Insert title here
Insert title here
Gymkhana Cricket Club
Batting and Fielding Performances
Player M I NO R HS Avg SR 100 50 CT ST
Arvind Ayyaswamy 1 1 - 31 31 31 54.39 0 0 0 0
Raza Zaidi 1 1 - 28 28 28 54.9 0 0 0 0
Arun V Subbhian 1 1 - 20 20 20 105.26 0 0 1 0
Urooj Aftab 1 1 - 20 20 20 58.82 0 0 0 0
Farhan Ali Naqvi 1 1 - 12 12 12 75 0 0 0 0
Rohit Vaidhya Sekar 1 1 - 11 11 11 50 0 0 0 0
Rajiv Nigam 1 1 - 9 9 9 37.5 0 0 0 0
Balaaji Valapadi-bhaskar 1 1 - 8 8 8 80 0 0 2 0
Vigneshwaran Ramasamy Kandasamy 1 1 - 7 7 7 100 0 0 0 0
Mayurnath Sankar Rao 1 1 - 3 3 3 50 0 0 1 0
Venkateswaran Gopalakrishnan 1 1 1 1 1 0 50 0 0 0 0
Aditya Santhanam 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Aditya Mishra 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Ajay Masand 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Akshay Ravi 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Arun Shanmugam 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Ashwanth Sankar 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Balajishankar Venkataramanan 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Danish Babar 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Faraz Zaidi 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Farhan Kayani 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Jeswanth Mohandoss 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Kamran Mehdi 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Kishan Kumar 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Manikandan Ganesan 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Mayank S Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhammad Bukhari 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Murali Kailashnath 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Rafiq Melath 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Rajith Reddy 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Rana Aftab 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Ravi Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Sameer Tai 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Sanjeev Gokul 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Satish Kumar Aruchamy 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Shobhit Gupta 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Srashta Srivatsan 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Sriram Shridharan 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varadarajan Narayanan 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Venu Padmanabhan 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Vijay Rajan 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Vishal Sharma 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Zayn Zaidi 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Zohair Zaidi 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Bowling Performances
Player Overs M R W BBI 5W 10W Avg SR ECO
Venkateswaran Gopalakrishnan 7.0 1 34 2 0 0 17 21 4.86
Vigneshwaran Ramasamy Kandasamy 8.0 1 37 2 0 0 18.5 24 4.62
Farhan Ali Naqvi 3.0 1 18 1 0 0 18 18 6
Mayurnath Sankar Rao 5.2 1 32 1 0 0 32 32 6
Aditya Santhanam 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aditya Mishra 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ajay Masand 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Akshay Ravi 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arun Shanmugam 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arun V Subbhian 6.0 1 20 0 0 0 0 0 3.33
Arvind Ayyaswamy 1.0 1 6 0 0 0 0 0 6
Ashwanth Sankar 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Balaaji Valapadi-bhaskar 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0
Balajishankar Venkataramanan 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Danish Babar 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Faraz Zaidi 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Farhan Kayani 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jeswanth Mohandoss 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kamran Mehdi 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kishan Kumar 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Manikandan Ganesan 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mayank S Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhammad Bukhari 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Murali Kailashnath 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rafiq Melath 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rajith Reddy 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rajiv Nigam 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0
Rana Aftab 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ravi Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Raza Zaidi 8.0 1 33 0 0 0 0 0 4.12
Rohit Vaidhya Sekar 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0
Sameer Tai 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sanjeev Gokul 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Satish Kumar Aruchamy 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shobhit Gupta 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Srashta Srivatsan 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sriram Shridharan 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Urooj Aftab 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0
Varadarajan Narayanan 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Venu Padmanabhan 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vijay Rajan 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vishal Sharma 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zayn Zaidi 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zohair Zaidi 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Team Statistics
Year Tournament Played Won Lost Tie/Draw No Result Highest Lowest
2019 2019 Division A 3 0 1 0 2 180 0