Insert title here
Insert title here
SACHIN CRICKET CLUB
SACHIN CRICKET CLUB
Batting and Fielding Performances
Player M I NO R HS Avg SR 100 50 CT ST
Dinesh Kumar A 5 5 - 100 46 20 526.32 0 0 5 2
Bala Murugan M 5 5 - 84 42 16.8 646.15 0 0 1 0
Salem Jeyaselan W R 3 3 - 41 23 13.67 151.85 0 0 0 0
Suresh Daniel G 3 3 1 40 20 20 0 0 0 0 0
Prabu Nivas G 4 4 - 36 19 9 0 0 0 2 0
Kamala Kannan G 3 3 - 34 25 11.33 680 0 0 1 0
Sathesh Kumar S 3 3 1 26 18 13 325 0 0 0 0
Niya Sudeen M 4 4 - 18 13 6 900 0 0 2 0
Pandi Mari R 1 1 - 16 16 16 0 0 0 0 0
Murugapandi V 3 3 - 13 7 4.33 0 0 0 0 0
Raj Esh V 3 3 - 13 8 4.33 0 0 0 0 0
Asraf R 5 5 2 12 8 6 600 0 0 4 0
Yuva Raj S 3 3 - 9 9 3 0 0 0 0 0
Mohammed Bilal S 1 1 - 4 4 4 40 0 0 1 0
Yuvaraj G 1 1 - 4 4 4 133.33 0 0 1 0
Muthu Kannan R 1 1 - 2 2 2 22.22 0 0 1 0
Rajesh V 1 1 - 2 2 2 18.18 0 0 0 0
Dile Pen V 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0
Mohamed Rafik A 1 1 - 1 1 1 0 0 0 1 0
Abdullah M 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Amjath Khan K 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Bala Subramani P 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Bas Kar J 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Gaya Sudeen S 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Mohammed Rasul S 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Muri Sachin 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Naga Raj P 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Ram Kumar S 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Riyaz Khan N 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Saravana Kamu B 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Ven Katesh P 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Bowling Performances
Player Overs M R W BBI 5W 10W Avg SR ECO
Asraf R 17.5 5 128 9 0 0 14.22 9.22 9.25
Riyaz Khan N 13.2 3 70 5 0 0 14 16 5.25
Sathesh Kumar S 13.0 3 74 5 0 0 14.8 10.8 8.22
Bala Murugan M 16.0 5 103 2 0 0 51.5 39 7.92
Murugapandi V 2.0 3 24 2 0 0 12 6 12
Rajesh V 4.0 1 20 2 0 0 10 0 0
Raj Esh V 7.0 3 41 1 0 0 41 42 5.86
Suresh Daniel G 2.0 3 12 1 0 0 12 12 6
Yuva Raj S 10.0 3 64 1 0 0 64 60 6.4
Abdullah M 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0
Amjath Khan K 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bala Subramani P 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bas Kar J 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dile Pen V 4.0 1 20 0 0 0 0 0 5
Dinesh Kumar A 2.0 5 12 0 0 0 0 0 0
Gaya Sudeen S 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kamala Kannan G 0.0 3 0 0 0 0 0 0 0
Mohamed Rafik A 1.0 1 10 0 0 0 0 0 10
Mohammed Rasul S 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mohammed Bilal S 2.0 1 18 0 0 0 0 0 0
Muri Sachin 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muthu Kannan R 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0
Naga Raj P 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Niya Sudeen M 5.0 4 44 0 0 0 0 0 8.8
Pandi Mari R 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0
Prabu Nivas G 1.0 4 5 0 0 0 0 0 5
Ram Kumar S 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Salem Jeyaselan W R 3.0 3 26 0 0 0 0 0 26
Saravana Kamu B 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ven Katesh P 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yuvaraj G 4.0 1 38 0 0 0 0 0 0
Team Statistics
Year Tournament Played Won Lost Tie/Draw No Result Highest Lowest
2019 3RD DIV - 2019 - 20 - GROUP - A - K K R NATARAJAN PARVATHAMMAL TROPHY 5 0 5 0 0 147 65
RECENT POST
Currently there are no feeds available in your pitch