Insert title here
Insert title here
Piscataway Cricket Club
Batting and Fielding Performances
Player M I NO R HS Avg SR 100 50 CT ST
Arpit J Patel 13 13 1 195 52 16.25 112.07 0 1 2 2
Ravi Suri 12 12 1 148 33 13.45 72.91 0 0 1 0
Nishith Patel 14 14 1 141 50 12.82 77.9 0 1 11 0
Jay Buch 7 7 - 112 48 16 101.82 0 0 4 0
Yamunan Kannan 14 14 1 105 33 9.55 40.38 0 0 4 0
Paco Patel 10 10 1 97 39 12.12 103.19 0 0 2 0
Dhaval Contractor 5 5 - 91 59 30.33 81.25 0 1 1 0
Jatin Desai 13 13 1 84 30 8.4 65.12 0 0 4 0
Amit Arvindbhai Patel 7 7 2 51 19 12.75 86.44 0 0 7 0
Prakhar Ghosh 3 3 - 38 34 12.67 97.44 0 0 1 0
Prit Patel 8 8 1 38 16 7.6 49.35 0 0 1 0
Nainil Patel 3 3 - 36 31 18 73.47 0 0 0 1
Srini Reddy 7 7 1 35 26 5.83 51.47 0 0 3 0
Prarthit Shah 5 5 - 34 13 8.5 56.67 0 0 1 0
Nehal Patel 6 6 1 32 20 8 40 0 0 1 0
Nirmal Shah 1 1 - 19 19 19 70.37 0 0 0 0
Jitendra Desai 1 1 - 13 13 13 68.42 0 0 0 0
Bhinesh Patel 5 5 1 10 7 10 33.33 0 0 0 0
Dhvanil Patel 1 1 - 8 8 8 44.44 0 0 0 0
Pranav Padhiyar 1 1 1 8 8 0 53.33 0 0 0 0
Kishan Patel 2 2 1 7 5 7 70 0 0 0 0
Prakash Patel 1 1 - 4 4 4 36.36 0 0 1 0
Swaroop Chokshi 2 2 - 4 3 2 26.67 0 0 0 0
Umang Bhatt 1 1 - 3 3 3 30 0 0 0 0
Pragnesh Patel 5 5 2 2 1 2 18.18 0 0 0 0
Jignesh Katara 2 2 1 1 1 1 11.11 0 0 1 0
Nimitt Desai 1 1 - 1 1 1 16.67 0 0 1 0
Ashish Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Bala Devarajan 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Devang Limbachiya 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Kunal Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Meet D Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Nihir Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Pakaj Gupta 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Parth Shah 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Praneet Gadhoke 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Pratik C Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Prayag Patel 1 1 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Pritesh Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Ritesh U Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Sailesh Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Shalin Vakharia 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Shilp Shah 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Shreyansh Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Tanup Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Tejas Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Tejas Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Umang Satyabhashak 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Vishal Hinge 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Bowling Performances
Player Overs M R W BBI 5W 10W Avg SR ECO
Yamunan Kannan 87.1 14 373 24 0 0 15.54 21.79 4.28
Nishith Patel 58.0 14 277 13 0 0 21.31 26.77 4.78
Dhaval Contractor 26.2 5 151 10 1 0 15.1 15.8 5.73
Nehal Patel 42.4 6 189 10 0 0 18.9 25.6 4.43
Bhinesh Patel 33.5 5 112 8 1 0 14 25.38 3.31
Jatin Desai 57.4 13 253 6 0 0 42.17 57.67 4.39
Jay Buch 36.0 7 199 6 0 0 33.17 36 5.53
Paco Patel 30.0 10 154 4 0 0 38.5 45 5.13
Amit Arvindbhai Patel 5.0 7 39 2 0 0 19.5 15 7.8
Prakash Patel 8.0 1 17 2 0 0 8.5 24 2.12
Prarthit Shah 5.0 5 30 2 0 0 15 15 6
Arpit J Patel 12.0 13 53 1 0 0 53 72 4.42
Prayag Patel 7.0 1 32 1 0 0 32 42 4.57
Prit Patel 11.0 8 80 1 0 0 80 66 7.27
Shalin Vakharia 6.3 1 41 1 0 0 41 39 6.31
Ashish Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bala Devarajan 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Devang Limbachiya 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dhvanil Patel 2.5 1 16 0 0 0 0 0 5.65
Jignesh Katara 2.0 2 18 0 0 0 0 0 9
Jitendra Desai 4.0 1 7 0 0 0 0 0 1.75
Kishan Patel 0.2 2 5 0 0 0 0 0 15
Kunal Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Meet D Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nainil Patel 0.0 3 0 0 0 0 0 0 0
Nihir Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nimitt Desai 2.0 1 20 0 0 0 0 0 10
Nirmal Shah 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0
Pakaj Gupta 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Parth Shah 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pragnesh Patel 3.0 5 22 0 0 0 0 0 7.33
Prakhar Ghosh 2.0 3 15 0 0 0 0 0 7.5
Pranav Padhiyar 1.0 1 21 0 0 0 0 0 21
Praneet Gadhoke 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pratik C Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pritesh Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ravi Suri 0.0 12 0 0 0 0 0 0 0
Ritesh U Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sailesh Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shilp Shah 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shreyansh Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Srini Reddy 0.0 7 0 0 0 0 0 0 0
Swaroop Chokshi 8.0 2 37 0 0 0 0 0 4.62
Tanup Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tejas Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tejas Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Umang Satyabhashak 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Umang Bhatt 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0
Vishal Hinge 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Team Statistics
Year Tournament Played Won Lost Tie/Draw No Result Highest Lowest
2018 CLNJ 2018 T20 Tournament - Div B1 5 1 4 0 0 181 88