Insert title here
Insert title here
SUBRAMANYA ARTS COLLEGE -PALANI
SUBRAMANYA ARTS COLLEGE -PALANI
Batting and Fielding Performances
Player M I NO R HS Avg SR 100 50 CT ST
Surendhar M 1 1 - 32 32 32 54.24 0 0 0 0
Kabilan T 1 1 1 21 21 0 131.25 0 0 0 0
Kavi S 1 1 - 16 16 16 59.26 0 0 0 0
Ponram A 1 1 1 7 7 0 100 0 0 1 0
Darwin M 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Darwin R V 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Durairaj S 1 1 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Gopala Krishnan S 1 1 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Jhonson P 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
K Deepak Kumar 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Kamal Prakash A 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Karal Prakash A 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
M Muthu Krishnan 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Magudi V 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
P Arokia Johnson 1 1 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Prabhu K 1 1 - 0 0 0 0 0 0 0 0
S.. Arun 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Sakthivel B 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Sathish Kumar C 1 1 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Shanmuga S 1 1 - 0 0 0 0 0 0 1 0
Siva Prakash S 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Suresh Pandi C 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Veeramalai N 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Vicky G 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Vignesh Kumar 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Vigneshwaran B 1 1 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Bowling Performances
Player Overs M R W BBI 5W 10W Avg SR ECO
Shanmuga S 5.0 1 24 5 1 0 4.8 6 4.8
Prabhu K 6.0 1 22 3 0 0 7.33 12 3.67
Durairaj S 2.5 1 10 2 0 0 5 8.5 3.53
Darwin M 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Darwin R V 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gopala Krishnan S 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0
Jhonson P 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
K Deepak Kumar 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kabilan T 1.0 1 8 0 0 0 0 0 8
Kamal Prakash A 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Karal Prakash A 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kavi S 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0
M Muthu Krishnan 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Magudi V 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
P Arokia Johnson 3.0 1 11 0 0 0 0 0 3.67
Ponram A 3.0 1 12 0 0 0 0 0 4
S.. Arun 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sakthivel B 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sathish Kumar C 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0
Siva Prakash S 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Surendhar M 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0
Suresh Pandi C 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veeramalai N 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vicky G 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vignesh Kumar 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vigneshwaran B 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0
Team Statistics
Year Tournament Played Won Lost Tie/Draw No Result Highest Lowest
2020 4th Division Super League for Hotel Sree Baalaji Bhavan Trophy 2019-2020 2 2 0 0 0 136 92