Insert title here
Insert title here
Freedom Cricket Club
Batting and Fielding Performances
Player M I NO R HS Avg SR 100 50 CT ST
Abdulahad A Malek 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Adil S Bhatti 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Amar R Shah 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Amin Jasani 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Anis Vohra 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Arshad Khan Pathan 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Beni Ramlackhan 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Charan Singh 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Chintan Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Dhruv 1 Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Dilip Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Dipesh Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Japen H Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Kavinda Silva 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Keval Patel (bikho) 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Monank D Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Nosthush Kenjige 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Poojan Mody 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Raj Bhavsar 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Raj N Amin 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Raju Jasani 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Ravi R Timbawala 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Rohan Tripathi 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Sagar S Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Sapan Parikh 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Shakibbhai M Kapadia 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Shreyank Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Shrujal Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Siddharth H Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Smit K Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Sumeet 1 Kumar 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Tarang G Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Tej Patel 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Ushman M Shahid 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varshil Shah 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Vivek Narayan 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Yasith Perera 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Bowling Performances
Player Overs M R W BBI 5W 10W Avg SR ECO
Abdulahad A Malek 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adil S Bhatti 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amar R Shah 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amin Jasani 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anis Vohra 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arshad Khan Pathan 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Beni Ramlackhan 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Charan Singh 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chintan Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dhruv 1 Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dilip Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dipesh Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Japen H Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kavinda Silva 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Keval Patel (bikho) 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Monank D Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nosthush Kenjige 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poojan Mody 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Raj Bhavsar 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Raj N Amin 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Raju Jasani 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ravi R Timbawala 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rohan Tripathi 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sagar S Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sapan Parikh 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shakibbhai M Kapadia 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shreyank Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shrujal Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siddharth H Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Smit K Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sumeet 1 Kumar 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tarang G Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tej Patel 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ushman M Shahid 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varshil Shah 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vivek Narayan 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yasith Perera 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Team Statistics
Year Tournament Played Won Lost Tie/Draw No Result Highest Lowest
2019 2019 Premier Division 0 0 0 0 0 0 0