Insert title here
Insert title here

Stars of the Week

Star Batsmen of the Week

Star Bowlers of the Week

  • No Star Bowler for the week

Recent Match Results

Upcoming/In progress Matches

Batting and Fielding Performances

Player M I NO R HS Avg SR 100 50 CT ST
Arpit J Patel 10 10 1 162 52 18 124.62 0 1 0 2
Jay Buch 7 7 - 112 48 16 101.82 0 0 4 0
Nishith Patel 10 10 - 111 50 12.33 71.15 0 1 7 0
Ravi Suri 10 10 1 102 23 11.33 57.95 0 0 0 0
Yamunan Kannan 10 10 1 94 33 11.75 47.47 0 0 4 0
Jatin Desai 10 10 1 76 30 9.5 67.86 0 0 3 0
Dhaval Contractor 3 3 - 70 59 35 75.27 0 1 0 0
Amit Arvindbhai Patel 5 5 1 49 19 12.25 89.09 0 0 7 0
Paco Patel 6 6 - 40 22 6.67 70.18 0 0 2 0
Prakhar Ghosh 2 2 - 36 34 18 109.09 0 0 1 0
Prarthit Shah 4 4 - 34 13 11.33 57.63 0 0 0 0
Srini Reddy 4 4 1 33 26 11 58.93 0 0 0 0
Prit Patel 5 5 1 27 16 6.75 67.5 0 0 1 0
Nehal Patel 4 4 1 24 20 12 48 0 0 1 0
Jitendra Desai 1 1 - 13 13 13 68.42 0 0 0 0
Bhinesh Patel 5 5 1 10 7 10 33.33 0 0 0 0
Dhvanil Patel 1 1 - 8 8 8 44.44 0 0 0 0
Pranav Padhiyar 1 1 1 8 8 0 53.33 0 0 0 0
Kishan Patel 1 1 1 5 5 0 50 0 0 0 0
Nainil Patel 1 1 - 5 5 5 71.43 0 0 0 0
Prakash Patel 1 1 - 4 4 4 36.36 0 0 1 0
Swaroop Chokshi 2 2 - 4 3 2 26.67 0 0 0 0
Jignesh Katara 1 1 1 1 1 0 25 0 0 0 0
Pragnesh Patel 3 3 1 1 1 1 14.29 0 0 0 0
Ashish Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Bala Devarajan 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Devang Limbachiya 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Kunal Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Meet D Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Nirmal Shah 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Pratik C Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Prayag Patel 1 1 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Pritesh Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Ritesh U Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Sailesh Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Shilp Shah 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Shreyansh Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Tanup Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Tejas Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Tejas Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Umang Satyabhashak 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Umang Bhatt 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Vishal Hinge 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0

Bowling Performances

Player Overs M R W BBI 5W 10W Avg SR ECO
Yamunan Kannan 59.0 10 280 12 0 0 23.33 29.5 4.75
Bhinesh Patel 33.5 5 112 8 1 0 14 25.38 3.31
Nehal Patel 26.4 4 135 7 0 0 19.29 22.86 5.06
Dhaval Contractor 11.2 3 63 6 1 0 10.5 11.33 5.56
Jay Buch 36.0 7 199 6 0 0 33.17 36 5.53
Nishith Patel 36.0 10 172 6 0 0 28.67 36 4.78
Jatin Desai 43.4 10 213 5 0 0 42.6 52.4 4.88
Paco Patel 17.0 6 101 2 0 0 50.5 51 5.94
Prakash Patel 8.0 1 17 2 0 0 8.5 24 2.12
Prarthit Shah 3.0 4 16 2 0 0 8 9 5.33
Prayag Patel 7.0 1 32 1 0 0 32 42 4.57
Prit Patel 7.0 5 49 1 0 0 49 42 7
Amit Arvindbhai Patel 2.0 5 28 0 0 0 0 0 14
Arpit J Patel 2.0 10 9 0 0 0 0 0 4.5
Ashish Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bala Devarajan 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Devang Limbachiya 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dhvanil Patel 2.5 1 16 0 0 0 0 0 5.65
Jignesh Katara 2.0 1 18 0 0 0 0 0 9
Jitendra Desai 4.0 1 7 0 0 0 0 0 1.75
Kishan Patel 0.2 1 5 0 0 0 0 0 15
Kunal Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Meet D Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nainil Patel 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0
Nirmal Shah 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pragnesh Patel 0.0 3 0 0 0 0 0 0 0
Prakhar Ghosh 2.0 2 15 0 0 0 0 0 7.5
Pranav Padhiyar 1.0 1 21 0 0 0 0 0 21
Pratik C Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pritesh Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ravi Suri 0.0 10 0 0 0 0 0 0 0
Ritesh U Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sailesh Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shilp Shah 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shreyansh Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Srini Reddy 0.0 4 0 0 0 0 0 0 0
Swaroop Chokshi 8.0 2 37 0 0 0 0 0 4.62
Tanup Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tejas Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tejas Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Umang Satyabhashak 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Umang Bhatt 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vishal Hinge 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0

Team Statistics

Year Tournament Played Won Lost Tie/Draw No Result Highest Lowest
2018 2018 Division B 11 1 8 0 2 178 0