Insert title here
Insert title here

Batting and Fielding Performances

Player M I NO R HS Avg SR 100 50 CT ST
Monank D Patel 5 5 - 343 209 68.6 439.74 1 1 7 3
Raj Bhavsar 8 8 2 316 96 63.2 116.61 0 2 1 0
Smit K Patel 2 2 1 159 158 159 116.91 1 0 0 0
Rohan Tripathi 6 6 - 156 75 39 71.56 0 1 3 0
Keval Patel (bikho) 6 6 1 105 58 26.25 87.5 0 1 3 0
Sagar S Patel 5 5 2 89 33 44.5 171.15 0 0 1 0
Amin Jasani 7 7 3 79 39 26.33 87.78 0 0 5 0
Anis Vohra 5 5 1 64 50 16 67.37 0 1 1 0
Chintan Patel 4 4 2 44 22 0 88 0 0 0 0
Shrujal Patel 5 5 - 33 23 8.25 54.1 0 0 1 0
Dilip Patel 1 1 - 20 20 20 71.43 0 0 1 0
Dipesh Patel 2 2 - 17 16 8.5 89.47 0 0 1 0
Shakibbhai M Kapadia 3 3 - 15 6 5 34.09 0 0 0 0
Adil S Bhatti 4 4 - 13 10 3.25 46.43 0 0 5 0
Nosthush Kenjige 4 4 - 12 10 6 150 0 0 0 0
Dhruv 1 Patel 3 3 1 10 10 0 47.62 0 0 2 0
Raju Jasani 7 7 2 4 2 4 66.67 0 0 1 0
Tej Patel 2 2 - 4 4 2 21.05 0 0 1 3
Abdulahad A Malek 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Amar R Shah 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Arshad Khan Pathan 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Beni Ramlackhan 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Charan Singh 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Japen H Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Poojan Mody 3 3 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Raj N Amin 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Ravi R Timbawala 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Sapan Parikh 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Shreyank Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Siddharth H Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Sumeet 1 Kumar 1 1 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Tarang G Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Ushman M Shahid 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Vivek Narayan 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0

Bowling Performances

Player Overs M R W BBI 5W 10W Avg SR ECO
Raj Bhavsar 38.0 8 150 10 0 0 15 22.8 3.95
Poojan Mody 20.0 3 90 7 0 0 12.86 17.14 4.5
Adil S Bhatti 20.7 4 94 6 0 0 15.67 21.17 4.44
Sagar S Patel 23.2 5 90 5 0 0 18 28 3.86
Shrujal Patel 24.0 5 113 4 0 0 28.25 36 4.71
Sumeet 1 Kumar 6.4 1 28 4 0 0 7 10 4.2
Amin Jasani 9.0 7 44 3 0 0 14.67 18 4.89
Chintan Patel 11.0 4 44 3 0 0 14.67 22 4
Dipesh Patel 8.0 2 32 3 0 0 10.67 16 4
Nosthush Kenjige 21.0 4 98 2 0 0 49 63 4.67
Raju Jasani 23.0 7 87 2 0 0 43.5 69 3.78
Dhruv 1 Patel 2.0 3 15 1 0 0 15 12 7.5
Keval Patel (bikho) 0.2 6 1 1 0 0 1 2 3
Monank D Patel 1.6 5 21 1 0 0 21 12 10.5
Abdulahad A Malek 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amar R Shah 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anis Vohra 0.0 5 0 0 0 0 0 0 0
Arshad Khan Pathan 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Beni Ramlackhan 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Charan Singh 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dilip Patel 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0
Japen H Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Raj N Amin 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ravi R Timbawala 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rohan Tripathi 0.0 6 0 0 0 0 0 0 0
Sapan Parikh 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shakibbhai M Kapadia 11.0 3 54 0 0 0 0 0 4.91
Shreyank Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siddharth H Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Smit K Patel 0.0 2 0 0 0 0 0 0 0
Tarang G Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tej Patel 0.0 2 0 0 0 0 0 0 0
Ushman M Shahid 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vivek Narayan 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0

Team Statistics

Year Tournament Played Won Lost Tie/Draw No Result Highest Lowest
2018 2018 Premier Division 11 7 0 0 4 335 0