Insert title here
Insert title here
Piscataway Cricket Club
Batting and Fielding Performances
Player M I NO R HS Avg SR 100 50 CT ST
Amit Arvindbhai Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Arpit J Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Ashish Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Bala Devarajan 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Bhinesh Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Devang Limbachiya 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Dhaval Contractor 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Dhvanil Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Jatin Desai 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Jay Buch 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Jignesh Katara 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Jitendra Desai 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Kishan Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Kunal Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Meet D Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Nainil Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Nehal Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Nihir Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Nimitt Desai 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Nirmal Shah 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Nishith Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Paco Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Pakaj Gupta 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Parth Shah 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Pragnesh Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Prakash Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Prakhar Ghosh 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Pranav Padhiyar 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Praneet Gadhoke 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Prarthit Shah 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Pratik C Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Prayag Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Prit Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Pritesh Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Ravi Suri 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Ritesh U Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Sailesh Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Shalin Vakharia 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Shilp Shah 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Shreyansh Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Srini Reddy 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Swaroop Chokshi 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Tanup Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Tejas Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Tejas Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Umang Satyabhashak 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Umang Bhatt 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Vishal Hinge 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Yamunan Kannan 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Bowling Performances
Player Overs M R W BBI 5W 10W Avg SR ECO
Amit Arvindbhai Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arpit J Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ashish Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bala Devarajan 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bhinesh Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Devang Limbachiya 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dhaval Contractor 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dhvanil Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jatin Desai 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jay Buch 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jignesh Katara 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jitendra Desai 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kishan Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kunal Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Meet D Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nainil Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nehal Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nihir Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nimitt Desai 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nirmal Shah 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nishith Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paco Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pakaj Gupta 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Parth Shah 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pragnesh Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prakash Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prakhar Ghosh 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pranav Padhiyar 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Praneet Gadhoke 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prarthit Shah 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pratik C Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prayag Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prit Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pritesh Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ravi Suri 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ritesh U Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sailesh Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shalin Vakharia 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shilp Shah 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shreyansh Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Srini Reddy 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Swaroop Chokshi 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tanup Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tejas Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tejas Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Umang Satyabhashak 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Umang Bhatt 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vishal Hinge 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yamunan Kannan 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Team Statistics
Year Tournament Played Won Lost Tie/Draw No Result Highest Lowest
2019 2019 Division C  0 0 0 0 0 0 0