Insert title here
Insert title here

Batting and Fielding Performances

Player M I NO R HS Avg SR 100 50 CT ST
Rajiv Nigam 2 2 - 54 49 27 490.91 0 0 2 0
Urooj Aftab 2 2 1 42 42 0 0 0 0 0 0
Sriram Shridharan 2 2 1 38 37 38 102.7 0 0 0 0
Aditya Santhanam 2 2 - 37 24 18.5 205.56 0 0 1 0
Mayurnath Sankar Rao 2 2 - 34 18 17 109.68 0 0 1 0
Rajith Reddy 2 2 1 21 18 21 105 0 0 1 1
Raza Zaidi 2 2 - 13 13 13 0 0 0 1 0
Arvind Ayyaswamy 2 2 - 5 5 5 0 0 0 2 0
Sameer Tai 1 1 - 5 5 5 62.5 0 0 1 0
Vijay Rajan 2 2 - 2 2 2 0 0 0 1 0
Kamran Mehdi 1 1 - 1 1 1 0 0 0 0 0
Aditya Mishra 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Ajay Masand 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Akshay Ravi 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Arun Shanmugam 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Arun V Subbhian 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Ashwanth Sankar 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Balaaji Valapadi-bhaskar 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Balajishankar Venkataramanan 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Faraz Zaidi 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Farhan Kayani 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Kishan Kumar 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Manikandan Ganesan 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Mayank S Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Murali Kailashnath 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Rafiq Melath 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Rana Aftab 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Ravi Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Rohit Vaidhya Sekar 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Sanjeev Gokul 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Satish Kumar Aruchamy 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Shobhit Gupta 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Srashta Srivatsan 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varadarajan Narayanan 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Venkateswaran Gopalakrishnan 2 2 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Venu Padmanabhan 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Vishal Sharma 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Zayn Zaidi 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Zohair Zaidi 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0

Bowling Performances

Player Overs M R W BBI 5W 10W Avg SR ECO
Raza Zaidi 16.0 2 30 5 0 0 6 19.2 1.88
Mayurnath Sankar Rao 15.0 2 68 3 0 0 22.67 30 4.53
Sriram Shridharan 9.4 2 48 3 0 0 16 19.33 4.97
Kamran Mehdi 6.0 1 33 2 0 0 16.5 18 5.5
Venkateswaran Gopalakrishnan 15.0 2 56 2 0 0 28 45 3.73
Aditya Santhanam 0.4 2 6 0 0 0 0 0 9
Aditya Mishra 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ajay Masand 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Akshay Ravi 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arun Shanmugam 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arun V Subbhian 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arvind Ayyaswamy 0.0 2 0 0 0 0 0 0 0
Ashwanth Sankar 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Balaaji Valapadi-bhaskar 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Balajishankar Venkataramanan 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Faraz Zaidi 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Farhan Kayani 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kishan Kumar 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Manikandan Ganesan 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mayank S Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Murali Kailashnath 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rafiq Melath 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rajith Reddy 0.0 2 0 0 0 0 0 0 0
Rajiv Nigam 0.0 2 0 0 0 0 0 0 0
Rana Aftab 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ravi Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rohit Vaidhya Sekar 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sameer Tai 4.1 1 21 0 0 0 0 0 5.04
Sanjeev Gokul 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Satish Kumar Aruchamy 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shobhit Gupta 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Srashta Srivatsan 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Urooj Aftab 4.5 2 38 0 0 0 0 0 7.86
Varadarajan Narayanan 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Venu Padmanabhan 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vijay Rajan 0.0 2 0 0 0 0 0 0 0
Vishal Sharma 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zayn Zaidi 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zohair Zaidi 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0

Team Statistics

Year Tournament Played Won Lost Tie/Draw No Result Highest Lowest
2018 2018 Division A 4 1 1 0 2 176 0