Insert title here
Insert title here
Rebels Cricket Club
Batting and Fielding Performances
Player M I NO R HS Avg SR 100 50 CT ST
Pavan Dodda 1 1 - 16 16 16 0 0 0 0 0
Vatsa Joshi 1 1 - 16 16 16 0 0 0 1 0
Harsha Singamreddy 1 1 - 13 13 13 0 0 0 0 0
Raj Gopal 1 1 - 12 12 12 0 0 0 0 0
Pavnesh Kaushal 1 1 - 10 10 10 0 0 0 0 0
Anand Kataria 2 2 1 2 2 2 0 0 0 0 0
Harinarayan Gopichandran 1 1 - 2 2 2 0 0 0 0 0
Vidyut Gopal 1 1 - 2 2 2 0 0 0 0 0
Ashish Mody 1 1 - 1 1 1 0 0 0 2 0
Ashish K 1 1 1 1 1 0 0 0 0 2 0
Jasminder Singh 1 1 - 1 1 1 0 0 0 1 0
Anil Kumar 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Anish Phadnis 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Arun Balasubramanyam 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Arun Jain 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Avinash Reddy 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Balaji R 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Chinmay Bhat 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Chintan Modi 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Girish Menon 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Jafer Chaudhry 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Jay Ghatpande 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Jayakumar Dillibabu 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Karthikraj Sriram 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Malay Singh 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Parth Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Pradeep Vedala 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Prasad Nasika 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Ravi Kadam 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Rhishikesh Fansalkar 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Ritvik Bansal 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Shail Shah 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Srinath Chavali 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Sumeet Phatak 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Tanay Paradeshi 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Vijay Karthik Thota 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Bowling Performances
Player Overs M R W BBI 5W 10W Avg SR ECO
Anand Kataria 5.0 2 20 2 0 0 10 15 4
Ashish Mody 4.0 1 34 2 0 0 17 12 8.5
Pavan Dodda 4.0 1 25 2 0 0 12.5 12 6.25
Vidyut Gopal 4.0 1 29 1 0 0 29 24 7.25
Anil Kumar 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anish Phadnis 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arun Balasubramanyam 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arun Jain 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ashish K 1.0 1 11 0 0 0 0 0 11
Avinash Reddy 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Balaji R 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chinmay Bhat 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chintan Modi 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Girish Menon 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Harinarayan Gopichandran 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0
Harsha Singamreddy 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0
Jafer Chaudhry 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jasminder Singh 3.0 1 15 0 0 0 0 0 5
Jay Ghatpande 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jayakumar Dillibabu 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Karthikraj Sriram 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Malay Singh 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Parth Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pavnesh Kaushal 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0
Pradeep Vedala 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prasad Nasika 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Raj Gopal 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ravi Kadam 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rhishikesh Fansalkar 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ritvik Bansal 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shail Shah 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Srinath Chavali 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sumeet Phatak 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tanay Paradeshi 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vatsa Joshi 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0
Vijay Karthik Thota 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Team Statistics
Year Tournament Played Won Lost Tie/Draw No Result Highest Lowest
2019 CLNJ 2019 T20 - Division A - Group 1 5 0 5 0 0 88 0