Insert title here
Insert title here
Nike Cricket Club
Nike Cricket Club
Batting and Fielding Performances
Player M I NO R HS Avg SR 100 50 CT ST
Vignesh Waran U 5 5 - 153 60 30.6 566.67 0 1 1 0
Mahendran C 4 4 1 82 52 27.33 190.7 0 1 0 0
Nehru Vijayan.s 4 4 - 76 34 19 0 0 0 1 0
Kathiresan K 2 2 - 57 32 28.5 0 0 0 0 0
Nattu Duari S 4 4 - 47 25 11.75 4700 0 0 2 0
Vijaya Raj N 2 2 - 40 40 20 0 0 0 0 0
Kuma Resan G 2 2 - 36 27 18 116.13 0 0 1 0
Satheesh Kumar K 4 4 1 27 15 9 245.45 0 0 1 0
Senthil Kumar K 2 2 - 19 18 19 0 0 0 0 0
Kan Nan A 5 5 2 17 12 8.5 425 0 0 1 0
Arunisanth A 1 1 - 15 15 15 53.57 0 0 0 0
Dharu San 3 3 - 9 8 3 0 0 0 0 0
Raja Sekar S 2 2 1 6 5 6 0 0 0 1 0
Suml Saravanan 1 1 - 5 5 5 0 0 0 0 0
Muthuvel Vignesh B 1 1 - 4 4 4 0 0 0 2 0
Vimal Raj K 4 4 1 3 2 1.5 0 0 0 1 0
Thirumalai Raj T 1 1 - 2 2 2 0 0 0 0 0
Arul Kumar K 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
Dineshbabu S 1 1 - 1 1 1 25 0 0 1 1
Anan Dhan K 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Arun Kumar J 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Dharma Durai M 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Kathiravan A 1 1 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Kumar C 0 0 - 0 0 0 0 0 0 1 0
Madhan Kumar B 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
P Saravanan Saravan 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Prakash R 1 1 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Raj Kumar V 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Ravi Karupaiya 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Saran S 1 1 - 0 0 0 0 0 0 0 1
Seeni Vasan N 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Siva Kumar S 1 1 - 0 0 0 0 0 0 1 0
Suresh Kumar A 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Bowling Performances
Player Overs M R W BBI 5W 10W Avg SR ECO
Satheesh Kumar K 8.3 4 35 8 1 0 4.38 2.62 10
Vignesh Waran U 25.0 5 111 7 0 0 15.86 18 5.29
Kan Nan A 12.0 5 78 6 0 0 13 8 9.75
Kathiresan K 3.0 2 14 2 0 0 7 9 4.67
Nattu Duari S 3.0 4 22 2 0 0 11 9 7.33
Vimal Raj K 13.1 4 99 2 0 0 49.5 41.5 7.16
Anan Dhan K 1.1 1 2 1 0 0 2 0 0
Nehru Vijayan.s 10.0 4 66 1 0 0 66 60 6.6
Prakash R 4.0 1 18 1 0 0 18 0 0
Raja Sekar S 1.0 2 9 1 0 0 9 6 9
Vijaya Raj N 8.0 2 48 1 0 0 48 48 6
Arul Kumar K 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0
Arun Kumar J 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arunisanth A 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0
Dharma Durai M 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dharu San 4.0 3 25 0 0 0 0 0 6.25
Dineshbabu S 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0
Kathiravan A 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0
Kuma Resan G 1.0 2 9 0 0 0 0 0 9
Kumar C 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Madhan Kumar B 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mahendran C 0.0 4 0 0 0 0 0 0 0
Muthuvel Vignesh B 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0
P Saravanan Saravan 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Raj Kumar V 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ravi Karupaiya 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saran S 2.0 1 12 0 0 0 0 0 6
Seeni Vasan N 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Senthil Kumar K 0.0 2 0 0 0 0 0 0 0
Siva Kumar S 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0
Suml Saravanan 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0
Suresh Kumar A 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Thirumalai Raj T 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0
Team Statistics
Year Tournament Played Won Lost Tie/Draw No Result Highest Lowest
2019 3RD DIV - 2019 - 20 - GROUP - A - K K R NATARAJAN PARVATHAMMAL TROPHY 5 2 3 0 0 182 47
RECENT POST
Currently there are no feeds available in your pitch