Insert title here
Insert title here

Stars of the Week

Star Batsmen of the Week

  • No Star Batsmen for the week

Star Bowlers of the Week

  • No Star Bowler for the week

Recent Match Results

Upcoming/In progress Matches

Batting and Fielding Performances

Player M I NO R HS Avg SR 100 50 CT ST
Mayurnath Sankar Rao 7 7 1 167 71 27.83 162.14 0 1 2 0
Aditya Santhanam 7 7 1 159 53 26.5 154.37 0 1 2 0
Sameer Tai 5 5 1 125 77 31.25 131.58 0 1 2 0
Rajiv Nigam 5 5 1 87 49 21.75 102.35 0 0 4 0
Raza Zaidi 6 6 - 76 29 15.2 149.02 0 0 1 0
Urooj Aftab 5 5 1 55 42 27.5 289.47 0 0 0 0
Rohit Vaidhya Sekar 4 4 2 48 38 24 63.16 0 0 2 1
Sriram Shridharan 4 4 2 47 37 47 104.44 0 0 0 0
Farhan Kayani 4 4 - 44 34 14.67 275 0 0 2 0
Rajith Reddy 4 4 1 24 18 12 92.31 0 0 1 1
Ashwanth Sankar 3 3 3 16 11 0 53.33 0 0 0 0
Syed Saleem Jahangir 3 3 - 16 8 5.33 48.48 0 0 2 0
Arvind Ayyaswamy 3 3 - 9 5 4.5 47.37 0 0 2 0
Vijay Rajan 3 3 - 3 2 1.5 33.33 0 0 1 0
Kamran Mehdi 2 2 - 1 1 1 0 0 0 0 0
Venkateswaran Gopalakrishnan 6 6 - 1 1 1 10 0 0 1 0
Aditya Mishra 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Ajay Masand 2 2 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Akshay Ravi 1 1 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Arun Shanmugam 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Arun V Subbhian 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Balaaji Valapadi-bhaskar 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Balajishankar Venkataramanan 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Faraz Zaidi 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Kishan Kumar 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Manikandan Ganesan 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Mayank S Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Murali Kailashnath 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Rafiq Melath 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Rana Aftab 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Ravi Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Sanjeev Gokul 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Satish Kumar Aruchamy 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Shobhit Gupta 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Srashta Srivatsan 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varadarajan Narayanan 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Venu Padmanabhan 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Vishal Sharma 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Zayn Zaidi 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Zohair Zaidi 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0

Bowling Performances

Player Overs M R W BBI 5W 10W Avg SR ECO
Mayurnath Sankar Rao 37.9 7 145 13 1 0 11.15 17.77 3.77
Raza Zaidi 40.0 6 123 6 0 0 20.5 40 3.08
Venkateswaran Gopalakrishnan 33.0 6 144 5 0 0 28.8 39.6 4.36
Ashwanth Sankar 15.0 3 73 4 0 0 18.25 22.5 4.87
Sameer Tai 25.1 5 111 3 0 0 37 50.33 4.41
Sriram Shridharan 9.4 4 48 3 0 0 16 19.33 4.97
Farhan Kayani 3.0 4 32 2 0 0 16 9 10.67
Kamran Mehdi 6.0 2 33 2 0 0 16.5 18 5.5
Ajay Masand 12.0 2 76 1 0 0 76 72 6.33
Aditya Santhanam 0.4 7 6 0 0 0 0 0 9
Aditya Mishra 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Akshay Ravi 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0
Arun Shanmugam 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arun V Subbhian 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arvind Ayyaswamy 0.0 3 0 0 0 0 0 0 0
Balaaji Valapadi-bhaskar 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Balajishankar Venkataramanan 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Faraz Zaidi 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kishan Kumar 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Manikandan Ganesan 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mayank S Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Murali Kailashnath 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rafiq Melath 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rajith Reddy 0.0 4 0 0 0 0 0 0 0
Rajiv Nigam 2.0 5 6 0 0 0 0 0 3
Rana Aftab 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ravi Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rohit Vaidhya Sekar 0.0 4 0 0 0 0 0 0 0
Sanjeev Gokul 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Satish Kumar Aruchamy 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shobhit Gupta 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Srashta Srivatsan 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Syed Saleem Jahangir 0.0 3 0 0 0 0 0 0 0
Urooj Aftab 4.5 5 38 0 0 0 0 0 7.86
Varadarajan Narayanan 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Venu Padmanabhan 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vijay Rajan 4.0 3 27 0 0 0 0 0 6.75
Vishal Sharma 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zayn Zaidi 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zohair Zaidi 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0

Team Statistics

Year Tournament Played Won Lost Tie/Draw No Result Highest Lowest
2018 2018 Division A 11 4 3 0 4 219 0