Tournament - Div A2 6 5 0 0 1 136 0