Insert title here
Insert title here
Gymkhana Cricket Club
Batting and Fielding Performances
Player M I NO R HS Avg SR 100 50 CT ST
Aditya Santhanam 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Aditya Mishra 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Ajay Masand 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Akshay Ravi 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Arun Shanmugam 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Arun V Subbhian 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Arvind Ayyaswamy 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Ashwanth Sankar 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Balaaji Valapadi-bhaskar 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Balajishankar Venkataramanan 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Faraz Zaidi 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Farhan Kayani 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Jeswanth Mohandoss 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Kamran Mehdi 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Kishan Kumar 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Manikandan Ganesan 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Mayank S Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Mayurnath Sankar Rao 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Murali Kailashnath 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Rafiq Melath 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Rajith Reddy 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Rajiv Nigam 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Rana Aftab 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Ravi Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Raza Zaidi 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Rohit Vaidhya Sekar 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Sameer Tai 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Sanjeev Gokul 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Satish Kumar Aruchamy 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Shobhit Gupta 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Srashta Srivatsan 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Sriram Shridharan 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Urooj Aftab 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varadarajan Narayanan 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Venkateswaran Gopalakrishnan 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Venu Padmanabhan 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Vijay Rajan 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Vishal Sharma 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Zayn Zaidi 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Zohair Zaidi 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Bowling Performances
Player Overs M R W BBI 5W 10W Avg SR ECO
Aditya Santhanam 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aditya Mishra 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ajay Masand 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Akshay Ravi 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arun Shanmugam 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arun V Subbhian 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arvind Ayyaswamy 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ashwanth Sankar 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Balaaji Valapadi-bhaskar 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Balajishankar Venkataramanan 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Faraz Zaidi 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Farhan Kayani 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jeswanth Mohandoss 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kamran Mehdi 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kishan Kumar 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Manikandan Ganesan 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mayank S Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mayurnath Sankar Rao 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Murali Kailashnath 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rafiq Melath 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rajith Reddy 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rajiv Nigam 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rana Aftab 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ravi Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Raza Zaidi 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rohit Vaidhya Sekar 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sameer Tai 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sanjeev Gokul 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Satish Kumar Aruchamy 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shobhit Gupta 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Srashta Srivatsan 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sriram Shridharan 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Urooj Aftab 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varadarajan Narayanan 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Venkateswaran Gopalakrishnan 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Venu Padmanabhan 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vijay Rajan 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vishal Sharma 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zayn Zaidi 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zohair Zaidi 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Team Statistics
Year Tournament Played Won Lost Tie/Draw No Result Highest Lowest
2019 2019 Division A 0 0 0 0 0 0 0