Insert title here
Insert title here

Batting and Fielding Performances

Player M I NO R HS Avg SR 100 50 CT ST
Yamunan Kannan 2 2 - 32 20 16 35.96 0 0 0 0
Jay Buch 2 2 - 30 30 15 88.24 0 0 1 0
Amit Arvindbhai Patel 2 2 1 28 19 28 71.79 0 0 3 0
Nishith Patel 2 2 - 16 15 8 57.14 0 0 1 0
Arpit J Patel 2 2 - 14 10 7 82.35 0 0 0 1
Ravi Suri 2 2 - 10 9 5 21.28 0 0 0 0
Bhinesh Patel 2 2 1 7 7 0 29.17 0 0 0 0
Jatin Desai 2 2 1 7 7 7 58.33 0 0 0 0
Paco Patel 1 1 - 5 5 5 71.43 0 0 0 0
Prakash Patel 1 1 - 4 4 4 36.36 0 0 1 0
Swaroop Chokshi 2 2 - 4 3 2 26.67 0 0 0 0
Ashish Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Bala Devarajan 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Devang Limbachiya 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Dhaval Contractor 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Dhvanil Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Jignesh Katara 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Jitendra Desai 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Kishan Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Kunal Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Meet D Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Nainil Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Nehal Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Nirmal Shah 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Pragnesh Patel 2 2 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Prakhar Ghosh 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Pranav Padhiyar 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Prarthit Shah 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Pratik C Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Prayag Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Prit Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Pritesh Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Ritesh U Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Sailesh Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Shilp Shah 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Shreyansh Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Srini Reddy 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Tanup Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Tejas Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Tejas Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Umang Satyabhashak 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Umang Bhatt 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Vishal Hinge 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0

Bowling Performances

Player Overs M R W BBI 5W 10W Avg SR ECO
Bhinesh Patel 15.1 2 58 8 1 0 7.25 11.38 3.82
Yamunan Kannan 11.0 2 48 3 0 0 16 22 4.36
Nishith Patel 7.0 2 33 2 0 0 16.5 21 4.71
Prakash Patel 8.0 1 17 2 0 0 8.5 24 2.12
Jatin Desai 8.0 2 33 1 0 0 33 48 4.12
Jay Buch 10.0 2 66 1 0 0 66 60 6.6
Paco Patel 4.0 1 20 1 0 0 20 24 5
Amit Arvindbhai Patel 0.0 2 0 0 0 0 0 0 0
Arpit J Patel 0.0 2 0 0 0 0 0 0 0
Ashish Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bala Devarajan 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Devang Limbachiya 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dhaval Contractor 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dhvanil Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jignesh Katara 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jitendra Desai 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kishan Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kunal Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Meet D Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nainil Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nehal Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nirmal Shah 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pragnesh Patel 0.0 2 0 0 0 0 0 0 0
Prakhar Ghosh 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pranav Padhiyar 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prarthit Shah 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pratik C Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prayag Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prit Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pritesh Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ravi Suri 0.0 2 0 0 0 0 0 0 0
Ritesh U Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sailesh Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shilp Shah 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shreyansh Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Srini Reddy 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Swaroop Chokshi 8.0 2 37 0 0 0 0 0 4.62
Tanup Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tejas Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tejas Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Umang Satyabhashak 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Umang Bhatt 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vishal Hinge 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0

Team Statistics

Year Tournament Played Won Lost Tie/Draw No Result Highest Lowest
2018 2018 Division B 3 1 1 0 1 141 0